Állásajánlatok

Adatkezelési tájékoztató álláspályázathoz itt

 

Jósa András Múzeum – Nyíregyháza

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jósa András Múzeum
Régészeti Osztály

muzeológus – régész

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Jósa András Múzeum régészeti gyűjteményének, régészeti leleteinek kezelése, gyarapítása, nyilvántartása. A régészeti bejelentések ellenőrzése, próba és megelőző feltárások valamint leletmentések és tervásatások végzése. Kutatási szakterületen rendszeres tudományos és ismeretterjesztő tevékenység kifejtése. Régészeti kiállítások rendezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 1. és 4. számú mellékletének rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– Egyetem,

– B kategóriás jogosítvány,

– Magyar állampolgárság

– Büntetlen előélet

– Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

– Térinformatikai szoftver (CAD és/vagy GIS alapú) és Total Station felhasználói szintű ismerete – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

a pályázó részletes, fényképes szakmai önéletrajza

végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a közügyektől eltiltás hatálya alatt, illetve nem áll a Kjt. 20 § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntető eljárás hatálya alatt, valamint a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt ( az erkölcsi bizonyítvány megérkezéséig az igénylést igazoló okirat másolata)

a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

a pályázó nyilatkozata, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék és abba betekintsenek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Körösfői Zsolt régészeti osztályvezető nyújt, a 20/342-6142 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Jósa András Múzeum – Nyíregyháza címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: JAM/290-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: muzeológus – régész.

Személyesen: Soósné Csernák Zsuzsanna, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér. 21. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követően a kinevezési és munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Jósa András Múzeum honlapja – 2019. június 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Ön a jelentkezésének elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Jósa András Múzeum az álláspályázatával összefüggő személyes adatait – a kiválasztási folyamat során kapcsolattartás céljából nyilvántartsa és kezelje. Kérjük, hogy az álláspályázat beküldése előtt olvassa el a www.josamuzeum.hu oldalon, az állásajánlatok menüpontban megtalálható “Adatkezelési tájékoztatót az álláspályázatokhoz, valamint a foglalkoztatási jogviszony előkészítéséhez kapcsolódó személyes adatkezelésről”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.josamuzeum.hu honlapon szerezhet.