• Nyitvatartás

  kutat, oktat és szórakoztat

  2019. március 20. szerda

  A 145 éves múltra visszatekintő múzeumunk küldetése, alapítójának, dr. Jósa Andrásnak örök érvényű megállapítása szerint az, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye régészeti, történeti, numizmatikai, néprajzi, képzőművészeti, iparművészeti és irodalomtörténeti örökségét gyűjtse, őrizze, feldolgozza és kiállításokon, tudományos publikációkon át közzétegye, elsősorban Nyíregyháza és megyénk lakossága, valamint az ide látogató turisták, üdülővendégek, iskolák és diákok számára azért, hogy megismerjék Nyíregyháza és Szatmár-Bereg megye történetét, természeti és kulturális kincseinek gazdagságát, sokszínűségét.

  A múlt értékeinek feltárása, megőrzése mellett célunk a jelenkor társadalmi folyamatainak és kulturális jelenségeinek dokumentálása, aktív részvétel a természet és a kulturális örökség védelmében.

  Feladatunknak tartjuk a gyűjteményeinkben őrzött kulturális javak folyamatosan megújuló bemutatását, a hatékonyabb ismeretátadás érdekében felhasználjuk digitalizált világunk új technikai lehetőségeit.

  Célunk, hogy a felhalmozott tárgyi és szellemi értékeket hozzáférhetővé tegyük a tudomány, az oktatás, a nevelés és a közművelődés szereplői számára.

  Gyűjteményeink folyamatos gyarapítása, feldolgozása, közzététele révén olyan értéket teremtünk, mely mind a jelenkor, mind a jövő generációi számára a tudás egyik fontos forrását jelenti.

 • Üdvözlő

 • Elérhetőségek

  kövess minket

  “Egy múzeumnak nem lehet kizárólagosan azon célja, hogy ősemlékeket meg mentse és megőrizze, sem pedig csak az, hogy unicumjaival dicsekedhessék, hanem legfőképpen az, hogy az ősmúltnak kultúremlékeit minden érdeklődőnek részére szemléltethetővé téve, az ősök iránti kegyeletet felébressze" Dr. Jósa András

   

Hol kutatunk?

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

Szabolcs-Szatmár-Bereget a természet megáldotta minden szépséggel: máig őrzött csodavilágában otthon van a ritka madár, a jégkori virág, az évszázados fa, a sosem bolygatott ősgyep. A ma itt hazát találó több mint félmillió ember sejtjében hordozza a múltat. A história edzette az itt élőket, akik szüntelen csatákat vívtak vízzel, széllel, urasággal, szegénységgel, a szélrevetettség átkával. A […]
Bővebben

A SZATMÁRI SÍKSÁG

A Szatmárnak nevezett terület a Nyírségtől Máramarosig igen sok néprajzi kistájat foglal magába; a Szamosköz, a Túrhát, az Ecsedi-láp, az Erdőhát, a Tiszahát, a Kővár-vidék, a Palágyság, az Avasság mind egymástól többé-kevésbé eltérő területet jelöl. Valamiben mégis összetartoznak: lakóik nyíltszívűségében tiszta, a mai magyar irodalmi nyelvnek is alapul szolgáló beszédükben, a hagyományok szeretetében. Móricz Zsigmond […]
Bővebben

SZABOLCS

A Nyírség magyar lakossága közé a 18. században Nyíregyházára betelepült szlovákok (a „tirpákok”) külön népcsoportot képeztek. „Tót” beszédük máig megőrizte a 18. századi szlovák nyelvjárás sajátosságait, az öregek tudása, hagyományismerete a mai szlovákiai néprajzkutatóknak is igazi csemegét jelent. A török idők elmúltával más ajkú népcsoportok is letelepedtek (románok, ukránok, németek), akik színesítették az itteni magyarság […]
Bővebben

BEREGI TISZAHÁT

A Bereg Tiszahát eredetileg ősi ligeterdő vidék volt, amelyet a feltöltődés különböző állapotában lévő elhagyott medrek, morotvák, rossz lefolyású laposok, hínár, mocsár és lápi vegetációja tett változatossá. Még a 18. században is hatalmas erdőségek borították a Beregi-síkság felszínét. Az elmúlt másfél század során az erdők nagy részét kiirtották, a mocsarakat, lápokat pedig javarészt lecsapolták. Az […]
Bővebben

Kutatások és leletbejelentések helyszínei

Ásatás, falkutatás, templomkutatás, iparrégészet, településrégészet, leletbejelentések...

A teljes képernyős térképen többek között figyelemmel követheti a régészeti feltárások, templom- és falkutatások helyszíneit. Információt gyűjthet az elmúlt idők folyamán történt leletbejelenésekről és azok tárgyairól.
Bővebben

Kutatások

Restaurátor műhely

Egy 19. századi japán váza restaurálása

A tanulmány a tiszavasvári Vasvári Pál Múzeum tulajdonát képező, 19. századi, japán, fémből készült váza készítéstechnikai vizsgálatát és restaurálásának menetét ismerteti. A műtárgy a múzeum padlásáról került elő revíziózás közben.

Bővebben

Kutatások

Falkutatás

Az épített örökség mellett és ennek kiegészítéseként a freskók a középkor művészetét őrző hagyaték leglátványosabb megnyilvánulásai vidékünkön. A falfestészet akárcsak a középkor többi művészete, teljes mértékben kifejezi a kor emberének a színek és szimbólumok iránti vonzalmát. Az akkori idők műemlékeit ma a semleges, elmosódott színek jellemzik, ám annak idején, teljesen beborították a jelképek, az allegorikus […]

Bővebben

Cikkek

Az alföldi Barbaricum mécsesei

Közismert tény, hogy a római területen meglehetősen sok mécses kerül elő. A provinciák által körbezárt alföldi Barbaricum lakossága sok tekintetben igyekezett a római komfortot átvenni: sokak feltételezése szerint a Birodalomba történő betelepedésük szándékának hátterében is ez a vágy lappangott. Ennek ellenére meglehetősen keveset tudunk az általunk vizsgált terület esetében arról, hogy hogyan oldották meg a […]

Bővebben

Kutatások

Ásatások és megelőző feltárások

A régészet az „ásó tudománya”. Ez annyit jelent, hogy a régész többek között az ásóval, – mint az egyik legfontosabb eszközével – tárja fel az elmúlt századok és ezredek feledésbe merült titkait. Segítségével ismerhetjük meg az egykor itt élt népek földben rejtőző hagyatékát, anyagi kultúráját. Az előkerült leletek, tárgyak illetve különböző földbe ásott objektumok – […]

Bővebben

Restaurátor műhely

Kelta bokaperecpár restaurálása

A Kr. e. V. századtól a Krisztus születéséig tartó időszakot a Mediterráneumon kívüli Európa történetében – egy svájci lelőhely után – LaTène kornak nevezzük. Ekkor született meg a jellegzetes, önálló kelta művészet. Mestereik művein sajátos módon egyesülnek a kora vaskori, a görög, az etruszk és a sztyeppei motívumok.A kelta időszak művészetéről leginkább „kisméretű” tárgyak díszítményei […]

Bővebben