A rétköz

Ha Nyíregyházáról észak felé indulunk, megváltozik a táj képe. Elhagyva a Nyírség kisebb-nagyobb homokbuckákkal teleszórt részeit, egy mélyebb fekvésű, csatornákkal szabdalt, a kiemelkedéseken megült, hosszan elhúzódó falvakkal tarkított tájra érünk. Ez a Rétköz, mely mint néprajzi táj, Kiss Lajos (Kossuth-díjas néprajzkutató, a nyíregyházi Jósa András Múzeum egykori igazgatója) munkásságáig alig ismert fogalom volt a szakemberek körében. Évtizedes kutatásainak eredménye, hogy ma már sokat tudunk a megye e néprajzi tájáról.

A Rétköz viszonylag kis számú, részben vagy egészben a tájon elterülő települést foglal magába. Ám határa igen nagy terület, csaknem 140 ezer hold. A táj a megye Tisza által körített északi részén terül el; a jelenlegi Lónyai-főcsatorna és a Tisza között – Vencsellőtől egészen Tuzsérig. A Tiszánál a táj azonban nem szakad meg, túloldalon a Bodrogközben folytatódik, ahol a hasonló természeti viszonyok ugyanilyen életformát, gazdálkodási rendet honosítottak meg.

A táj az észak-alföldi fiatal peremsülyedékek egyike. Földrajzi határai északon a Tisza, keleten az Északkeleti-Nyírség magas futóhomokformái, délen és nyugaton a Középső-Nyírség löszös és futóhomokos területei. A pleisztocén és a bolocén határán a Rétköz, a Bodrogköz, a Beregi- és Szatmári-síkság lesüllyedt. A süllyedés bekövetkeztével a Rétközt lapos felszínein megindult a láposodás. A táj mai felszíni domborzatát a fiatalkori süllyedés és a folyóvíz felszínalakító tevékenysége hozta létre, és csak elenyésző volt a szél munkája.

retkoz_kis

A természet nyújtotta javakból tűrhetően meg lehetett élni. Mivel földművelést csak a vízmentes, a rétből kiemelkedő dombhátakon lehetett folytatni, az itteni lakosság amit csak tudott a rétből, a mocsarakból szerzett be: a bőven tenyésző, több ezer holdas nádasok és gyékények a – szintén a hátakra települt – falvak épületeinek fedésére (sokszor a falak készítéshez is!) szolgáltak, de készítettek belőlük szekérkasokat, kosarakat is.

A halászat kiemelkedő jelentőségű volt a rétközi emberek élelmezésében. Az évente kiöntő Tisza felfrissítette a tavak, erek, morotvák vizét, ahol annyi hal volt, hogy meríteni lehetett; eladni nem tudták, a disznóval etették meg. Feljegyezték, hogy Nagyhalászban 1858-ban egy nap alatt 800 mázsa halat fogtak!

A vizek levezetésével elmúlt az ősi élet, az 1891-ben ásott, a nyírségi Berkeszről kiinduló s a Rétköz peremén végighúzódó 44,7 km hosszú Lónyai-főcsatorna összegyűjti és Gávavencselő alatt a Tiszába továbbítja a belvizeket. Az egykori lápi községek mezőgazdasági településekké alakultak át: a vizek mentén igen termékeny talaj maradt vissza, amelyen kiváló káposztát, krumplit, répát, napraforgót, dohányt termelnek mind a mai napig.

paszkak_nyiri

 

A RÉTKÖZ MÚZEUMAI ÉS KIÁLLÍTÓHELYEI

Rétközi Múzeum – Kisvárda

Bessenyei György Emlékház – Tiszabercel

 

A RÉTKÖZ TÁJEGYSÉG TELEPÜLÉSEI

Ajak, Beszterec, Buj, Demecser, Dombrád, Döge, Fényeslitke, Gávavencselő, Gégény, Ibrány, Kék, Kékcse, Kemecse, Kisvárda, Komoró, Kótaj, Nagyhalász, Nyírbogdány, Paszab, Pátroha, Rétközberencs, Szabolcsveresmart, Tiszabercel, Tiszabezdéd, Tiszakanyár, Tiszarád, Tiszatelek, Tuzsér, Vasmegyer