A Múzeum Baráti Köre

Nagylelkűsége és elkötelezettsége nekünk is segíthet! A Baráti Kör célja a Jósa András Múzeum körül egy olyan törzsközönség kiépítése, amelynek tagjai támogatásukkal hozzájárulnak a Múzeum nagyszerű gyűjteményének megőrzéséhez és bővítéséhez, a múzeumi szolgáltatás színvonalának emeléséhez, valamint egy lendületes és vonzó kiállítási program kialakításához.


A nyíregyházi Jósa András Múzeum Baráti Köre a megyeszékhely egyik legrégebbi közművelődési egyesülete.

Az 1976. május 21-én 17 órától megtartott alakuló ülésen elfogadott Alapszabály (mely mind a mai napig érvényben van a kötelezően előírt két módosítással /1991, 1997/, melyek révén a korábbi, pártállami szemléletű pontok kimaradtak és a feladatok a demokratizálódó viszonyokhoz igazodtak) céljait és feladatait a az alábbiakban rögzítette:

Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében feladatának tekinti, hogy népszerűsítse a múzeum munkáját.

  • A kiállítások, ismeretterjesztő előadások látogatására szervezi a közönséget.

  • Részt vesz a muzeális tárgyak felderítésében, gyűjtésében, a régészeti leletek bejelentésében.

  • A múzeum tudományos és alkotó munkájának elősegítésére kiadványsorozatot indít.

  • Ápolja a belföldi és külföldi rokon intézményekkel való kapcsolatot.

Munkánkat, az idők során mindig változó formában, de nagyjából manapság is ezen elvek alapján folytatjuk.

Az alapító közgyűlés 72 fő részvételével mondta ki a Baráti Kör működését, bár az érdeklődés nagy, mintegy 150 fős volt, de a 10 forintos évi tagdíjat csak a fenti 72 fő fizette be. A tagság foglalkozását tekintve túlnyomó részben az értelmiségi rétegből került ki: pedagógus, orvos, gyógyszerész, jogász, mérnök, lelkész, könyvtáros, múzeumi és levéltári dolgozó. A nemeket tekintve nagyjából 2/3 – 1/3 az arány a szebbik nem javára. Ezek az arányok az eltelt harminchét év alatt nem igen változtak.

A Baráti Kör foglalkozásait kezdetben minden hónap második hétfőjén tartotta – folyamatosan egész évben – nyári szünet nélkül, vagyis a július hónap egy-egy kirándulással telt el. 1981-ben a Baráti Kör tagsága bekapcsolódott a Tájak-Korok-Múzeumok mozgalomba, annyira, hogy hamarosan a két szervezetnek ugyanaz lett a tagsága, s így arra is lehetőség nyílt, hogy havonta két alkalommal, minden második és negyedik hétfőn tartottuk előadásainkat. Jó kapcsolatot építettünk ki ez idő alatt a TIT Bessenyei György Szabadegyetemével, melynek tagjai előadóink sorában is szerepeltek, s az előadói tiszteletdíjak jelentős részét vállalta át a TIT, a Tanárképző Főiskola történelem és földrajz tanszékeivel, s nem utolsó sorban a szintén Jósa András nevét viselő Megyei Kórházzal. Tagsági kérésre 1992-től a július és az augusztus, 1995-től a június is nyári szünet lett, 1997-től pedig alkalmanként csak egy, hosszabb előadás hangzik el. 1998. december 31-ével a Jósa András Múzeum Baráti Köre TKM Klubját megszüntette, de az összejövetelek továbbra is megmaradtak. Tagtoborzást nem végzünk, hiszen a tagság száma a természetes fogyáson túl folyamatosan növekszik. Kedves gondot jelent ma már egy-egy előadásra a múzeum nagytermében a pótszékek biztosítása, valamint a már szintén mintegy 10 éves hagyományként a januári pótszilveszter (tehát az újévkezdő első találkozás), valamint a szeptemberi, a Múzeumfaluban megejtett szalonnasütés (tehát a második félév kezdete) feltételeinek biztosítása. A pótszilveszteren tárgyaljuk meg az előző évi tapasztalatokat és az éves munkatervet, a Sóstón pedig megismerkedünk az adott évben ott történt fejlesztésekkel, s a második félév dolgairól ejtünk szót. Ezek a rendezvények is vonzóan hatnak, tehát a tagság utánpótlásával nincs gondunk.

Mindezek lehetnének jellemzőek más baráti társaságokra is. Amitől azonban a Múzeumbaráti Kör több, az az, hogy ezeken túl a tagság komolyan magáévá teszi-tette az alapszabályi célkitűzéseket, hiszen nincs olyan ülés, ahol ne lenne valamilyen, a múzeumügyet érintő bejelentés.

A tagság rendszeres adományozója is a múzeumnak. 2000. május 16-án a Nyíregyházi Nőipariskola emlékére nyitottunk kiállítást úgy, hogy korábban erről semmilyen anyagunk nem volt. A megjelent mintegy 100 fős közönségben ott voltak az egykori tanárok és diákok, s a kiállítás lebontása utáni adományokból ma is gyarapodó komoly kézimunka gyűjteménnyel rendelkezünk. Baráti Köri tagok hívták fel a figyelmünket és adták a címeket a huszártalálkozókra, a huszárkiállításra, néhány – maga is gyűjtő – baráti köri tag hoz be múzeumot érintő tárgyat ajándékban, néha vásárlásra.

 

A Baráti Kör jelenlegi vezetősége:

Elnök: Décsyné Varga Anikó

Elnökhelyettes: Som István

Titkár: Bene János

Pénztáros: Nagy Árpádné


Tovább a programokhoz ►►