Irodalomtörténész | Főmuzeológus

Dr. Dámné Dr. Rácz Magdolna

E-mail

damne@josamuzeum.hu

Telefon

+36 42 315 722

Végzettség

magyar nyelv-és irodalom szakos középiskolai tanár és etnográfus

· Kutatási ország, terület ·

Észak-Tiszántúl

·tanulmányok ·

Végzettség: magyar nyelv-és irodalom szakos középiskolai tanár és etnográfus

Középfokú tanulmányok: KLTE Gyakorló Gimnázium, Debrecen

Felsőfokú tanulmányok: KLTE magyar-néprajz szak


Diplomaszerzés éve: 1984

 

·TUDOMÁNYOS FOKOZAT/CÍMEK ·

  1. Tudományos fokozat: doktori

Fokozat megszerzésének éve: 1986

disszertáció címe: Dél-Gömör lakáskultúrája

minősítése: summa cum laude  1. Tudományos fokozat: Ph.D

Fokozat megszerzésének éve: 2005

disszertáció címe: Hagyományos táplálkozáskultúra és háztartás Észak-Tiszántúlon

minősítése: summa cum laude

·MUNKAHELYEK ·

Báthori István Múzeum, Nyírbátor – Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága 1986-2004

etnográfus

Jósa András Múzeum, Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága 2004-

irodalomtörténész-etnográfus

· Szakmai társaságok, egyesületek tagsága ·

Magyar Néprajzi Társaság

Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület

Bessenyei Társaság

· Szakmai tevékenység ·

SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK (FONTOSABB)

1986-ban kerültem a Báthori István Múzeumba, mint néprajzos muzeológus. Emellett munkaköri feladatom a képzőművészeti és irodalmi gyűjtemény, valamint a múzeum könyvtárának és archívumának gondozása és felügyelete volt. Muzeológusi munkám mellett 20 évig oktattam magyar nyelvet és irodalmat.

1986-ban szereztem bölcsész doktori címet Dél-Gömör lakáskultúrája c. értekezésemmel summa cum laude minősítéssel.

Egyetemi hallgató koromban kezdtem el foglalkozni a népi lakáskultúra és a paraszti háztartás kérdéseivel. Muzeológusként is a Báthori István Múzeum néprajzi gyűjteményének idevonatkozó anyagát dolgoztam fel, előbb a textil gyűjteményt, majd a kerámia gyűjteményt és legutóbb a paraszti háztartás eszközanyagát. Közben óhatatlanul foglalkoznom kellett a fenti témakörök népművészeti vonatkozásával is. 1995-1996-ban Nyírbátor Város Önkormányzatának felkérésére feldolgoztam a Nyírbátori Zenei Napok és a város kulturális életének történetét az elmúlt fél évszázadra visszatekintve. Részt vettem a város történetét és néprajzát bemutató kötet megírásában, melyhez három tanulmányt is készítettem.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye népművészete c. kötet számára, a megye kerámiakészítő központjainak vizsgálatával is foglalkoztam. Emellett évekig óta széleskörű kutatást végeztem Nyírbátor és környéke táplálkozáskultúrájának témakörében beleértve a zsidó lakosság hagyományait is.

2003. júniusában felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Néprajz Tanszékén folyó egy éves egyéni Ph.D. képzésre. Ennek kapcsán bekapcsolódtam az egyetem észak-tiszántúli kutatási programjába, disszertációmat a Hagyományos táplálkozáskultúra és háztartás Észak-Tiszántúlon címmel készítettem el, amit 2005. február 8-án sikeresen megvédtem. Ph.D. fokozatom minősítése summa cum laude.

2004 szeptemberétől a nyíregyházi Jósa András Múzeumban dolgozom irodalomtörténészként, ahol elvégeztem az irodalomtörténeti gyűjtemény revizióját, folyamatosan feldolgozom a gyűjteményben található írók, költők hagyatékát, valamint a megyéhez kapcsolódó országos hírű alkotók életrajzát. Így a tudományos munka mellett, folyamatosan kapcsolatot tartok az érdeklődő közösségekkel, előadások, ill. rendhagyó irodalomórák révén.

 

· Nyelvtudás ·

orosz: középfok

angol: alapfok

·​ Publikációk ·​

Önálló kötetek:

 

Lakóházak Dél-Gömörben. Gömör néprajza VII. Debrecen, 1986. (Dám Lászlóval közösen)

Textíliák a nyírbátori paraszti háztartásban. Nyírbátori Füzetek 2. Nyírbátor, 1990.

A Báthori István Múzeum népi kerámia gyűjteménye. Nyírbátori Füzetek 3. Nyírbátor 1992.

A népi táplálkozás és a paraszti háztartás eszközanyaga. Nyírbátori Füzetek 4. Nyírbátor, 1996.

Művészet és hagyomány. Nyírbátor, 1996.

 ”Útszélen fekvő kincsek ezek”. Válogatás Kiss Lajos hírlapi cikkeiből. A Jósa András Múzeum Kiadványai 76. Nyíregyháza, 2018. ( L. Szőlősi Katalinnal közösen).

 

Tanulmányok:

1985

Adatok a medvesalja építkezéséhez és lakáskultúrájához. In: Gömör néprajza, I. Debrecen, (Dám Lászlóval közösen)

1989

Adatok Nyírbátor néphitéhez. JAM Évkönyve, XXIV-XXVI. Nyíregyháza, 127-133. (Dám Lászlóval közösen)

1991

Adatok Nyírbátor népművészetéhez. In: Történelem, régészet, néprajz. Tanulmányok Farkas József tiszteletére. (szerk.: Ujváry Zoltán). Debrecen, 393-404.

1992

Gömöri kerámiák a Báthori István Múzeum gyűjteményében. In: Kultúra és tradíció, II. (szerk.: Viga Gyula). Miskolc, 445-452.

1998

Nyírbátor népművészete. In: Tanulmányok Nyírbátor monográfiájához (szerk.: Dám László – Ujváry Zoltán). Debrecen, 178-228.

Nyírbátor népi táplálkozása. In: Tanulmányok Nyírbátor monográfiájához (szerk.: Dám László – Ujváry Zoltán). Debrecen, 293-322.

Népi építészet és lakáskultúra. In: Tanulmányok Nyírbátor monográfiájához (szerk.: Dám László – Ujváry Zoltán ). Debrecen, 253-292. (Dám Lászlóval közösen)

2001

Helyneveink néprajzi tanulságai. JAMÉ XLIII. 457-463. (Dám Lászlóval közösen)

2005

A Nyírbátor környéki zsidó vallású lakosság ünnepi szokásai és táplálkozása. In: Hagyomány és változás a népi kultúrában. Tanulmányok a 60 éves Dám László tiszteletére. Szerk. Szabó Sarolta, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Múzeumok Igazgatósága, Nyíregyháza, 379-398p.

Máig élő hagyomány a falusi romáknál. In: Egyenlítő, Roma történeti, kulturális és közéleti előadások (szerk.: Szegedi Sándor). Nyíregyháza, 69-76.

2006

Egy jó szándékú értelmiségi szerepvállalása az 56-os eseményekben.

In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2006/4 (főszerk.: Németh Péter) Nyíregyháza, 497-503.

2007

Irodalomórák a múzeumban és múzeumi óra az iskolában. In: Nyitott kapukkal Múzeumok ma-holnap, Nyíregyháza-Szolnok 2007. 114-117.p.

2009

Adatok az Észak-Tiszántúl népi táplálkozásához. In: A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve LI. Évfolyam Szerk. Istvánovits Eszter Almássy Katalin közreműködésével. Nyíregyházi Jósa András Múzeum, Nyíregyháza 2009. 205-230.

2010

A Nyírbátor környéki zsidó vallású lakosság hétköznapi táplálkozása.

In: A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve LII. Évfolyam Szerk. Istvánovits Eszter és Almássy Katalin. Nyíregyházi Jósa András Múzeum, Nyíregyháza 2010. 299-305.

Egy kortárs tanár-író adománya a Jósa András Múzeumnak. Halászi Aladár életútja. In: A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve LII. Évfolyam Szerk. Istvánovits Eszter és Almássy Katalin. Nyíregyházi Jósa András Múzeum, Nyíregyháza 2010. 349-358.

2011

Akiről iskolát neveztek el Nyíregyházán. Sipkay Barna portréja (1927-1968)

In: Erősségénél fogva várépítésre való. Tanulmányok a 70 éves Németh Péter tiszteletére. (szerk.:Juan Cabello-C.Tóth Norbert) Nyíregyháza, 2011. 463-465.

Adatok az Észak-Tiszántúl ünnepi táplálkozásához

In: A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve LIII. Évfolyam Szerk. Istvánovits Eszter és Almássy Katalin. Nyíregyházi Jósa András Múzeum, Nyíregyháza, 2011.161-169.

2014

Cserépedények

In: Szabolcs- Szatmár Bereg megye népművészete. Nyíregyháza, 2014, 393-421.

Értünk dobbant a százhuszat verő szív

In: : A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve LVI. Évfolyam Szerk. Istvánovits Eszter Nyíregyházi Jósa András Múzeum, Nyíregyháza, 2014. 335-354.

Halászi Aladár- D. Rácz Magdolna:

Halászi Aladár szonettjei a Jósa András Múzeum Irodalmi Gyűjteményében

In: : A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve LVI. Évfolyam Szerk. Istvánovits Eszter Nyíregyházi Jósa András Múzeum, Nyíregyháza, 2014. 355-374.

2015

Ilosvay Ferenc (1914-1990) A szülőföld és a természet szerelmese In: : A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve LVII. Évfolyam Szerk. Istvánovits Eszter Nyíregyházi Jósa András Múzeum, Nyíregyháza, 2015. 303-310.

2018

Emlékbeszéd Sipkay Barna szobránál. SIPKAY BARNA (1927-1968) In: Ballagási emlékkönyv. szerk.: Polgárné Fekete Orsolya Nyíregyházi Szakképzési Centrum Sipkay Barna Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Nyíregyháza, 2018. 8-9.

Bessenyei Anna levele In.: Bőségszaru. Ízelítő a Jósa András Múzeum gyűjteményeiből. Nyíregyháza, 2018. 14-15.

Czóbel Minka kézirata In.: Bőségszaru. Ízelítő a Jósa András Múzeum gyűjteményeiből. Nyíregyháza, 2018., 36-37.

Krúdy Gyula halotti anyakönyvi kivonata In.: Bőségszaru. Ízelítő a Jósa András Múzeum gyűjteményeiből. Nyíregyháza, 2018., 72-73.

Vietórisz József kézirata In: Bőségszaru. Ízelítő a Jósa András Múzeum gyűjteményeiből. Nyíregyháza, 2018., 88-89.

Szabó Lőrinc kézirata In.: Bőségszaru. Ízelítő a Jósa András Múzeum gyűjteményeiből. Nyíregyháza, 2018., 92-93.

Sipkay Barna ceruzarajza In.: Bőségszaru. Ízelítő a Jósa András Múzeum gyűjteményeiből. Nyíregyháza, 2018., 100-101.

Váci Mihály halotti maszkja In.: Bőségszaru. Ízelítő a Jósa András Múzeum gyűjteményeiből. Nyíregyháza, 2018., 150-151.

2019

Halászi Aladár: Pontként a mindenségben. Versek. Aforizmák. In: Széphalom. A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve, 28.kötet, 2018.(szerk.: Nyíri Péter)Sátoraljaújhely, 2019., 417-421.

Álmok álmodója Életmű morzsák a Jósa András Múzeum Irodalmi Gyűjteményében Vietórisz József (1868-1954) portréja. In: Bessenyei Almanach. A Bessenyei Irodalmi és Művelődési Társaság évkönyve, 2018. (Szerk.: Kührner Éva) Nyíregyháza, 2019., 69-79.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye jelentősebb nemesi írói. In: Honismeret. XLVII. évfolyam, 3. szám. Budapest, 2019. június.,29-37.

2020

A négy Gyula története (Rendhagyó előadás a 140 éve született Krúdy Gyula és családja életéről) In: Bessenyei Almanach. A Bessenyei Irodalmi és Művelődési Társaság évkönyve, 2019. (Szerk.: Kührner Éva) Nyíregyháza, 2020., 21-35.

Kis kiadványok:

2013

Irodalmi Barangolás Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében, a képzelet szárnyán

Foglalkoztató füzet Jósa András Múzeum, Nyíregyháza, 2013. (12. o)

2014

Krúdy Gyula (1878-1933) életrajzi kalauzfüzet Jósa András Múzeum. Nyíregyháza, 2014.

Könyvismertetések:

1988

Egy néprajztudós vallomásai Szatmárról. Farkas József: Néprajzi írások Szatmárról. Debrecen, 1988. (könyvismertetés). Kelet-Magyarország, 1988. október 23.

2005

Molnár Mátyás: Móricz Zsigmond tiszaháti emlékei és kapcsolatai könyvismertető In: Múzeumpont II. évfolyam 1. szám 2005.március Túrkeve, 10p.

2006

Magvak a porban. In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2006/2. (főszerk.: Németh Péter) Nyíregyháza, 247-248.

2007

Egy letűnt kor krónikása. In: Szabolcs-Szatmár- Beregi Szemle, 2007/3.( főszerk.: Németh Péter) Nyíregyháza, 378-381.

2009

Jöjjön el a mi országunk!” In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2009/2.( főszerk.: Németh Péter) Nyíregyháza, 311-312.