· Belépőjegyek ·

Belépődíj

Teljes árú felnőtt: 1500 HUF/fő

Csoportos felnőtt: 1000 HUF/fő (15 főtől érvényesíthető a csoportos kedvezmény)

Teljes árú kedvezményes (diák, nyugdíjas): 700 HUF/fő

Csoportos diák, nyugdíjas: 500 HUF/fő (15 főtől érvényesíthető a csoportos kedvezmény)

Teljes árú családi: 3000 HUF/család (2 felnőtt + 2 gyermek + 300 HUF a további gyermek után)

Fotójegy : 500 HUF

A belépőjegyek készpénzzel vagy bankkártyás fizetéssel válthatók meg a múzeum pénztárában

Időszaki kiállítás díja

Teljes árú felnőtt: 1400 HUF/fő

Csoportos felnőtt: 1000 HUF/fő (15 főtől érvényesíthető a csoportos kedvezmény)

Teljes árú kedvezményes (diák, nyugdíjas): 700 HUF/fő

Csoportos diák, nyugdíjas: 500 HUF/fő (15 főtől érvényesíthető a csoportos kedvezmény)

Teljes árú családi: 3000 HUF/család (2 felnőtt + 2 gyermek

+ 300 HUF a további gyermek után)

Fotójegy : 500 HUF

Váltson bérletet kiállításainkra!

Egyéni látogatóink számára új lehetőség a bérlet vásárlása. A múzeumi bérlettel rendkívül kedvező áron tekinthetők meg az állandó és időszaki kiállítások a váltástól számított 1 éven belül.

A bérlet ára: 3200 HUF/fő, ami 3 alkalomra érvényes.

KEDVEZMÉNYEK ÉS KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE

Az 2011. július 26-án hatályba lépett 194/2000.(XI.24.) Kormányrendelet értelmében a múzeum állandó és időszaki kiállításait az Európai Gazdasági Térség állampolgárai (így a magyar állampolgárok) a következő kedvezményekkel látogathatják.

DÍJTALANUL Látogathatják a kiállítást

  • Kiskorúak, 6. életévük betöltéséig
  • 70. életévüket betöltöttek
  • Fogyatékossággal élők, valamint kísérőik (jogosultanként legfeljebb egy fő)
  • Közoktatásban dolgozó pedagógusok, adott évre érvényes igazolással
  • A közoktatási és kulturális miniszter által kiadott szakmai belépővel (hátoldalán érvényesített közgyűjteményi kártya), illetve a Pulszky Társaság, a Magyar Múzeumi Egyesület, ICOM, ICOMOS, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a Magyar Levéltárosok Egyesülete tagkártyájával rendelkezők.
  • Nemzeti ünnepeinken (Március 15., Augusztus 20., Október 23.) mindenki, állampolgárságra való tekintet nélkül.
  • Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége tagmúzeumában dolgozó munkatárs, a Szövetség által kiállított igazolás alapján.
  • Születésnaposok, akik a látogatás napján ünneplik születésnapjukat, s ezt hivatalos dokumentummal (diákigazolvány, személyigazolvány, jogosítvány, stb.) igazolni tudják.
  • Kedvezményes nap – minden hónap utolsó vasárnapja
  • A kedvezményes napon díjtalanul látogathatják az intézmény állandó kiállításait: a 26. életévét még be nem töltött személy, valamint az a látogató, aki két 18. év alatti személy kísérője, és közeli hozzátartozónak minősül (legfeljebb 2 fő)

50%-OS KEDVEZMÉNNYEL látogathatják a kiállítást (a különféle kedvezmények nem vonhatók össze, jegyvásárláskor csak egyféle kedvezmény érvényesíthető)

  • 6 – 26 év közötti életkorúak
  • Öregségi teljes nyugellátásban részesülő nyugdíjasok, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv. 18.§ (2a) bekezdése szerint.
  • Amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).

Saját hatáskörű kedvezmények

  • Partner intézmények munkatársai részére.
  • Szállás.hu foglalással, Móricz Zsigmond Színház jegyével, Basic Plus Hungary Carddal.

A látogatókat megillető kedvezmények minden esetben a jogosultság igazolásával érvényesíthetők.

Múzeumpedagógiai és andragógiai
szolgáltatások díjtételei

A múzeumpedagógiai és andragógiai szolgáltatásoknak két típusa van: előadás és foglalkozás tartása.

Múzeumpedagógiai/andragógiai előadás esetén egy témáról tart előadást a múzeumpedagógus.

Múzeumpedagógiai/andragógiai foglalkozás során az előadás megtartása mellett interaktív és /vagy manuális tevékenység is zajlik. A foglalkozás helyszíne lehet a múzeum területén a kiállítás, tantárgyraktár, előadóterem, foglalkoztató szoba, valamint külső helyszín.
Az igényelt szolgáltatás a „Megrendelő a múzeumpedagógiai/andragógiai  előadás/foglalkozás szolgáltatásra”formanyomtatvány segítségével igényelhető (7.sz. melléklet).

Az előadás és a foglakozás megtartásának célcsoportja az óvodáskorúaktól (=pedagógiai)  a senior korosztályig (tehát 24. évtől felfelé= andragógiai) terjed.

1. A pedagógiai/andragógiai szolgáltatások díja az alábbi költségösszetevőkre figyelemmel kerülnek meghatározásra:
– Anyagköltség: papír, fénymásolás, nyomtatás, laminálás, irodaszerek (ceruza, toll, zsírkréta, ragasztó, hegyező, radír stb.), agyag, gyöngy, gyapjú, textil stb.
– Energia költség: víz, villany, gáz.
– Személyi költség: tudományos munkatárs (múzeumpedagógus /andragógus bérköltsége), takarító bérköltsége.

2.Pedagógiai/andragógiai szolgáltatás önköltsége.

3. Csoportok részére nyújt szolgáltatást a Múzeum. A csoport létszáma 6-35 fő lehet.

Előadás tartása (45 perces előadás esetén esetén): 200-,  Ft/Fő/ea.
Tematikus foglalkozás tartása (60 perces esetén): 300-, Ft/Fő
Tematikus foglalkozás tartása (90 perces esetén): 400 -, Ft/fő. Foglalkozások esetén az ár magában foglalja az előadás- foglalkozás témájához szorosan kapcsolódó  kiállító terem/ek  bemutatását is.

Ezekből az árakból engedményt a csoport számára, csak előzetes írásbeli múzeum igazgatói engedély alapján lehet érvényesíteni.

4. Halmozottan hátrányos helyzetű és fogyatékkal élők számára, ha csoportosan szeretnék igénybe venni a múzeumpedagógiai/andragógiai szolgáltatásokat, a társadalmi felelősségvállalás jegyében ingyen biztosítja ezt a Múzeum. Amennyiben manuális tevékenységgel egészül ki a foglakozás, 100-, Ft /fő díj merül fel.

További információk

A Jósa András Múzeum által bármely jogcímen adott kedvezmények közül a látogató számára kedvezőbbet kell alkalmazni, de a jogcímek (kedvezmények) önkényes összevonása nem lehetséges.

 

A fenti kedvezményeken túlmenően minden további esetleges kedvezményt érintően döntésre kizárólag a múzeum igazgatója jogosult, mely jogot a Múzeumpedagógiai csoporton keresztül gyakorolja. Az engedély kiadása minden esetben előzetesen benyújtott igény alapján, írásban történik.  Az igény benyújtása nem jelenti annak automatikus elfogadását. A hivatalosan kiadott engedélytől eltérő, bárminemű hivatkozást semmisnek kell tekinteni.

Felelőséggel a múltból a jövőnek

Segítse adójának 1%-ával a Jósa András Múzeum munkáját!

19861487-1-15