Régész | Régészeti koordinátor | Főmuzeológus

Jakab Attila

E-mail

teglaegeto@freemail.hu

Telefon

+36 42 315 722

Végzettség

Régész

· Kutatási ország, terület ·

• Európa > Észak-Alföld > Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

· Kutatatott régészeti korszak ·

  • népvándorlás kor > honfoglalás kor

    • középkor

·tanulmányok ·

Végzettség: régész

Középfokú tanulmányok: Bessenyei György Gimnázium, Kisvárda, 1996.

Felsőfokú tanulmányok: Bessenyei György Tanárképző Főiskola nappali tagozat, földrajz-történelem 1997–2001, ELTE BTK nappali tagozat, régészet (népvándorláskor-középkor) 2001–2005.

Diplomaszerzés éve: 2005

Diplomamunka címe: Középkori téglaégető kemencék Magyarországon

· Szakmai társaságok, egyesületek tagsága ·

Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–

· Szakmai tevékenység ·

SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK (FONTOSABB)

Feltárások: 

Nyíregyháza-Rozsrétszőlő (M3), császárkori, VIII–IX. századi és Árpád-kori telep (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 2005.; Kótaj-Verba tanya, császárkori telep és temető, hunkori telep és temető (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 2006.; Ibrány-Tanuszoda, szarmata telep (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 2007.; Máriapócs (MOL 23 lh.), VIII–IX. századi telep és temető (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 2008.; Máriapócs-Kegytemplom kutatása (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 2009.; Döge-Záportározó kora bronzkori és szkíta telep (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 2010.; Nyíregyháza-Oros-Mega Park, honfoglalás kori temető és császárkori telep (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 2010.; Nyírbátor-Minorita templom kutatása (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 2010–2011.; Nagyhalász-Pusztatemplom utcától Dny-ra, Árpád-kori templom (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 2011.

Egyéb szakmai tevékenység: 

Kiállítás:

„Ősi mesterek nyomában” c. állandó kiállítás Árpád-kori tárlójának tervezése és rendezése, Jósa András Múzeum 2008.

„Rétközi ősiségek” című kiállítás tervezése és rendezése, Kisvárdai Rétközi Múzeum 2010.

Projekt:

Szervezés és koordinálás a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013. keretében elnyert Patrimonium-1 (2010.) és Patrimonium-2 (2011.) pályázat keretében.

· Nyelvtudás ·

Angol

·​ Publikációk ·​

Könyv:

JAKAB ATTILA – BALÁZS ATTILA: Elrejtett kincsek titkai. Felső-Tisza-vidéki tatárjárás kori régészeti leletek. Nyíregyháza 2007. (Régészeti gyűjtemények Nyíregyházán 3)

Tanulmány, folyóiratcikk:

JAKAB ATTILA: A téglavetésről (Über das Ziegelstreichen). JAMÉ 47 (2005) 345–365.

JAKAB ATTILA: Bronzkorpuszok a nyíregyházi Jósa András Múzeum gyűjteményében (Bronze crucifixes in the collection of the Jósa András Musem). JAMÉ 48 (2006) 261–280.

JAKAB ATTILA: Pátroha-Butorka-dűlő. In: Ritoók Ágnes – Garam Éva (szerk.): A tatárjárás 1241–42. Budapest, 2007, 96–97.

JAKAB ATTILA: Kincslelet Tyukod-Bagolyvárról. In: Ritoók Ágnes – Garam Éva (szerk.): A tatárjárás 1241–42. Budapest, 2007, 101–104.

JAKAB ATTILA: Tatárjárás kori kincslelet Tyukod-Bagolyvárról (Hortfund aus der Zeit des Mongolenüberfalls). JAMÉ 49 (2007) 247–294.

JAKAB ATTILA: Téglaégető kemencék az írott forrásokban (Ziegelbrennöfen in der Schriftquellen). JAMÉ 49 (2007) 325–332.

JAKAB ATTILA – JANKOVICS NORBERT: A nagyhalászi Pusztatemplom (Medieval church in Nagyhalász). JAMÉ 50 (2008) 307–356.

JAKAB ATTILA: Égetőkemencék az európai régészeti anyagban (Brick kilns in the archaeological material of Europe). JAMÉ 50 (2008) 357–366.

KULCSÁR VALÉRIA – JAKAB ATTILA: A szarmata vasművesség nyomai Üllő 5. lelőhelyről (Pest megye) (Traces of the iron works of the Sarmat tribe, archaeological site: Üllő 5 (Pest county) . In: Nagy Zoltán – Szulovszky János (szerk.): A vasművesség évezredei a Kárpát medencében. Szombathely 2009, 55–65.

JAKAB ATTILA: Hóhérpallos a nyíregyházi Jósa András Múzeumban. SzSzBSz 44/3 (2009) 377–383.

JAKAB ATTILA: X–XI. századi temető Nyíregyháza-Felsősima határából (10th–11th century cemetery at Nyíregyháza-Felsősima (Motorway M3, site 161). JAMÉ 51 (2009) 79–149.

JAKAB ATTILA: Tyukod. Történelmi és kulturális kalauz. Nyíregyháza 2010.

JAKAB ATTILA: A gúti kincslelet. In: Juan Cabello – C. Tóth Norbert (szerk.): Erősségénél fogva várépítésre való. Tanulmányok a 70 éves Németh Péter tiszteletére. Nyíregyháza 2011, 105–117.

JAKAB ATTILA – ISTVÁNOVITS ESZTER: Csengersima. Történelmi és kulturális kalauz. Nyíregyháza 2011.