· Iskolai közösségi szolgálat ·​

Hiányzik még néhány órád az 50-hez?

Várunk a múzeumba, nálunk biztosan nem fogsz unatkozni!

Mit kínálunk számodra?

  • rendezvényeken vendégek fogadása, informálása, kérdőívek terjesztése, játékok vezetése, ruhatári feladatok ellátása
  • múzeumpedagógiai foglalkozások előkészítése
  • kiállítások őrzése
  • MINT-A-FILM projekt 3-5 fős csapatoknak

   Kíváncsi vagy a múzeumban zajló munkára? Érdeklődsz a videózás, a filmkészítés rejtelmes világa iránt, ráadásul lelkesít egy különleges műtárgy és alkotásra serkent annak története?

   Ha szívesen bővítenéd ismereteidet, mindezeket ötvözve ötletesen, kreatívan megmutatnád kortársaidnak a csapatoddal közösen készített kisfilmen keresztül, nálunk a helyed!

A köznevelésről szóló 2012. évi CXC. törvény, a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 04.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nat), valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet.

A köznevelési törvény definíciója szerint a „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása”. [4. § (13)]

 

Az EMMI rendelet alapján:

A közösségi szolgálat keretei között
a) az egészségügyi,
b) a szociális és jótékonysági,
c) az oktatási,
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelemi,
f) a katasztrófavédelmi,
g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel kö-zös sport- és szabadidős
területen folytatható tevékenység.

Ezek alapján a tanulónak – az iskola közreműködésével és A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény által előírt feltételekkel – tanulmányai első három évében (9-11. évfolyamon) lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva az iskola szervezi meg vagy biztosít időkeretet a közösségi szolgálat teljesítésére.

A közösségi szolgálatban “óraként” definiált értéket 60 percben kell számolni, az 50 órába a közösségi szolgálat helyszínére utazás és hazautazás nem számít bele, de beleszámolható 5 óra felkészítés és 5 óra projektértékelő záró megbeszélés. A szolgálat megkezdését közösségi szolgálati jelentkezési lapon kell az intézménynek – nem nagykorú tanuló esetén a szülői nyilatkozattal együtt – jelezni, a közösségi szolgálat ezt követően kezdhető meg.

A Jósa András Múzeum lapján a tanulóknak lehetősége lesz a regisztrációra, valamint a regisztrált fogadó szervezeteknél a közösségi szolgálat teljesítésére is. Intézményünk a területén működő – érettségit biztosító – oktatási intézménnyel együttműködési megállapodást kötött, ennek megfelelően – az intézmény kérésére – biztosíthatja a tanulók számára a közösségi szolgálat szervezését.

A közösségi szolgálat teljesítése alól mentesülnek a felnőttoktatásban érettségit szerzők valamint a sajátos nevelési igényű tanulók, ha a mentesítésre vonatkozóan határozattal rendelkeznek.

A jogszabályok érvénybe lépését követően az Oktatásért Felelős Államtitkárság és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet közösen létrehozott egy segédletet a közösségi szolgálat megszervezésének segítésére, mely az alábbi linken tölthető le.

A közösségi szolgálatra való jelentkezéshez szükséges (a fogadó szervvel is) kitöltött űrlapot kinyomtatva, kitöltve kell az oktatási intézményben a kijelölt felelős pedagógusnak vagy az osztályfőnöknek leadni.

Elérhetőség és jelentkezés

Jelentkezni az iskola által kiállított szerződéssel, a muzeumpedagogia@josamuzeum.hu email címen tudsz vagy személyesen a múzeumban Vécseiné Lakatos Bernadett múzeumpedagógusnál.

Múzeumpedagógiai Osztály

Vécseiné Lakatos Bernadett: +36 20 414 1702
Elektronikus levelezési cím: muzeumpedagogia@josamuzeum.hu