A könyvtár a gyűjtőkörébe tartozó hazai tudományos és ismeretterjesztő szakfolyóiratokat rendeli. Folyóiratcímeink száma több mint félezer. Természetesen akadnak köztük olyanok, amelyeknek csak néhány évfolyama, esetleg csak egy-egy száma van meg könyvtárunkban, de többségük folyamatos gyarapítás eredménye. Kiterjedt cserekapcsolati rendszerünk által a hazai és külföldi évkönyveink címe meghaladja a kétszázat.

· Folyóiratok és évkönyvek címlistája ·

A

’Acor Newsletter
Acta AntiquaActa Archaeologica

 

Acta Biologica Szegediensis

Acta Ethnographica Hungarica

Adalékok Zemplén-Vármegye történetéhez

Adó

Adó és Ellenőrzési Értesítő

Aetas

Agrártörténelmi Szemle

Akadémiai értesítő

Alapítványi hírlevél

Alföld

Analecta Linguistica

Antik Tanulmányok

Antropologia Hungarica

Anya és Csecsemővédelem

Anya és Gyermekvédelem

Anyag és Adatszolgáltatás

Aquila

Aradi közlöny

Archeologiai Értesítő

Archaeological notes

Art

Art limes

Athenaeum

Autonómia

Aviatka

Á

Áldás

B

Bányászat

Bátor

Belügyi Közlöny

Berliner Zeitung

Beszélő

Bélyeg Világ

Borsodi Szemle

Botanikai Közlemények

Brassói Lapok

Budapesti Közlöny

Buksz

Búvár

C

Cambridge enciklopédia (A Magyar Hírlap melléklete)

Cs

 

D

Darwin

Debreceni Szemle

Dél –Alföld

Demecseri Életképek

Demos

Deszka

Dialógus

Diarium

Dimenziók

Dz

 

Dzs

 

E

Egészség

Egri Katolikus Tudósító

Egyesületi Élet

Egyetemes Philológiai Közlöny

Egyetértés

Együtt

Eleink

Erdély

Erdélyi Helikon

Erdélyi Hírek

Erdélyi Hírlap

Erdélyi Magyarság

Erdélyi Múzeum

Erdélyi Művészet

Etnographia

Expedition

Ezredforduló

É

Élet

Élet és Irodalom

Élet és Tudomány

Életfa

Életünk

Építés és Építészettudomány

Építők

Érdek és Érték

Érdekes Újság

Értekezések a társadalomtudományok köréből

Esti Kurír

Északkeleti Újság

F

Felső-Szabolcs

Felső-Tisza

Fila Tboy

Figyelő

Filológiai közlöny

Folia Archaeologica

Fons

Forrás

Föld és Ember

Földgömb

Földrajzi Közlemények

Földtani Közlöny

Fragmenta Botanica

Fragmenta Mineralogica et Palaeontologica

Független Szabolcsi Újság

Függetlenség

G

Galéria

Ganz Közlemények

Gazdasági Értesítő

Görögkatolikus Szemle

Gy

Gyopár

Győri Szemle

H

Hadimúzeumi Lapok

Hadtörténelmi Közlemények

Hajónapló

Hargita Népe

Határszél

Hazanéző

Hármashatár

Herold

Heti Világgazdaság

Hírlap (A Magyar Demokrata Fórum hetilapja)

Hírlevél

História

Hitel

Hitvallás

Holmi

Hónap

A Hónap könyvei

Honi Ipar

Honismeret

Honismeret – Helytörténet

Honismereti Híradó

Humboldt Spektrum

Hungarológiai Értesítő

Huszadik Század

I

Ibrányi Hírlap

Icom News

Idegenforgalom

Idegenforgalmi Tájékoztató

Időjárás

Igazság

Index Ethnographicus

Information

International Numismatic Newsletter

Iparrégészeti és Archeometriai Tájékoztató

Ibrány

Irodalomismeret

Irodalomtörténet

Irodalomtörténeti Közlemények

Irodalomtudományi értesítő

Iskolakultúra

Itt és most

Í

 

J

Jászkunság

Journal de la Société Hongroise de Statistque

K

Kalangya

Kárpátalja

Kárpátaljai Szemle

Kárpátok Eurorégió

Katedra

KEK

Kelet

Kelet Felől

Keleti Hét

Kelet-Magyarország

Képes Családi lapok

Képes Krónika

Képes Pesti Hírlap

Képes Vasárnap

Képzőművészeti és Iparművészeti Tudósító

Keresztút

Kikelet

Kis Újság

Kisvárdai Vidék

Klió

Kolozsvári Szemle

Koreana

Kortárs

Korunk

Könyvesház

Könyvtári kis híradó

Könyvtári Szemle

Könyvtári Tájékoztató

Könyvtáros

Könyvtárügyi Szemle

Könyvvilág

Kötött Kéve

Közgazdasági Szemle

Közhírnök

Közlekedési Tudósító

Közművelődés

Köznevelés

Közös Út

Községfejlesztés

Közút

Kraszna

Kritika

Krónika

Krónikás

Kultúra és közösség

Kulturális Közlöny

Kurrens külföldi időszaki kiadványok a magyar könyvtárakban

Külföldi könyvek a magyar múzeumokban

Külföldi könyvek országos gyarapodási jegyzéke

Külföldi társadalomtudományi kézikönyvek

L

Láthatár

Látó

Látóhatár

Levéltári Híradó

Levéltári Közlemények

Levéltári Szemle

Limes

Ly

 

M

Magyar Bibliofil Szemle 10 sz.

Magyar Egyháztörténeti vázlatok

Magyar Figyelő

Magyar Gazdák Szemléje

Magyar Gyógypedagógia

Magyar Ipar

Magyar Iparművészet

Magyar Jövő

Magyar Kelet

A Magyar Korona Országai Külkereskedelmi Forgalmának Havi eredményei

Magyar Könyvbarátok Diáriuma

Magyar Könyvgyűjtő

Magyar Könyvkiadók közeljövőben megjelenő kiadványai

Magyar Könyvszemle

Magyar Közlöny

Magyar Lettre Internationale

A Magyar Kodály Társaság Hírei

Magyar Kultúra

Magyar Mérnök és Építészegylet Közlönye

Magyar Múzeum

Magyar Múzeumok

Magyar Múzeumok Kiadványainak bibliográfiája

Magyar Művészet

Magyar Művészeti Fórum

Magyar Narancs

Magyar Nép

Magyar Nyelv

Magyar Nyelvjárások

Magyar Nyelvőr

Magyarország

Magyar Statisztikai Közlemények

Magyar Statisztikai Szemle

Magyar Szemle

Magyar Történelmi Szemle

Magyar Történeti Életrajzok

Magyar Tudomány

MTA Filozófiai és Történettudományi Osztályának Közleményei

MTA Nyelv és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei

MTA Társadalmi és Történeti tudományok Osztályának Közleményei

Magyarország Állatvilága

Magyarország Kulturflórája

Magyarország Tiszti Cím és Névtára

Magyarországot Illető Országos Kormánylap

Magyarságtudomány

Makói História

Makói Újság

Mezőgazdasági Szövetkezetek

Miskolci Tükör

Mozgó Világ

Moziüzemi Híradó

Műemléklap

Műemlékvédelem

Műemlékvédelmi Szemle

Műértő

Műgyűjtő

Múltunk

Munkásélet

Museum aktuell

Muskátli

Múzeum Café

Múzeum és Közönség

Múzeumi Híradó

Múzeumi Hírlevél

Múzeumi Közlemények

Múzeumi Kurír

Múzeumi Naptár

Múzeumi és Könyvtári Értesítő

Múzeumi Tájékoztató

Múzeumőr

Múzeumpont

Múzsák

Műemléklap

Műemlékvédelmi szemle

Műhely

Művelődési Közlöny

Művelt Nép

Művészet

Művészet és Barátai

Művészettörténeti Értesítő

N

Nagykároly

Nagykároly és Érmellék

Nagyvilág

Napút

A Nemzetgyűlés Ülése

Nemzeti Évfordulóink

Nemzeti Újság

Nép és Családvédelem

Nép és Nyelv

Népegészségügy

Népfőiskolai jeles nap

Népfront

Néplap

Népművelés

Népművelési Híradó

Népművelési Közlöny

Népművelési Tájékoztató

Népművészet – Háziipar

Népművészeti Értesítő

Néprajz

Néprajzi Hírek

Néprajzi Közlemények

Néprajzi Látóhatár

A Néprajzi Múzeum Adattárának Értesítője

Néprajzi Tájékoztató

Népszámlálás

Népszava

Néptanítók Lapja

Népünk és Nyelvünk

Névtani Értesítő

NézőPont

NKA Hírlevél

NNF News

Numizmatikai Közlöny

Ny

Nyelvtudományi Értekezések

Nyíregyháza

Nyíregyházi Déli Újság

Nyíregyházi Hírlap

Nyíregyházi Iparosok Lapja

Nyíregyházi Kertészeti Híradó

Nyíregyházi Kossuth Diák

Nyíregyházi Napló

Nyírség

Nyírségi Magyar Nép

Nyírségi Néplap

Nyírvidék

Nyugat

O

Olvasó Nép

Országépítő

Országgyűlés Képviselőházának Naplója

Országgyűlési Értesítő

Országgyűlési Napló

Országos kiállítás

Orvosi Hetilap

Orvostörténeti Közlemények

Orvos Védelem Hungary

Otka Hírlevél

Ó

Ófehértói Tükör

Ópályi Hírlap

Ö

Önadózó

Önkormányzat

Örökség

Örökségünk

Örökségvédelem

Österreichs Illustrierte Zeitung

Ő

Ősrégészetei Levelek

P

Pályázat Figyelő

Parasitologica Hungarica

Parázs

Párbeszéd a vidékért

PC World

Partium

Pedagógiai Műhely

Pénzügyi Közlöny

Periodika

Pesti Futár

Pesti Hírlap

A Pesti Hírlap

A Pesti Hírlap Vasárnapja

A Pesti Városháza

POFOSZ hírlevél

Polytechnikai Szemle

Protestáns Szemle

Puszták Népe

Q

 

R

Rálátás

Régi Okiratok és Levelek Tára

Restaurátor

Revue

Romániai Magyar Szó

Rubicon

S

Sajtófigyelő

Sansz

Sic Itur Ad Astra

Somogyi Honismereti Híradó

Soproni Szemle

Sorsunk

Sóstó 2000

Sportorvosi Szemle

Statisztikai Közlemények

Statisztikai Szemle

Stud

Studia Nova

Sz

168 óra

Szabadművészet

Szabad Nép

Szabolcs

Szabolcs Népe

Szabolcsi Építők

Szabolcsi Hétfő

Szabolcsi Híradó

Szabolcsi Hírlap

Szabolcsi Ifjúság

Szabolcsi Kis Újság

Szabolcsi Nevelő

Szabolcsi Szabadsajtó

Szabolcsi Tanító

Szabolcsi Tanítójelölt

Szabolcsi Újság

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Könyvtári Híradó

Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács Végrehajtó Közlönye

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közlöny

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle

Szabolcs-Szatmári Szövetkezetek

Szabolcsmegyei Közlöny

Szabolcsvármegye

Szabolcsvármegye Hivatalos Lapja

Szalkai Szó

Szalon

Számvitel és Ügyviteltechnika

Számvitel és Könyvvizsgálat .

Számvitel, Pénzügy, Adózás

Számvitel, Adó, Könyvvizsgálat

Számviteli Levelek

Szatmárvármegye

Századok

Székesfehérvári Szemle

Szent Kamill Híradó

Szépművészet

Szerda

Színháztörténeti Értesítő

Szittyakürt

Szószóló

Szovjet Iparművészet

Szovjet Művészettörténet

Szovjet Néprajztudomány

Szovjet Ókori Történet

Szovjet Régészet

Szülőföldünk honismereti híradója

T

Tabula

Tájékoztató az ATK tagjai részére

Tallózó

Tanácsok közlönye

Tánc

Tarcali Újság

Tariménes

Tárogató

Társadalmi Szemle

Társadalomtudomány

Társadalomtudományi Közlemények

Tattva

Technikatörténeti Szemle

Teleia

Tenéked, terólad, teérted

Termelőszövetkezet

Természet és technika

Természettudományi Közlöny

Tervgazdasági Értsítő

Tiszaeszlár

Tiszántúli Ipar és Kereskedelem

Tiszántúli Gazdák

Tiszapolgári Újság

Tiszatáj

Tiszavidék

TIT Tájékoztató

Tolnai Világlapja

Történelem

Történelmi Közlemények

Történelmi Lapok

Történelmi és Régészeti Közlemények

Történelmi Szemle

Történelmi Tár

Trianoni Szemle

Tudomány

Tudományos Magazin

Turán

Turul

Ty

 

 U

Uránia

Univerzum

Utunk

 Ú

Új demokrata

Új Élet

Uj Idők

Új Kelet

Új Írás

Új Művészet

Új Utakon

Új Világ

Ü

Üzenő füzet

Ű

 

V

Valóság

A Vármegye

Városi Szemle

Városkultúra

Városok Lapja

Városvédő Híradó

Vasárnap

Vasárnapi Újság

Vasárnapi Könyv

Vasi Szemle

Vigília

Világirodalmi Figyelő

Világosság

Világszövetség

Világtörténet

Vorhírlap

A Vörös Postakocsi

W

 

X

 

Y

 

Z

Zalai Kapocs

Zöldkereszt

Zs

 
 
A lista letöltése >>