Nyugalmazott megyei múzeumigazgató

NÉMETH PÉTER

 

SZEMÉLYES ADATOK

Név (publikációban):

Németh Péter

Név (civil):

dr. Németh Péter

 

Születési hely: Zalaegerszeg

Születési év: 1941

Cím: Jósa András Múzeum 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.

E-mail: nemethp@jam.nyirbone.hu

Telefonszám: +36-42-315-722

 

 

KUTATÁSI TERÜLET

Kutatott ország, terület: 

• Európa > Kárpát-medence

 Kutatott régészeti korszak: 

• népvándorlás kor > honfoglalás kor

• középkor > Árpád-kor

 

 

TANULMÁNYOK

Végzettség: régész, történelem szakos középiskolai tanár

Középfokú tanulmányok: Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium, Sümeg, 1959.

Felsőfokú tanulmányok: ELTE BTK nappali tagozat, régészet – történelem 1959–1964.

Diplomaszerzés éve: 1964

 

 

TUDOMÁNYOS FOKOZAT/CÍMEK

Tudományos fokozat: egyetemi doktor

 

 

SZAKMAI TAGSÁGOK

Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1970–

Magyar Történeti Társulat 1974–

Magyar Régész Szövetség, alapító tag 2006–

 

 

KITÜNTETÉSEK, DÍJAK

Szakmai díjak, elismerések: 

Tudományért díj 1994.

Kós Károly díj 1994.

Bessenyei György emlékérem 1995.

Móra Ferenc-díj 1996.

Nyíregyháza város tudományos életéért díj 1997.

Megyei alkotói díj 1999.

 

 

MUNKAHELYEK

Bakony Múzeum, Veszprém, segédmuzeológus 1964–1965.; Jósa András Múzeum, Nyíregyháza, segédmuzeológus 1965–1969., régész-muzeológus 1970–2007., megyei múzeumigazgató 1974–2003.; Bessenyei György Tanárképző Főiskola történelem tanszékének oktatója 1970–1995., c. főisk. docens 1976., c. főisk. tanár 1986.

 

 

SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK (FONTOSABB)

Feltárások: 

Kisvárda. vár (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 1960; Városlőd, Karthauzi kolostor (Veszprém m.), 1962; Várpalota, vár (Veszprém m.), 1963; Beszterec, földvár és monostor (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 1967–1968, Szabolcs, földvár (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 1969–1975.; Tiszadob, földvár (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 1976.; Szabolcs, református templom (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 1971–1973.; Vámosatya, református templom (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 1971.; Nyiribrony, református templom (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 1987–; Nagygec, református templom (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 1983–1984.; Nyírderzs, görög katolikus templom (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 1986; Nagycserkész-Nádasi bokor (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 1970; Tiszavasvári-Gyepáros (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 1967; Rakamaz-Strázsadomb (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.), 1974.

 

 

PUBLIKÁCIÓK (FONTOSABB)

Könyv:

MEZŐ ANDRÁS – NÉMETH PÉTER: Szabolcs-Szatmár megye történeti-etimológiai helyiségnévtára. Nyíregyháza 1972.

NÉMETH PÉTER: Királyok, ispánok, jobbágyok. Vázlatok a magyar középkor történetéhez. Debrecen 1988. (Folklór és Ethnografia 48)

NÉMETH PÉTER: A szabolcsi főesperesség a középkorban. Nyíregyháza 1990. (Szabolcs-Szatmár-Beregi  Múzeumi Füzetek 7)

NÉMETH PÉTER – ULRICH ATTILA – ÁRVA F.: Tarcal története a honfoglalástól 1849-ig. Tarcal 1996.

NÉMETH PÉTER: A középkori Szabolcs megye települései. Nyíregyháza 1997.

 

Tanulmány, folyóiratcikk:

NÉMETH PÉTER: Szabolcs és Szatmár megyék Árpád-kori földvárai és monostorai I–II. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1966–67. 2. 127–134. JAMÉ 10 (1967) 91–102.

NÉMETH PÉTER: Adatok a felsőtárkányi karthauzi kolostor építéstörténetéhez. EMÉ 5 (1967) 73–86.

NÉMETH PÉTER: Obrazovanije pogranicsnoj oblasztyi Borzsavi. Problemi arheologii i drevnej isztorii ugrov. Moszkva 1972, 206–220. Magyarul: Borzsova határvármegye kialakulása. H.n. 1975. (Kisvárdai Vármúzeum kiadványai 5)

NÉMETH PÉTER: A városlődi karthauzi kolostor története és régészeti emlékanyaga I. VMMK 19–20 (1993) 367–382.

NÉMETH PÉTER: A karthauziak gazdálkodása a középkori Szepességben. I. A menedékkői kolostor. In: Frisnyák Sándor (szerk.): A Felvidék történeti földrajza. Nyíregyháza 1998, 263–272.

NÉMETH PÉTER: Előzetes jelentés a szabolcsi Árpád-kori megyeszékhely régészeti kutatásának első három esztendejéről. ArchÉrt 100 (1973) 167–179.

NÉMETH PÉTER: Civitas et suburbium. Adatok Sopron korai várostörténetéhez. SSz 35/1 (1981) 50–58.

NÉMETH PÉTER: A honfoglalástól az Árpádok kihalásáig. Az Árpádoktól Mohácsig. In: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye monográfiája I. Történelem és kultúra. Nyíregyháza 1993, 139–160, 173–192.

NÉMETH PÉTER: A honfoglalás kor (X. század) régészeti kutatásának története. In: Fodor István (szerk.): Honfoglaló magyarság. Kiállítási katalógus. Budapest 1996, 19–26.

NÉMETH PÉTER: Tiszavasvári-Nagy Gyepáros honfoglalás kori temetője. In: Wolf Mária – Révész László (szerk.): A magyar honfoglalás korának régészeti emlékei. Miskolc 1996, 7–21.

 

 

EGYÉB

– Megyei főtanácsos 1995.