Publikációk

Múzeumunk küldetése, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye régészeti, történeti, numizmatikai, néprajzi, képzőművészeti, iparművészeti és irodalomtörténeti örökségét gyűjtse, őrizze, feldolgozza és kiállításokon, tudományos publikációkon át közzétegye.

A felhalmozott tárgyi és szellemi értékeket hozzáférhetővé kívánjuk tenni a tudomány, az oktatás, a nevelés és a közművelődés szereplői számára.

Gyűjteményeink folyamatos gyarapítása, feldolgozása, közzététele révén olyan értéket teremtünk, mely mind a jelenkor, mind a jövő generációi számára a tudás egyik fontos forrását jelenti.

Kiadványok

1899-ben, a múzeum ünnepélyes megnyitása alkalmából jelent meg Jósa Andrásnak a Szabolcsvármegyei muzeum ős- és középkori tárgyainak ismertetése című katalógusa. Ezt tekinthetjük múzeumunk első kiadványának. Jósa nagy hangsúlyt fektetett a régészeti eredmények publikálására mind a szakma, mind a nagyközönség számára. 1958-tól napjainkig közel 300 kötetet adott ki a múzeum. Letölthető kiadványaink folyamatosan bővülnek, válogasson, keressen kedvére kiadványaink között!

Kiemelt műtárgyak

A Jósa András Múzeum számos unikális műtárgyat őriz. Máig legnagyobb és legfontosabb gyűjteménye a régészeti, azonban raktára megannyi különlegességet rejt még. Kiemelt műtárgyaink a legszebbeket mutatja be.

Hagyatékok

Köztéri műalkotások

Honfoglaló adatbázis