Online Magyar Kultúra Napja a Jósa András Múzeumban


A Sződemeteren született nyelvújító, költő és politikus Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én befejezi nemzeti imánkat, a Himnuszt, s mint a tévelygő lelkek pásztora kéri reánk Isten áldását.

Nem téved, aki azt állítja, hogy a 18. század vége és a 19. század évtizedei a magyarság szellemi újjászületésének legmozgalmasabb fejezete, modern nemzeti műveltségünk kialakulásának sorsdöntő időszaka volt. Ez idő tájt bontakozott ki az a kulturális mozgalom, mely a nemzeti nyelv kiművelését, a művészetek és a tudományok fejlesztését tűzte ki célul.

Külön köszönet illeti a magyar nyelv és ’szépliteratúra’ egykori ’felvirágoztatóit és őrizőit’. Megyénk nagyjai mindahányan a magyar irodalmiság megteremtésén munkálkodtak azért, hogy hazánkban a ’költőmesterség lábra kapjék’, a kultúránk és műveltségünk ’magasabb polcra emelkedjék’, habár a magyar kultúra természetesen ennél jóval több. Elődeink és kortársaink hangszerein felcsendülő többszólamú dallam: régészeti és történelmi értékeink, irodalmunk, film-, tánc-, zene-, képző-, és táncművészetünk éppúgy, mint színjátszásunk, építészetünk, népzenénk, néptáncunk, népi vallásosságunk, hiedelemvilágunk, meséink…, s hosszan folytathatnánk a sort.

2021. 01. 22. pénteken szeretettel ajánljuk a Jósa András Múzeum közösségi oldalán óránként megjelenő posztjainkat megyénk hírességeiről: Kölcsey nagylelkű adományáról és a napokban történt állampolgári adományról; a bohém Krúdy fordulatokkal átszőtt könyvéről; Kállay Kristófné Vásárhelyi Vera kapcsán franciából magyarra fordított kínai vers szövevényes történetéről; egykori múzeumigazgatónk Kiss Lajos és Márai Sándor találkozásáról a veremházak apropóján; valamint a „Kincsem” lovat megfestő Büttner Helénről. Ráadásként a játékot kedvelőket várjuk egy izgalmas online kvízzel és a nap végén a bejegyzéseket summázva egy lapozható kisokossal.

Találkozzunk virtuálisan a Magyar Kultúra Napján.


Román Zoltánné

múzeumpedagógus