· Kiadványok ·

1899-ben, a múzeum ünnepélyes megnyitása alkalmából jelent meg Jósa Andrásnak a Szabolcsvármegyei muzeum ős- és középkori tárgyainak ismertetése című katalógusa. Ezt tekinthetjük múzeumunk első kiadványának. Jósa nagy hangsúlyt fektetett a régészeti eredmények publikálására mind a szakma, mind a nagyközönség számára. Tudományos dolgozatai az Archaeologiai Értesítőben láttak napvilágot. Népszerűsítő, figyelemfelkeltő írásait a helyi lapokban, elsősorban a Nyírvidékben tette közzé. A Jósa András nevét viselő múzeum szellemiségében követte alapítóját, amikor kiadványsorozatok indításával tudományos műhelyt kívánt maga köré szervezni. 1958-tól napjainkig közel 300 kötetet adott ki a múzeum. A Jósa András Múzeum kiadványai című sorozat monográfiái, valamint A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve a régészet, néprajz, helytörténet, művészet- és irodalomtörténet eredményeit közli. A múzeum állandó és időszaki kiállításaihoz kötődnek A Jósa András Múzeum kiállítási vezetői, valamint A Jósa András Múzeum képzőművészeti katalógusai című sorozat egyes darabjai. 1997-ben indult útjára a Régészeti gyűjtemények Nyíregyházán című sorozat, melyben a múzeum régészeti leletanyagai kerülnek publikálásra. Egy nemzetközi pályázat eredményeként születtek a Történelmi és kulturális kalauz című sorozatunk településmonográfiái.

Történelmi és kulturális kalauz

A kiadványsorozat a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 tárgyú pályázat keretében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkörmányzat Múzeumok Igazgatósága mint vezető partner , valamint a Muzeul Judeţean Satu Mare mint projektpartner közös együttműködésével megvalósuló Patrimonium 2 – Crossborder utilisation of joint cultural heritage c. projekt keretében készült.

Apa

-

Apa község Szatmár megye keleti felén, a megyeközponttól 38 km-re fekszik, Máramaros megye határán, a Szamos folyó jobb partján, az E671-es európai út mellett. A település megközelíthető a 192-es megyei úton is vagy vonattal a Szatmárnémeti–Nagybánya vasútvonalon. Közigazgatásilag Apa községet a következő települések alkotják: Apa (községközpont), Szamostelek és Lanka. A 2002-es népszámlálás adatai szerint a községnek 2887 lakosa van, ezek közül 70,97% román, 14,82% roma és 14,13% magyar nemzetiségű.

Csengersima

JAKAB ATTILA – ISTVÁNOVITS ESZTER, HOMOKI TAMÁS KIEGÉSZÍTÉSÉVEL

Csengersima Szabolcs-Szatmár-Bereg megye délkeleti részén, 2380 hektáron fekvő község, a 49-es főút mellett, Mátészalkától 40 km-re keletre. Lakóinak száma 2010-ben 669 volt. Nemzetközi határátkelő Románia felé. Határában 120 hektárnyi területen védett idős tölgy, szil és kőris erdőrészek terülnek el. Régészeti leletekben a terület rendkívül gazdag. A megye egyik legnagyobb volumenű feltárása folyt itt. Árpádkori – ma református – temploma a legrégebbiek közé tartozik a Szamos völgyében.

Csengerújfalu

TERDIK SZILVESZTER KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL SCHOLTZ RÓBERT

Csengerújfalu Szabolcs-Szatmár-Bereg megye délkeleti részén, a Szatmári-síkságon fekvő település. Az Ecsedi-láp keleti szélére épült falu a csengeri kistérséghez tartozik. A XX. század elejéig történelmi, gazdasági kapcsolatai Nagykárolyhoz (ma: Carei, Románia) és a 6 km-re fekvő Csengerhez fűzték. A falu lakossága a legutóbbi népszámlálás adatai szerint 798 fő, melynek 98%-a magyar, 2%-a cigány nemzetiségűnek vallja magát.

Érendréd

-

Érendréd a megye déli részén, Bihar megye határán, az Ér völgyében fekszik 24 km-re Nagykárolytól, 22 km-re Tasnádtól és 62 km-re Szatmárnémetitől. A községet  három falu alkotja, a községközpont Érendréd, Érdengeleg és Iriny, mindhárom az Ér-völgy teraszán fekvő, nagy múltra visszatekintő település. A 2002-es népszámlálási adatok alapján a község lakossága 2681 fő, közülük 51,06% román, 42,7% magyar, 6% roma és 0,24% más nemzetiségű.

Komlódtótfalu

IFJ. TOLDI ZOLTÁN

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye délkeleti részén, a Szatmári-síkságon lévő, a Csengeri kistérséghez tartozó, a Szamos folyó által félkörívben ölelt kisközség. Megközelíteni Szamosbecs felől, valamint a töltésen keresztül, a 49. számú főútról lehet. A falu két település – Komlód és Tótfalu – egyesülésével jött létre. Régebben híd ívelt át a Szamoson, mely összekapcsolta a szomszédos Csengerrel. Vasúthálózattal nem rendelkezik, a környékbeli településekkel csupán a ritka autóbuszjáratok biztosítanak összeköttetést. Az 1970-es árvíz következtében a település jobbára elpusztult, sokan elköltöztek, nagy részük a szomszédos Csengerbe. A legutóbbi népszámlálás szerint 62 lakásban 110 ember él. A községhez tartozó terület nagysága 697 ha.

Mezőpetri

-

Mezőpetri község az E671-es (DN19) úton Szatmárnémetitől 53 km-re délnyugatra fekszik, a Nagykárolyi síkság és az Érmellék találkozásánál, Nagykárolytól 12 km-re.  Az 1683 lakosú közigazgatási egység két települést foglal magába, a községközpont Mezőpetrit és a hozzá tartozó Kisdengeleget. A legutóbbi népszámláláskor a lakosok 47,32%-a magyarnak vallotta magát, 31,49% német vagy sváb, míg a románok aránya 11,82%.

Mezőfény

-

Mezőfény község 5 km távolságra fekszik Nagykárolytól, a magyar határ közvetlen szomszédságában, a Nagykárolyi síkságon, területét a Fekete patak (Valea Neagră) szeli át. A megyeközpontból az E671 (DN19) és a DJ48-as műúton közelíthető meg, a távolság 42 km. A községet egyetlen település, Mezőfény alkotja. 1882 lakosából 2,81% vallotta magát román nemzetiségűnek, 55,52% magyarnak és 41,6% németnek.

Nagygéc

FÁBIÁN LÁSZLÓ – PINTYE GÁBOR

Nagygéc a Szatmár-Beregi-síkságon, az Erdőháton fekszik, a magyar–román határ közelében, Csengertől 10 km-re. 1970. május 13-ról 14-re virradó éjjel az áradó Szamos elöntötte a falut. Az ár levonulása után a rommá vált faluba visszatért volna az élet, de egy elhibázott politikai döntés a települést halálra ítélte: a lakosságot kitelepítették, az építkezéseket nem engedélyezték. Területét 1981-ben Csengersimához csatolták.  Munkánk kezdetén ezért úgy döntöttünk, hogy mesterséges határvonalat húzunk: mivel Nagygéc belterülete jelenleg is a 49. számú főúttól délre esik, terepbejárásainkat ezen a területen végeztük. A régészeti anyag feldolgozásakor erre a részre szorítko­zunk, de a történelmi, helytörténeti, néprajzi anyag vonatkozásában igyekszünk minél alaposabb adatgyűjtéssel elemezni Kis- és Nagygéc múltját.

Ököritófülfös

TOMPA GYÖRGY

Ököritófülpös nagyközség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti felében, a Szatmári-síkságon található, a Holt-Szamos partján. A település nevét Szatmárököritó és Fülpös 1950-es egyesítésekor kapta. A hajdani Ecsedi-láp szélére települt falu a Mátészalkai kistérséghez tartozik. Elérhető a 49-es főúton, illetve vonattal a Mátészalka–Csenger vasútvonalon. A 2009-es népszámlálási adatok alapján a község lakossága 1800 fő. Ököritófülpös nevét országosan is ismertté tette az 1910-es tragikus tűzvész, illetve négysikerű táncegyüttese az ököritói „Fergeteges”.

Porcsalma

SCHOLTZ RÓBERT

Porcsalma nagyközség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye délkeleti részén, az Ecsedi-láp és a Szamos közti Szatmári síkságon található. Északról a Szamos folyó és Rápolt, északkeletről Szamossályi, keletről Pátyod, délről Tyukod és az Ecsedi-láp, nyugatról Ököritófülpös határolja. Nyíregyházától 74 km, Mátészalkától 24 km, Csengersimától 12 km távolságra fekszik. A település megközelíthető közúton a 49-es főúton, vasúton a Mátészalka–Csenger vonalon. Lakosainak száma 2812 fő.

Tyukod

JAKAB ATTILA

Tyukod Szabolcs-Szatmár-Bereg megye délkeleti részén fekvő, valamivel több mint kétezres lakosú, nagy múltú település. Kiadványunk célja, hogy a település történetével a helybeli lakosok mellett az idelátogatók is megismerkedjenek, fedezzék fel a látnivalóit, ismerjék meg értékeit.

Ura

fÁBIÁN LÁSZLÓ – PINTYE GÁBOR

Ura Szabolcs-Szatmár-Bereg megye délkeleti részén, a Szatmári-síkságon található település. Az Ecsedi-láp szélére épült falu a Csengeri kistérséghez tartozik. Porcsalmánál a 49. számú útról leágazó, Tyukodon átvezető alsórendű útról vagy Csenger felől, Csengerújfalu érintésével közelíthető meg. A XX. század elejéig történelmi, gazdasági kapcsolatai Nagykárolyhoz és Csengerhez fűzték. Ez utóbbi kötődése jelenleg is fennáll, elsősorban az iskoláztatással és a közlekedéssel kapcsolatban. A legközelebbi vasútállomás Csengerben található; Ura innen, valamint Mátészalkáról közvetlen autóbuszjárattal elérhető. A kistelepülés lakossága a legutóbbi népszámlálás adatai szerint 689 fő, területe: 3234 ha.

Múzeumtörténet

©Jósa András Museum

The present volume is a collection of papers delivered on the occasion of the international conference
on museum history entitled ”…how badly we need the so much desired palace of culture” Collectors,
founders, museums in Eastern Europe in the 19th–20th century held in the Jósa András Museum in
Nyíregyháza between 11-13 November 2019. The conference recalled the age when museums were
established and presented the history of the institutions since their foundation through the lives of
the great founding figures.

1958-2020

A Jósa András múzeum évkönyve

Évkönyvünk több mint 50 éve indult útjára. Célkitűzése megyénk kutatási eredményeinek összegzése, mely a mai napig töretlenül tart. Hasábjain újabb és újabb, eddig nem ismert tudományos felfedezések látnak napvilágot. Az eltelt évtizedek sok izgalmat, megpróbáltatást hoztak a múzeum életében. Azonban a kitartás és a szakma iránti elkötelezettség meghozta a gyümölcsét, maholnap újból kezünkbe vehetjük a Jósa András Múzeum Évkönyvét.