Néprajzkutató | főmuzeológus

Dr. Ratkó Lujza

E-mail

ratkolujza@josamuzeum.hu

Telefon

+36 42 315 722

Végzettség

A néprajztudomány kandidátusa

· Tanulmányok, Tudományos fokozatok ·

1977–1982 magyar nyelv- és irodalom szakos középiskolai tanár, etnográfus Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen magyar–néprajz szak,
1993–1996 levelező akadémiai aspiráns MTA Zenetudományi Intézet Néptánc Osztály
1993-1997 egyetemi doktori cím (dr. univ. 1993) a néprajztudomány kandidátusa (CSc. 1997)

· Szakmai tevékenység ·

Néprajzos muzeológusi tevékenység

Néprajzos muzeológusi tevékenység

• Báthori István Múzeum, Nyírbátor (1982–1985)

• Sóstói Múzeumfalu, Nyíregyháza–Sóstófürdő (1985–2004)

• Jósa András Múzeum, Nyíregyháza (2004–)

 

Fő tevékenységi körök: folklór- és tárgygyűjtés, leltározás, kiállítások rendezése, tudományos és is-meretterjesztő előadások tartása, rendszeres tudományos publikációk, konferenciákon és továbbkép-zéseken való részvétel, szakmai és tudományos bizottságokban való aktív közreműködés, szakértői és közművelődési tevékenység

Néprajzi terepmunka

Néprajzi adat- és tárgygyűjtés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Kárpátalján

• népszokás, hiedelem, népmese, néptánc, népdal, gyermekjáték, népviselet témakörben

• néprajzi tárgyak gyűjtése

• néptáncfilmezés

 

Nemzetiségi kutatások

• cigányok: Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békés megyében

• tirpákok: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

 

Erdélyi kutatások

• hiedelem, népdal, néptánc, népviselet témakörben (Mezőség)

• néptáncfilmezés (Fehér megye)

 

Népművészeti kutatások

• Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

· Projektekben való részvétel ·

• „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népművészete a XIX-XX. században” című, 10 néprajzos szak-embert érintő kutatás témavezetése az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) keretében 2003–2005 között

• „A tradicionális tánc mint tudás, társadalmi gyakorlat és kulturális örökség a közép-kelet-európai lokális közösségekben” című, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) által támogatott kutatásban néprajzi gyűjtések a Felső-Tisza-vidéken 2010–2014 között

 

Filmes gyűjtés megszervezése és lebonyolítása a MTA Zenetudományi Intézet Néptánc Osztálya munkatársainak segítségével

• Nyírcsaholy – Szatmár megye (1985)

• Magyarbece – Fehér megye, Erdély (1988)

• Bököny, Geszteréd – Szabolcs megye (1992)

· Oktatás ·

Magyar Táncművészeti Egyetem (korábban Magyar Táncművészeti Főiskola)

• szerződéses oktató 1999–2013; 2016–

• nyíregyházi, kecskeméti, pozsonyi és budapesti tagozatokon levelezős és nappali képzés

• oktatott tantárgyak: folklór, viselettörténet, táncfolklorisztika, néptáncmódszertan, kutatásmód-szertan, szakdolgozati szeminárium

 

Nyíregyházi Egyetem (korábban Nyíregyházi Főiskola)

• szerződéses oktató: 2006–2008, 2013– Zenei Intézet (korábban Ének-Zene Tanszék), népzene- és népikultúra-tanár szak

• oktatott tantárgyak: néprajz, szakmódszertan

 

Szegedi Egyetem

• szerződéses oktató 2010–2017

• Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, MA-képzés, táncfolklorisztika–táncantropológia szakirány

• oktatott tantárgy: táncfolklorisztika

· Szakmai társaságok, egyesületek tagsága ·

 • MTA Tánctudományi Munkabizottsága
 • Magyar Etnokoreológiai Társaság
 • Magyar Néprajzi Társaság
 • Luby Társaság

· Szakértői tevékenység ·

 • a Nemzeti Kulturális Alap Népművészeti Kollégiumának kurátora (2009–2011; 2016–)
 • az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Művészeti és Kulturális Kutatások zsűrijének tagja (2010–2013)
 • a Népművészet Ifjú Mestere Szakmai Bizottság elnöke (2013–2017)
 • a Népi Előadó-művészeti Tanácsadó Testület (Hagyományok Háza) tagja (2019–)
 • zsűrizés országos, regionális és külföldi néptáncrendezvényeken; a Néptáncosok Országos Bemu-tató Színpada minősítő zsűrijének tagja (1990–)

· Nyelvtudás ·

 • angol középfok „C”,
 • német alapfok „B”
 • „C” kategóriás néptáncoktatói tanfolyam
 • „B” kategóriás néptáncoktatói tanfolyam ECDL

· Díjak, elismerések ·

 • Martin György-pályázat (országos tudományos táncfolklorisztikai pályázat) I. díja, 1993
 • Ámos Imre-díj (Nagykálló város kulturális díja), 2010
 • Bátky Zsigmond-díj (a Magyar Néprajzi Múzeum és a Népi Hagyományok Alapítvány szakmai díja), 2014
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Príma-díj jelölés, 2015; a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ön-kormányzat különdíja
 • „A Tánctudományért”-díj (a Magyar Táncművészek Szövetsége díja), 2016
 • Egyetemi magántanári cím (Magyar Táncművészeti Egyetem), 2018

·​ Publikációk ·​

Önálló kötetek

Mesék, mondák Biriből.

JAM 24, Nyíregyháza, 1987

„Nem úgy van most, mint vót régen...” A tánc mint tradíció a nyírségi paraszti kultúrában.

Nyíregyháza – Sóstófürdő, 1996

Kerek az én szoknyám alja. Szabolcsi viseletek a Rétközi Múzeumban.

Kisvárda, 2012

Szerkesztések

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népművészete. Népművészeti örökségünk.

Nyíregyháza, 2014 (2. kiadás: 2019)

Bőségszaru. Ízelítő a 150 éves Jósa András Múzeum gyűjteményeiből. Cornucopia. A Taste of the Collections of the 150-year-old Jósa András Múzeum.

A Jósa András Múzeum Kiadványai 75. Szerk. Istvánovits Eszter – L. Nagy Márta – Ratkó Lujza. Jósa András Múzeum, Nyíregyháza, 2018

Tanulmányok

Magyar Tudományos Művek Tára

népszokás, etnoszemiotika, tudományelmélet, népművészet, néptánc és népviselet témakörben