· Állásajánlatok ·

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Jósa András Múzeum pályázatot hirdet Sóstói Múzeumfalu területi múzeumigazgató munkakör ellátására.

A munkaviszony (vezetői megbízás) időtartama: határozott idejű 2022.01.01-től 2023.12.31-ig tartó munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Tölgyes út 1.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Sóstói Múzeumfalu vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, az intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörre.

 

Munkabér és juttatások: A munkabér megállapítására a Munka Törvénykönyve az irányadó.

 

Pályázati feltételek:

 • mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség,
 • KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret,
 • a végzettségnek és a szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább hároméves szakmai gyakorlat, valamint a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal is rendelkezik,
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése – kivéve, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik – vagy nyilatkozik, hogy a megbízását követő 2 éven belül a tanfolyamot elvégzi és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkáltatónak,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság,
 • a munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudás.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • PhD,
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzését igazoló okirat megléte,
 • legalább 3 év vezetői szakmai tapasztalat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó részletes, fényképes szakmai önéletrajza,
 • államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat közjegyző által hitelesített másolata, szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás közjegyző által hitelesített másolata,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség(ek), szakképzettség és az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés meglétét igazoló okmány(ok) közjegyző által hitelesített másolata,
 • a végzettségének és szakirányú szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő legalább hároméves szakmai gyakorlat igazolása,
 • vezetői gyakorlat igazolása,
 • kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet igazoló dokumentumok vagy publikációk másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, továbbá nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt(az erkölcsi bizonyítvány megérkezéséig az igénylést igazoló okirat másolata),
 • a megbízás időtartamára szólóan, az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési lehetőségekkel,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • pályázó nyilatkozata, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék, és abba betekintsenek,
 • pályázó nyilatkozata az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően határidőben történő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek vállalására vonatkozóan,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.
 • magyar állampolgárság igazolása (személyazonosító igazolvány másolata).

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: Legkorábban 2022. január 01. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 08.

A pályázat kiírással kapcsolatosan további információt Piros-Pétervári Eszter humánpolitikai referens nyújt, a 20/399-4220-as telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, zárt borítékban, tértivevényes ajánlott küldeményként, a Jósa András Múzeum címére történő megküldésével. (4400 Nyíregyháza Benczúr tér 21.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JAM/431-1/2021, valamint a munkakör megnevezését: területi múzeumigazgató (Sóstói Múzeumfalu).

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, – a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló – bizottság hallgatja meg. A munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázatokról a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 06.

 

 • A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
 • Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapja – 2021. szeptember 07.
 • Jósa András Múzeum honlapja – 2021. szeptember 07.
 • Sóstói Múzeumfalu honlapja – 2021. szeptember 07.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatói jogkör gyakorlója a Jósa András Múzeum igazgatója. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük.

A munkáltatóval kapcsolatban további információ, valamint a pályázattal kapcsolatos, személyes adatkezelésről szóló adatkezelési tájékoztató megismerhető a www.josamuzeum.hu honlapon.

Pályázati felhívás

A JÓSA ANDRÁS MÚZEUM pályázatot hirdet HUMÁNPOLITIKAI REFERENS munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozott idejű munkaviszony 2021.12.01-től előreláthatólag 2023.12.31-ig (3 hónap próbaidő kikötésével)

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

 

Munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza Benczúr tér 21.

 

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 

 • A múzeum igazgatójának irányításával ellátja a Jósa András Múzeum, a Kállay Gyűjtemény és a Sóstói Múzeumfalu munkavállalói vonatkozásában a teljes körű személyzeti feladatokat.
 • Munkaszerződések, munkaszerződés-módosítások készítése. Munkaviszony létesítésével és megszűnésével kapcsolatos ügyintézés.
 • Az intézményben foglalkoztatottak személyi anyagainak naprakész nyilvántartása.
 • KIRA számfejtő rendszer alkalmazása, munkáltatói igazolások kiállítása. Kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral.
 • Cafeteria juttatásokhoz kapcsolódó feladatok ellátása.
 • Munkaügyi adatszolgáltatások, kimutatások készítése.

 

Munkabér és juttatások: A munkabér megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyve az irányadó.                      

     

Pályázati feltételek:

 • szakirányú felsőfokú végzettség,
 • KIRA rendszer ismerete,
 • MS Office felhasználói szintű ismerete,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

 

Előnyt jelentő kompetenciák: gyors, precíz munkavégzés, szakmai igényesség, megbízhatóság

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó fényképes szakmai önéletrajza,
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, továbbá nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt (az erkölcsi bizonyítvány megérkezéséig az igénylést igazoló okirat másolata),
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék és abba betekintsenek,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • személyazonosító igazolvány másolata.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. december 01-től tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Piros-Pétervári Eszter nyújt, a +3620/3994220-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Piros-Pétervári Eszter részére a humanpolitika@josamuzeum.hu címre történő megküldésével.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő pályázók közül szóbeli meghallgatás után, a munkáltatói jogkör gyakorlója választja ki a legmegfelelőbbnek tartott jelentkezőt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 27.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatói jogkör gyakorlója a Jósa András Múzeum igazgatója. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük.

A munkáltatóval kapcsolatban további információ, valamint a pályázattal kapcsolatos, személyes adatkezelésről szóló adatkezelési tájékoztató megismerhető a www.josamuzeum.hu honlapon.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSPÁLYÁZATOKHOZ VALAMINT A FOGLALKOZTATÁSI JOGVISZONY ELŐKÉSZÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYES ADATKEZELÉSRŐL