· Szervezeti, személyzeti adatok ·

szervezeti, személyzeti adatok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Jósa András Múzeum

4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.

Tel.: 06 42 315 722

E-mail: info@josamuzeum.hu

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

dr. Rémiás Tibor

megyei hatókörű városi múzeumigazgató,

06/42 315-722, igazgato@josamuzeum.hu,

Baloghné Szűcs Zsuzsanna

Sóstói Múzeumfalu tagintézmény igazgató, 06/42 500-552, szzsuzsa@muzeumfalu.hu,

Dohanics László

Kállay gyűjtemény megbízott vezetője 06/42 310-566, info@kallaygyujtemeny.hu

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.

Tel.: 06 42 524 524

Web: https://varoshaza.nyiregyhaza.hu,

https://www.nyiregyhaza.hu

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf. 83.

Tel.: 06 42 524 524

Web: https://varoshaza.nyiregyhaza.hu,

https://www.nyiregyhaza.hu