Új szerzemények

Könyvtárunk elsősorban a régészet, történelem, helytörténet, numizmatika, néprajz, képzőművészet, muzeológia, múzeumpedagógia irodalmát gyűjti. Beszerzéseink nagyobb részét csereként kapjuk. Több mint száz cserepartnerünk van, kapcsolatban állunk szinte valamennyi hazai múzeummal és egyetemmel, valamint számos külföldi intézménnyel.

Az alábbiakban legfrissebb szerzeményeinkből láthatnak ízelítőt.

 

ARHEOLOSKI VESTNIK 69. 2018.

 

ISTVÁNOVITS Eszter – KULCSÁR Valéria

“…aligha állhat nekik bármely csatarend ellent”: egy elfelejtett nép, a szarmaták/ Istvánovits Eszter, Kulcsár Valéria.- Nyíregyháza: Jósa András Múzeum; Szeged: SZTE Régészeti Tanszék, 2018. -539 p. : ill. – (A Jósa András Múzeum kiadványai; 74.). -(Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről; 5.)

 
 

 

“Vadrózsából tündérsípot csináltam” Tanulmányok Istvánovits Eszter 60. születésnapjára = “To make a fairy’s whistle from a briar rose” Studies presented to Eszter Istvánovits on her sixtieth birthday / szerk. Almássy Katalin és Kulcsár Valéria köreműködésével L. Nagy Márta, L. Szőlősi Katalin.- Nyíregyháza: Jósa András Múzeum, 2018.
 

A NYÍREGYHÁZI JÓSA ANDRÁS MÚZEUM ÉVKÖNYVE LIX/I.

“Bárhová a Dunától keletre, de leginkább Szabolcs-Szatmárba…” Juan Aberto Cabello köszöntése

 

ACTA ARCHAEOLOGICA LXVIII. 2. 2017.

Tartalom: András Markó: Istállóskő revisited: the osseous artefacts from the lower layer
János Gábor Tarbay – Zoltán Kis – Boglárka Maróti: The bottom of the looted cauldron I.
Szabolcs Cifra – Attila Kreiter – Éva Kovács Széles – Mária Tóth – Orsolya Viktorik – Beáta Tugya: Scythian Age settlement int he vicinity of Nagytarcsa
Dénes Gabler – Zsolt Mráv: Samian deposit (cache) from Papkeszi (Veszprém county, Hungary)
Radu Ota: Clay statuettes of masculine and feminine paredros from Roman Dacia
Péter Kovács: Constantius II und die Bürgerkriege in Pannonien (350-351 n. Chr.)
Andrea Vaday – Judit Solti: László Barkóczi (1919–2017)
Károly Tankó: Boier zwischen Realität und Fiktion. Akten des Internationalen Kolloquiums in Cesky Krumlov (rec.)
Csaba Szabó: Adriana Antal: Venus cult in Roman Dacia (rec.)

 

APULUM LIII.

Acta Musei Apulensis LIII. Series Archaeologica et Anthropologica. Alba Iulia: Muzeul National al Unirii, 2016.

 

Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 52. 2017. 3.

Tartalom
Kósa Ferenc: Tisztán látni
Hamar Péter: A Tízezer naptól a csekei szószékig. Kósa Ferenc politikai filozófiája
Király Zoltán: Szabolcs vármegye és az 1839-1840. országgyűlés
Holmár Zoltán: Asszók és párbajok. A vívósport története Nyíregyházán 1892-1942 között
Gyütt oszt marattt?! Dr. Mikes Tivadar gyógyszerész emlékezései 1856-ra (részlet)
Babosi László: Ratkó József és az olvasótábori mozgalom (1972-1989)
Bordé Katalin: Kner Imre és a Magyar Bibliophil Társaság
Szabó Sándor: Zenebölcseleti elmélkedések. A modern kor nagy felfedezése az improvizáció
Oláh András: kilincseink; kapituláció; sebzett kövek; esélylatolgatás (versek)
Kováts Judit: A nulladik óra (regényrészlet)
Ilyés Gábor: Kisvárdán is „izzott az ősz” 1956 októberében (könyvismertetés)
Szemán László: Reformációs emlékkötet a nyíregyházi evangélikusokról (könyvismertetés)
Pethő József: Sorsok és századok. Karádi Zsolt új könyvéről (könyvismertetés)

 

Az Alföld a 9. században II.: válogatás „Az Alföld a 9. században II. – Új eredmények” című konferencián 2014. május 21-23. között elhangzott előadások anyagaiból/ szerk. Takács Melinda.- Szeged: Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszék, 2017. október 14.

Tartalom:

Előszó (Révész László)
Madaras László: Húsz év múltán. Eredmények és problémák az Alföld 9. századi történetének kutatásában
Szentpéteri József: Térképlapok a 9. századi Kárpát-medencéről
Mészáros Boglárka: Szempontok az Alföld legkésőbbi avar horizontjába sorolható lelőhelyek kritikai vizsgálatához
Csiky Gergely: Fegyveresek a 9. századi Alföldön? Adatok a késő avar kori fegyvermelléklet-adás megszűnéséhez
Bajkai Rozália – Kolozsi Barbara: Az abszolút kormeghatározás lehetőségei, avagy a 9. századi keltezés nehézségei egy debreceni lelőhely tükrében
Pintér-Nagy Katalin – Wolf Mária: Újabb régészeti adatok a Bodrogköz 6. század végi–9. századi történetéhez. Előzetes jelentés Pácin–Szenna-domb lelőhelyről
Lukács Nikoletta: Egy különleges kemence nyomai Orosháza határában
Sándor Klára: A Kárpát-medencében kell-e keresnünk a székely írás előzményeit?
Felföldi Szabolcs: Avar kori helynévi nyomok a Kárpát-medencében II.
Balogh László: Megjegyzések a Kárpát-medence 9. század eleji történelméhez
Tóth Sándor László: A honfoglalás, a kónstantinosi Turkia és az Ajtony-törzs
Rövidítésjegyzék

 

MARX Mária – KÓSA Balázs – GÁBRIS Katinka

Mesterek keze nyomán: népi épületek muzeológiai, építészeti felmérése/ Marx Mária, Kósa Balázs, Gábris Katinka.- Zalaegerszeg: Göcseji Múzeum, 2017-

 

MEGYERI Anna

Serényi Árpád: Zalaegerszeg és Göcsej fotográfusa/ Megyeri Anna.- Zalaegerszeg: Göcseji Múzeum, 2017.

 

BORBÉLY Zsuzsanna – VAJDA Olga

A Közép-Duna-medence régészeti bibliográfiája 1988-2008 = Archaeological Bibliography of the middle Danube Basin 1988-2008/ Borbély Zsuzsanna, Vajda Olga.- Budapest: Pázmány Péter Katolikus Egyetem BtK Régészettudományi Intézet, 2017.

 

TECCO Hvala, Sneža

Molnik pri Ljubljani v železni dobi = The Iron Age site at Molnik near Ljubljana/ Sneža Tecco Hvala.- Ljubljana: Zalozba, 2017.

 

Arheološki vestnik 68. 2017./ ed. Sneža Tecco Hvala.- Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2017.

 

 

KUNY DOMOKOS MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI 22. 2016.

Tartalom
László János – Szabó Ádám: Mérföldkőtöredék Almásfüzitőről
Ottományi Katalin: Római villagazdaságok Érden, a Benta-Patak völgyében
Merczi Mónika: Római kori fibulák Érdről
Mráv Zsolt: Római katonai felszerélsi tárgyak az Érd, Simonpusztai-dűlő császárkori településéről
Bartus Dávid – Borhy László – Deló Gabriella – Dévai Kata – Kis Zita – Hajdu Barbara – Nagy Anna –  Sáró Csilla – Sey Nikoletta – Számadó Emese – Juhász Lajos: Jelentés a Komárom – Szőny, Vásártéren 2014-ban folytatott régészeti feltárások eredményeiről
Balogh Csilla: Avar kori tömlővégek
Sárossy Péter: A majki kamalduli remeteség egy ismeretlen ábrázolása 1764-ből
Perger Gyula: A szociális gondoskodás kezdetei Tatán I. Esterházy Miklós Ferenc alapítványa és a tatai „szegény ápolda”
Polgár Balázs: Oldalazó „kiserőd” a komáromi vasúti híd déli hídfőjénél
Macher Péter: A zsidótörvények végrehajtása a Mák Rt. tatabányai bányaigazgatóságán (1938-1943)
Régészeti feltárások Komárom-Esztergom megyében 2015-ben

 

Tündérkert ezüstje: erdélyi tallérgyűjtemény a Magyar Nemzeti Bankban [katalógus]/ szerk. Tóth Csaba.- Budapest: Magyar Nemzeti Bank, 2017.

Tartalom
Gerhardt Ferenc: A „Tündérkert ezüstje” a Magyar Nemzeti Bankban
Törő István: Egy családi éremgyűjtemény története
Tóth Csaba: A tallérgyűjtemény katalógusa
Búza János: Tallértörténet európai kitekintéssel
Szemán Attila: Ezüst, bányák, bányapénzek
Oborni Teréz: Az erdélyi fejedelmek uralkodói címerei
Gödölle Mátyás: Fejedelemportrék az erdélyi tallérokon
Soós Ferenc: Címerek az erdélyi pénzeken
Kovács S. Tibor: Fegyverek és hatalmi jelvények
Soltész Ferenc Gábor – Tóth Csaba: Brassói verőtövek a Magyar Nemzeti Bankban

 

A WOSINSKY MÓR MÚZUM ÉVKÖNYVE 2016

Tartalom:

Gaál Attila: A szekszárdi szarkofág topográfiájához
K. Tóth Gábor: Késő avar kori övkészlet Báta-Furkópusztáról
K. Németh András: Fák és erdők a középkori Tolna megyében
Szabó Géza – Békefi Mónika – Király Edit – Csányi Viktor: Bonyha középkori település területén 2015-ben végzett megelőző régészeti feltárás. Előzetes beszámoló
Czövek Attila: A bonyhádi gótikus templomrom elfedése
Vizi Márta: Kora újkori és újkori kerámia az ozorai várkastélyból. Mázas tál és tányér
Gaál Attila: 16-18. századi leletek a szekszárdi török palánkvár környezetéből
Varga Máté: 17. századi pénzhamisító műhzely leletei Pincehely határából
Csapai János: Ónedények a sárközi református gyülekezetekben
Gaál Zsuzsanna: Egy per margójára. Törvényes és természetes gyerekek a Bezerédj családban
Balázs Kovács Sándos: „Pöstyénben sok nevezetes esmeretségeket tettem”. A tolnai köznemesség fürdőélete a reformkorban
Fuksz Márta: A Tolna vármegyei hegyközségi artikulsok és a Szekszárdi Közalapítványi Uradalom hegybéli rendtartása 1839-ből
Losonczy Tóth Árpád: „Tegnap estve a lázadás itt is kiütő félben volt…” Hivatalból jelenlevő és jurátus szemtanúk az 1848. március 15-i pesti forradalom pozsonyi előestéjéről
Csekő Ernnő: „Valami úri fürdőélet félszeg paródiája” (Babits Mihály). Fürdőélet egy mezővárosban, az 1880-as évekbeli Szekszárdon
V. Káplnás Mária: Dombóvári fényképészmesterek működése a 20. század első felében

 

Úton a kultúrák földjén: az M43-as autópálya Szeged-országhatár közötti szakasz régészeti feltárásai és a hozzá kapcsolódó vizsgálatok/ szerk. T. Gábor Szilvia, Czukor Péter.- Szeged: Móra Ferenc Múzeum, 2017.

 

Alba Regia: Annales Musei Stephani Regis/ szerk. Szőllősy Csilla, Pokrovenski Krisztián.- Székesfehérvár: Szent István Király Múzeum, 2016.- (A Szent István Király Múzeum Közleményei. Mittelilungen des Museums Szent István Király. C sorozat; 44.) 

 

Régészeti kutatások Magyarországon 2011-2014 = Archaeological Investigations in Hungary 2011-2014/ szerk. Kvassay Judit.- Budapest: Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ: MNM, 2016.

Tartalom:
Nagy Gergely: Sorkikápolna, Dombi-dűlő (Kavicsbánya) újkőkori pattintott kőleleteiről
Kalli András – K. Tutkovics Eszter: Középső neolitikus és szarmata település Bükkábrány határában
Herendi Orsolya – Sóskuti Kornél: Réz-, bronz-, római, Árpád-kori településnyomok és temetkezések Makó, Járandóról
Melis Eszter: Középső bronzkori, csontvázas rítusú temetkezés Győr-Ménfőcsanak, Széles-földekről
Sóskúti Kornél: Középső bronzkori, szarmata, avar-, Árpád-kori telepólésnyomok, valamint szarmata és avar kori temetkezések Makó, Dáli-ugarról
Czifra Szabolcs: Szkíta kori település a Nyírségben: Nyírparasznya, III. forduló
Hornok Péter – Tóth Gábor: Újabb adatok a La Téne-kori sírkerületek hazai előfordulásához. Kelte temetőrészlet Hegyfalu határában
Márton András – Gauthier, Estelle: Kelta lándzsahegyek Márokról
Simmer Lívia: Római kori lakóház és törökkori palánkvár Zalalövőn
Szvath Márton: Árpád-kori település Veszprém, Geleméren
Kiss Csaba: Leégett Árpád-kori lakóházak Magy, Kauzsay-tanya lelőhelyről
Gáti Csilla – Nagy Balázs – Kárpáti Gábor: Előzetes jelentés a pécsváradi vár 2013. évi feltárásáról
Mordovin Maxim: Előzetes jelentés a Pápa, Fő téren végzett megelőző feltárások második és harmadik üteméről
Nagy Szabolcs Balázs: A visontai Szent Kereszt felmagasztalása templom 2013. évi feltárása
Feld István: Régészeti kutatások a solymári várban, 2001-2013
Miklós Zsuzsa: Légirégészeti kutatások 2011-ben
Szabó Máté: Légirégészeti kutatások Magyarországon 2011-ben

 

A Bihari Múzeum Évkönyve XX-XXII./ szerk. Sándor Mária.- Berettyóújfalu: Bihari Múzeum, 2017.

Tartalom:
Kocsis-Buruzs Gábor: Előzetes jelentés Berettyóújfalu-Somota-dűlő, 2. lelőhely északi részének régészeti feltárásáról
Nyakas Miklós: Mikepércs hajdúváros
Csarkó Imre: Harcterek naplói
Sándor Máira: „Régi feljegyzésemről ide leírtam…” Jakab Vilma bihartordai háziasszony újabb feljegyzései
Gyönyörűné Erdei Judit: Szűrrátét díszítésű tárgyak a Bihari Múzeum textilgyűjteményében
Sándor Mária: Mezőtúri mázas kerámia bihari kisgyűjteményekben
Bakó Endre: Egy feledésbe merült versgyűjtemény: A bihari lant
Szémánné Veres Gabriella: Nagy Imre virágai
Korompainé Mocsnik Marianna: Mint (a) nagymamánál, a Bihari Múzeum vándorkiállítása
Kállai Irén: Sikeres átalakulások. A Bihari Múzeum tevékenysége 2014-2016

 

A Hadtörténeti Múzeum Értesítője 16 = Acta Musei Militaris in Hungaria/ szerk. Závodi Szilvia.- Budapest: Hadtörténeti Múzeum, 2016.

 

A reformáció öröksége a tirpákok körében/ szerk. Szabó Sarolta.- Nyíregyháza: Nyíregyházi Evangélikus Nagytemplomért Alapítvány, 2017.

Tartalom:
Kovács László Attila: Előszó
Kujbusné Mecsei Éva: Pillantás a múltba
Bene János: Nyíregyháza város telepítő levelei
Szabó Sarolta: Iparosok Nyíregyházán
B. Pristyák Erika: A tanyabokrok településszerkezete, az örökség tövábbélése napjainkig
Bánszki Hajnalka: A csehszlovák-magyar lakosságcsere Nyíregyházán és a bokortanyákban
Bodnár Zsuzsanna: Tirpák népélet, evangélikus vallási hagyományok
Csoma József: Egy eltűnt iskola, amely megkerült
Henzsel Ágota: Evangélikus tanyai iskolák szervezése Nyíregyházán
Ilyés Gábor: A reformáció szolgálatában

 

Honfoglalás és megtelepedés/ szerk. Sudár Balázs, Petkes Zsolt.- Budapest: Helikon: MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport, 2016.- (Magyar őstörténet; 4.)

 

“A cserép igazgat mond, ha helyette nem mi akarunk beszélni”: regionalitás a középkori és kora újkori kerámiában: a Magyar Nemzeti Múzeumban 2013. január 9-11. között rendezett konferencia előadásai/ szerk. Simonyi Erika, Tomka Gábor. – Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum, 2016.- (Opuscula Hungarica 9.)

 

PEUCE XIV. Studii şi cercetări de istorie şi arheologie. Volum dedicat lui Victor-Henrich Baumann la a 75-a aniversare/ red. Cristian Micu.- Tulcea: Institutul de cercetări eco-muzealae „Gavrilă Simion”, 2016.

 

MORDOVIN Maxim

A várszervezet kialakulása a középkori Magyarországon, Csehországan és Lengyelországban a 10-12. században/ szerk. Major Balázs, Türk Attila.- Budapest: Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Régészeti Tanszék, 2016.

 

ARADI Csilla

Somogy megye árpád-kori és középkori egyházszervezetének rekonstrukciója: Somogy megye középkori templomainak adattára/ M. Aradi Csilla.- Kapovár: Rippl-Rónai Múzeum, 2016.

 

ACTA ARCHAEOLOGICA 2016 2.

Tartalom
Béla Rácz-György Szakmány-Katalin T. Biró: Contribution to the cognizance of raw materials and raw material regions of the Transcarpathian Palaeolithic
Csaba Szabó-Radu Ota-Marius Mihai Ciută: Artemis Ephesia in Apulum
Călin Timoc-Imola Boda: Bemerkungen zu einem mithraischen Relief aus Tibiscum
Kata Dévai: Glass vessels from Late Roman times found in Pannonia
Chris Entwistle: The early Byzantine weights from Kunszentmárton, Hungary
Zsófia Rácz: Zwischen Hunnen- und Gepidinzeit. Frauengräber aus dem 5. Jahrhundert im Karpatenbecken
Tivadar Vida: Backglocken, Backdeckel und Backhauben. Archäologische Angaben zur Ernährungskultur Süd- und Mitteleuropas
Csanád Bálint-Éva Garam: Der Fund von Ada
Róbert Müller: Radius oder colus? Textilhandwerk und Umweltveränderung im spätkaiserzeitlichen Pannonien
Miklós Szabó: János György Szilágyi (1918-2016)
Ágnes Bencze: A. Patay Horváth (ed.): New approaches to the Temple of Zeus at Olympia (rec.)
Csaba Szabó: L. Zerbini (ed.): Culti e religiositá nelle Province Danubiae (rec.)

 
wosinsky37

A Wosinsky Mór Múzeum évkönyve XXXVII./ szerk. Gaál Zsuzsanna, K. Németh András.- Szekszárd: Wosinsky Mór Megyei Múzeum, 2015.

Tartalom:
K. Németh András: Vizek és vízgazdálkodás a középkori Tolna megyében III. Vízrajz
Vizi Márta: Előzetes jelentés az ozorai várkastély kutatása során előkerült kályha leletanyagról
Szabó Géza – Hajdu Tamás: Parasztpolgári fejlődés csírái a Duna mentén, Bölcske középkori temetői tükrében
Gaál Attila: Tűzhelyek és kályhák maradványai a Szekszárd-palánki török várban és településen
Balázs Kovács Sándor: A régi Sárköz
Máté Gábor: Döbrököz szabadosai és a község benépesítése a Rákóczi-szabadságharc után
Gaál Zsuzsanna: Tagyosi Csapó Ida (1807-1856), egy reformkori nő portréja
Lovas Csilla: Adatok Garay Ákos pályaképéhez a népi témájú alkotásai és néprajzi munkássága kapcsán
Kodolányi Judit: „ne bánd, hogy szód nem értik” – Babits Mihály és Illyés Gyula barátság
Kápolnás Mária, V.: Fényképészek és műtermek Bonyhádon 1868-1948
Fuksz Márta: A bonyhádi Stoll mézeskalácsos dinasztia (1847-1946)

 

 
erdelyi bevonulas

ILLÉSFALVI Péter – SZABÓ Péter

Erdélyi bevonulás, 1940/ Illésfalvi Péter, Szabó Péter.- Barót: Tortoma, 2015.

 
ea19

EURASIA ANTIQUA 19. 2013.- Bonn: Habelt, 2016. augusztus 16.

Tartalom:
Bujskich, S. – Bujskich A.: Zur Chronologie der archaisichen Siedlungen in der Chora von Olbia Pontica
Garbuzov, G.: Integrated archaeological study in the cohora of Phanagoria
Gavrilyuk, N. A.: „Kernoi” form the Post-Schythian Hillforts on the Banks of the Lower Dnieper: Traditions and Local Specifics
Ohlerich, I.: Zwei Votive vom Schlammvulkan „Boris und Gleb” als Beispile für die Interdependenz von religiöser Handlung und sozialer Kommunikation
Fornasier, J. : Der Kimmerische Bosporos in archaischer Zeit – ein Beitrag zur Grundlagenforschung
Treister, M.: Der Wagen aus dem Ersten Mittleren Kurgan auf dem Vasjurin-Berg (Tamanhalbinsel)
Scholtzhauer, U. – Zhuravlev, D. V.: Forscungen in der antiken Siedlung „Golubickaja-2” auf der südrussischen Taman-Halbnisel. Arcäologie – Geoarchäologie – Historische Interpretation
Smekalov, S.: The Study of Archaeological Sites of the Crimera by means of the Information System – form the Quality of Research
Krapivina, V. V.: Tyras, Olbia and Barbarians in the 3rd Century A.D.
Lorenz, A.: Auswahl, Verwendung und Inszenierung von greichischen und „barbarischen” Elementen im Bestattungsritual des sog. ältesten Drei-Brüder-Kurgans in der Nähe von Nymphaion/Krim

 
aa2016 1

ACTA ARCHAEOLOGICA LXVII.1./ Academiae Scientarium Hungaricae.- Budapest: Akadémiai, 2016.

Tartalom:
Viola T. Dobosi: Tradition and modernity: in the lithic assemblage of Mogyorósbánya, Late Paleolithic site
István Zalai-Gaál: Zeiträume und Formenkreise – Zur Chronologie der kupferzeitlichen Nekorpolen imöstlichen Karpatenbecken
Krisztina Hoppál: Contextualising Roman-related glass artefacts in China. An integrated approach to Sino-Roman relations
Dénes Gabler: Rheinzaberner Sigillaten in Pannonien
Péter Kovács: A new Roman sarcophagus form Komárom-Esztergom county
Péter Prohászka: Neue Angaben über die awarischen Gräber von Szentendre aus dem Nachlas des Flóris Rómer
Stanislav Stanilov – Uwe Fiedler: Zur donaubulgarischen Gürtelmode des 10. Jahrhunderts

 

 
ab23

ANALELE BANATULUI. Serie nouă. Arheologie – Istorie XXXIII./ Muzeul Banatului Timişoara.- Cluj-Napoca: Editura Mega, 2015.

 
ethnolore 32

ETHNO-LORE

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajtudományi Intézetének évkönyve XXXII./ szerk. Fülemile Ágnes, Ispán Ágota Lídia, Magyar Zoltán.- Budapest: MTA BtK Néprajztudományi Intézet, 2015.

Tartalom:

Fülemile Ágnes: Az önmeghatározás és csoportelhatárolódás vizuális toposzai. Néprajzi megközelítések

Sz. Kristóf Ildikó: A távoli Másik szövegekben és képekben a kora újkori Magyarországon: historia naturalis és antropológia a nagyszombati kalendáriumokban, 1676-1709 (1745)
Fülemile Ágnes: Az „odaliszk”. Egy orientalizáló képzőművészeti téma jelentésének és recepciójának változásai
Deák Éva: Népviseletek a 17-18. századi Erdélyben a viseletsorozatok tükrében
Tomisa Ilona: Patrona Hungariae ábrázolások a 16-17. századi főúri hadizászlókon. Különös tekintettel a Fraknói Vármúzeum Zászlógyűjteményének zászlóira Eszterházy Pál nádor idejéből (1635-1713)
Magyar Zoltán: A csodás képmás. Kegyképekhez fűződő mondák a magyar folklórban
Nagy Károly Zsolt: „Mely igen szerelmetesek a te hajlékaid…” A református templomok térszervezése, térhasználata mint a felekezeti azonosságtudat reprezentációja Magyarországon
Bednárik János: Egy virágszőnyeg képei. A budakeszi úrnapi dekoráció néprajzi nézetben
Várkonyi-Nickel Réka: Rimaiként élni, rimainak látszani. A salgótarjáni acélgyári kolónia önmeghatározásának vizuális elemei az 1930-as, 1940-es években
Balogh Balázs: A kivándorlók „apoteózisa”. Festmény az amerikai magyar emigránsokról egy mindwesti iparváros közkönyvtárában
Tamás Ildikó: A sarki fény színei. Szimbólumok a számi nemzeti identitáskonstrukció folyamatában
Tatiana Safonova – Sántha István: A sámánfa és az evenkik mindennapi élete – fotográfiai elemzés
Borsos Balázs: Az európai néprajzi atlaszok vizuális megjelenítéséről

 
dusgazdagolas

KARÁCSONY-MOLNÁR Erika

Dúsgazdagolás: egy székelyföldi farsangi dramatikus játék/ Karácsony-Molnár Erika.- Budapest: MTA BtK Néprajztudományi Intézet, 2016.- (Életmód és tradíció; 14.)

 
magyar zoltan

MAGYAR Zoltán

Népköltészeti gyűjtés: mesék és mesemondók/ Magyar Zoltán.- Budapest: MTA BtK Néprajztudományi Intézet, 2015.- (Documentatio folkloristica; 1.)

 
budreg 48

Budapest Régiségei XLVIII./ szerk. Hanny Erzsébet.- Budapest: Budapesti Történeti Múzeum, 2015.

Tartalom:
R. Facsády Annamária: Emlékezés Kuzsinszky Bálintra
Müller Róbert: Kuzsinszky Bálint és a Balaton környékének archaeologiája
K. Palágyi Szilvia: Kuzsinszky Bálint topográfiája és Veszzprém megye római kori kutatásainak újabb eredményei
Tóth Endre: A Keszthely-újmajori temető és sminkes készletei
Visy Zsolt: Kuzsinszky Bálint és Dacia
Zsidi Paula: Miről beszél a hagyaték? A múzeumépítő régész – Kuzsinszky Bálint
Bencze Zoltán – Szigeti Judit: A Pesti-síkság honfoglalás és kora Árpád-kori temetői
Bernert Zsolt – Bíró András Zsolt: Antropológiai összesítés a Pesti-síkság és a Csepel-sziget dél-budapesti részének honfoglalás és kora Árpád-kori temetőiről
Gyöngyössy Márton: Város és pénzverde a késő középkori Magyarországon
Lassányi Gábor – Vass Lóránt: Az „utolsó” rómaiak – Adatok Aquincum polgárvárosának kései történetéhez egy agancsfésű kapcsán
B. Szabó János – Kanyó Ferenc – Spekner Enikő: Hogyan kerülhetett Sicamria Óbudára? Egy hagyomány genezise
Korom Anita: Nagy Margit köszöntése
Kovács Valéria: Nagy Margit tudományos munkáinak válogatott bibliográfiája
Bordás Attila: Nagy Margitnak a Budapesti Történeti Múzeum Régészeti Adattárában nyilvántartott dokumentációi, jelentései ásatásairól, leletmentéseiről és helyszíni szemléiről

 
he27

HÁZ ÉS EMBER 27.: a Szabadtéri Néprajzi Múzeum évkönyve/ szerk. Bereczki Ibolya, Cseri Miklós, Sári Zsolt.- Szentendre: Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2015.

Tartalom:
Buzás Miklós – Vas Erika: Gyimes népi építészete és lakáskultúrája a Szabadtéri Néprajzi Múzeum felmérő táborának tükrében
Bokonics-Kramlik Márta: A Fekete-Körörs völgye az Erdély épületegyüttesben
Bardócz-Tódor Enikő: A balavásári porta az Erdély épületegyüttesben
Szűcs Brigitta: Körösfői portékák. Adatok egy kalotaszegi falu életmódjáról
Varga Sándor: Térhasználat a mezőségi táncos házban
Muskovits Andrea Anna: Présházak és pincék Buda-vidéken. Elhelyezkedés, típusok, kialakulás
Bereczki Ibolya – Román Árpád: A karcagi porta a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban
Vass Erika: Az algyői tájházi kiállítás megújításának módszertani tanulságai
Sipos József: Vallásos jellegű kenyérpecsételők
Szabad Boglárka: A lakótér és a lakberendezés szakrális vonatkozásai egy görögkatolikus közöségben
Bali jÁnos: A „Kentarur-ház”. A falusi lakóház atipikus változata Magyarországon, a 20. század második felében
Balázs-Legeza Borgála: „Hát abba’ az időbe lehetett boldogulni”. A kiszámítható megélhetés. Stratégiák a szocialista korszak magyarországi falvaiban
Kiss Dóra: „Ideális otthon Göcsej közepén”. Zalai MAORT-lakótelepek
Faár Tamara: Kis martfűi mozitörténet
Cseri Miklós: Káldy Mária köszöntése
Káldi Mária: Ünnepi köszöntő Flórián Mária tiszteletére
Cseri Miklós: Búcsú Füzes Endrétől (1932-2015)

 
ybl

Építőművészetk Ybl és Lechner korában/ szerk. Rozsnyai József.- Budapest: Terc, 2015.

Tartalom:
Sisa József: Beköszöntő
Rozsnyai József: Előszó
Rozsnyai József: Építőművészek Ybl és Lechner korában
Dúzsi Éva: Hans Petschnig (1821-1897). Egy osztrák építész Magyarországon
Jász Borbála: Linzbauer István (1838-1880). Császári és királyi építész életműve
F. Dóczi Erika: Ray Rezső Lajos (1845-1899). Egy svájci francia magyarországi munkássága a historizmus korában
Kelecsényi Kristóf – Torma Ágnes: Schmahl Henrik (1846-1912). Egy német kőműveslegény felemelkedése a dualizmus kori Budapesten
Telek Ágnes: Nay Rezső (1853-1907) és Strausz Ödön. A Mai Manó Ház alkotóinak építészete
Horváth Zsuzsa: Aigner Sándor (1854-1912). Az Örökimádás-templom tervezőjének életműve
Oszkó Ágnes Ivett: Baumhorn Lipót (1863-1929). A historizáló szecesszió (zsinagóga)építésze
Kinczer Ágnes: Hübner Jenő (1863-1929). A kórházépületek specialistájának életműve
Bodó Péter: Sándy Gyula (1868-1953). A pártázatok mestere
Kerekes Margit: Bőhm Henrik (1867-1936) és Hegedűs Ármin (1869-1945). A szecessziótól a neobarokkon át az art decóig
Baldavári Eszter: Kőrössy Alber Kálmán (1869-1955). A szecessziók mestere
Pálinkás Szilvia: Kármán Géza Aladár (1871-1939) és erényi Ulmann Gyula (1871-1926). A bécsi szecesszió legkiválóbb hazai képviselői
F. Dóczi Erika: Ray Rezső Vilmos (1876-1938). A korai vasbetonépítés meghatározó lakja
Andrássy Dorottya: Marschalkó Béla (1884-1962). A Fiatalok stílusának képviselője az iparvárosokban
Helységnévmutató

Névmutató

 
gyongy

KATONA Edit – TOMPOS Lilla

Gyöngy az úri és népi öltözködésben/ Katona Edit, Tompos Lilla.- Budapest: Cser, 2016.

 
csontvary

GULYÁS Gábor

Csontváry/ Gulyás Gábor. – Budapest: Várgondnokság Nonprofit Kft., 2015.

 

A kiállítást Budapesten, 2015. júl. 5 – dec. 31. között “A magányos cédrus – Csontváry géniusza” címmel rendezték

 
fkr 6

Fiatal Középkoros Régészek VI. konferenciájának tanulmánykötete: a Székesfehérváron 2015. november 20-22. között megrendezett konferencia tanulmányai/ szerk. Szőllősy Csilla, Pokrovenszki Krisztián.- Székesfehérvár: Szent István Király Múzeum, 2016.

 
alba regia 43

ALBA REGIA

Alba Regia : Annales Musei Stephani Regis 43./ szerk. Kulcsár Mihály.- Székesfehérvár: Szent István Király Múzeum, 2015.

 
fouri finomsagok

Főúri finomságok a seregélyesi Zichy-Hadik-kastélyból/ szerk. Bányai Balázs, Füreder Balázs.- Székesfehérvár: Szent István Király Múzeum, 2016.

Tartalom:
Gasztronómiai érdekességek a seregélyesi Zichy-Hadik-kastélyból
A seregélyesi kastély
A kastély lakói és a konyhai személyzet a 20. század első felében
Mészáros Anna kéziratos szakácskönyvtöredéke
A Hadik család vendégei a terített asztalnál
Főúri finomságok (receptgyűjtemény)

 
arrabona51

ARRABONA: a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum közleményei 51. 2013./ szerk. Győr: Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, 2015.

Tartalom:
Szőnyi Eszter: Rómer Flóris, a múzeumalapító
Galambos István: Rómer Flóris természettudományos munkássága
Galambos István – Schmidt Dávid: A Magyar Természettudonányi Múzeum Történeti Gyűjteményének Rómer Flóris által gyűjtött herbáriumi lapjai
Áldozó István: Rómer Flóris a meteorológia szolgálatában
T. Biró Katalin: „Némi derű”. Rómer Flóris és a kőeszközök kutatása
Prohászka Péter: Rómer Flóris és a budapesti VIII. Ősrégészeti és Embertani Kongresszus előkészületei
Mester Zsolt – Faragó Norbert – Halbrucker Éva – Király Attila – Péntek Attila: Páli-Dombok. A régibb kőkor első biztos lelőhelye a Rába-völgyben
Ilon Gábor: Kik és mikor temetkeztek a Bakony halomsírjaiba? Magángyűjtők és régészek Rómer Flóris nyomában
Prohászka Péter: Rómer Flóris és Brigetio emlékeinek kutatása
László Csaba: Rómer Flóris és a győri székesegyház
Kondorosy Szabolcs: Elveszett pipák. Rómer Flóris nagyváradi ásatásának leletei
Hermann Róbert: Rómer Flóris a szabadságharcban avagy, az életrajírás nehézségei
Prohászka Péter: Rómer Flóris a magyarországi néprajzi gyűjtés kezdeteinél
Debreczeni-Droppán Béla: Rómer Flóris emlékére készült szobrok és emléktáblák
Varga József: „Arany papnak – fakehely”
Dékány Ferenc: „Nálam a tett az eszmétől csak kis lépésre fekszik…” Rómer Flóris, a bencés tanár
Csécs Teréz: Rómer Flóris 1867-es párizsi világkiállítási naplója

 
apulum52

APULUM LII.

Acta Musei Apulensis. Series Archaeologica et Anthropologica/ ed. Gabirel T. Rustoiu.- Alba Iulia: Muzeul Naţional al Unirii, 2015.

 
fah28

Fasciculi Archaeologiae Historicae XXVIII.: From the Problems of Historical Archaeology/ ed. Jerzy Maik. –Lódz: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2015.

Tartalom:
Edward Skibinski: Problems with editing and translating historical sources. Some Polish examples
Leszek Gardela: The Pre-Christian Religions of the North Project and its Archaeological Sources Database
Jakub Morawiec: Old Norse studies in Poland. History and perspectives
Dariusz Polinski: Wood and earth fortresses of the Teutonic Order in the territory of north-eastern Poland
Tomasz Kurasinski, Kalina Skóra: Children’s burials from the early medieval inhumaton cemetery in Radom Site 4
Beata Borowska-Struginska: Children’s burials form the early medieval Radom (Site 4). Anthropological considerations
Jerzy Maik: Zur Herkunft von Wollgeweben in Atlasbindung in Nord- und Mitteleuropa
Arkadiusz Michalak: Finding perfect equestrian equipment. Some thoughts about medieval and modern hybrids of stirrups and spurs form Central Europe
Pawel Gan, Zdzislaw Hensel: Medieval weaponry from the River Dziwna, the Wolin Commune, in the light of metallographic analyses
Grzegorz Zabinski: Technology of manufacture of firearms in the Teutonic Order’s state in Prussia – gun barrels and metal projectiles
Piotr Strzyz: Archaeological traces of use of firearms during sieges. Selected examples from the territory of Poland
Piotr Strzyz, Piotr Czubla, Adam Mackiewicz: Cannonballs form the Olsztyn turret

 
fodor istvan

FODOR István

Mikor volt a honfoglalás?/ Fodor István.- Budapest: Kossuth, 2016. – (A magyar történelem rejtélyei)

Tartalom:
Az őshaza és a vándorlás
Kik voltak a honszerzők?
A millennium felé
Vélemények ütközése
„Opportunitási okok”
A vita utóélete
Irodalom

 
refi

RÉFI Attila

A császári-királyi ulánusezredek törzstisztjei a francia háborúk idején (1792-1815): életrajzi lexikon/ Réfi Attila. – Pápa: Jókai Mór Városi Könyvtár, 2016.

 
ariusd

SZTÁNCSUJ Sándor József

Grupul cultural Ariuşd pe teritoriul Transilvaniei/ Sándor József Sztáncsuj.- Cluj-Napoca: MEGA, 2015.

 

 
cserni

SZABÓ Csaba

Béla Cserni and the beginnings of urban archaeology in Alba Iulia/ Csaba Szabó.- Cluj-Napoca: MEGA, 2016.

Cserni Béla (1842-1916)

Tartalom:
Cserni in the historiography
Béla Cserni a biographic sketch
Cserni, the scholar
Cserni, the archaeologist
Cserni, the museologist

 
magyarok fegyverben

 Magyarok fegyverben/ szerk. Petkes Zsolt, Sudár Balázs.- Budapest: MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport, 2015.- (Magyar őstörténet; 3.)

Tartalom:
A magyarok hadszervezete és haditaktikája
A honfoglalók és az íjászat
A honfoglalók közelharci és védőfegyverei
Hadjáratok kora

 
doni fotos

Reményi József (1911-1998)

A doni fotós: Reményi József főhadnagy életútja, háborús naplója és fényképei/ szerkesztette és jegyzetekkel ellátta Mezei Bálint.- Budapest: Magánkiadás, 2015.

 
neograd38

NEOGRAD 2014-2015

Neograd XXXVIII.: a Dornyay Béla Múzeum évkönyve: R. Várkonyi Ágnes (1928-2014) emlékére/ szerk. Balogh Zoltán.- Salgótarján: Dornyay Béla Múzeum, 2015.

Tartalom:
Várkonyi Gábor: „Őrszavak”. R. Várkonyi Ágnes emlékére
Szepessyné Judik Dorottya: R. Várkonyi Ágnes ökológiai munkássága
Prakfalvi Péter: A nógrádverőcei szénbányászat környezettörténeti összefüggései
Hausel Sándor: A „városi táj” szépítői, avirágkertészek. Balassagyarmat XIX-XX. századi fásításai, parkosítási és virágosítási történte
Kazareczki Noémi: Ruszinkó Antal, a szécsényi mezőgazdász és közéleti ember
Judik Béla – Szepessyné Judik Dorottya: „Felbecsülhetetlen kincsünk Salgó” – tájtörténeti vázlat a középkortól a 20. századig
Cs. Sebestyén Kálmán: Jelentek egy birtok történetéből
Szepessy Gábor: Keskeny nyomtávú vasutak és környezetalakító hatásuk a Karancs-Medves vidékén
Fodor Miklós Zoltán: Árvizek és patakszabályozás Salgótarjánban
Balogh Zoltán: Dornyay Béla, a salgótarjáni természetvédő
Komjáti Zoltán Igor: A kuruc-labanc viszony harctevékenységen kívüli ügyei a füleki várőrség vonatkozásásban. Koháry II. István főkapitányságának idején (1672-1682)
Praznovszky Mihály: Köznemesség és könyvkultúra a 19. század első felében Nógrád megyében
Galcsik Zsolt: Országos Rákóczi-ünnepség Szécsényben 1905-ben
Péntek Attila: A Cserhát-hegység és a Ipoly-völgy levéleszközös lelőhelyeinek topográfiája
Róbert Malcek – Viktória Tittonová: A Füleki alsó vár késő reneszánsz erődítése a 2011-2015 között folytatott feltárások fényében
K Peák Ildikó: ’A Balaton a természet örömkönnye” (Egry József és a Balaton)
Shah Gabriella: Tájtörténetek. Antal András keramikusművész tájábrázolásai
Molnár Ildikó: A hagyományos, tájba illeszkedő településkarakter története a 19-20. század fordulójától napjainkig Hollókő példáján
Várkonyi-Nickel Réka: Gyermekkor a gyárak völgyében
Hír János: Előzetes beszámló a Kozárdi Formáció típusszelvényéből gyűjtött gerinces maradványokról
Gherdán Katalin – Hír János – Kormos Vanda: Legyél te is kutató! Földtudományi témájú múzeumpedagógiai foglalkozások a Pásztói Múzeumban

 
vagoadam

VÁGÓ Ádám

A Kárpát-medence ősi kincsei: a kőkortól a honfoglalásig/ Vágó Ádám.- Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum, Kossuth Kiadó, 2015.

 
taktakoz

 

KOVÁCS László

A Taktaköz 10-11. századi sír- és szórványleletei, valamint a Tiszalúc-sarkadi 11. századi temető/ Kovács László.- Szeged: SZTE Régészeti Tanszék; Budapest: MNM, MTA Bölcsészettud. Kutatóközp. Régészeti Intézete, 2015.- (Magyarország honfoglalás kori és kora árpád-kori sírleletei, ISSN 1219-7971; 9.)

 

 
hochdorf9

BIEL, Jörg

Hochdorf IX.: die eisenzeitliche Siedlung in der Flur Reps und andere vorgeschichtliche Fundstellen von Eberdingen-Hochdorf (Kreis Ludwigsburg)/ Jörg Biel; mit beiträgen von Carmen Adusumalli, Petra Edtbauer.- Darmstadt: Kommmissionsverlag: K. Theiss, 2015.- (Forschungen und Berichte zur vor- und frühgeschichte in Baden-Württemberg; 111.)

 
berecki

BERECKI Sándor

Iron Age Settlement Patterns and Funerary Landscapes in Transylvania (4th-2nd Centuries BC)/ Sándor Berecki; Aurel Rustoiu.- Targu Mures: Mega, 2015.- (Catalogi Musei Marisiensis. Seria Archaeologica II.)

 Preface
Aurel Rustoiu: The Celtic Horizon in Transylvania. Archaeological and Historical Evidence
Sándor Berecki: Late Iron Age Landscapes during the 4th-2nd Centuries BC in Transylvania
Romanian, Hungarian and German names of Localities with Late Iron Age Finds from Transylvania (4th-2nd Centuries BC)
Settlements
Cemeteries and Isolated Graves
Stray Finds
References

 
jamé57

A NYÍREGYHÁZI JÓSA ANDRÁS MÚZEUM ÉVKÖNYVE LVII./ szerk. Istvánovits Eszter; ford. Kulcsár Valéria.- Nyíregyháza: Jósa András Múzeum, 2015.

Tartalom:
Zsoldos Attila: Dr. Németh Péter c. múzeumigazgató köszöntése
Dr. Bodó Sándor: Dr. Ratkó Lujza köszöntése
Bene János: Tóth Istvánné ny. gazdasági igazgató köszöntése
In memoriam Bakos János (1950-2015)
Botyánszki Anna: Szkíta kori temető Nyíregyháza-Mandabokor II., Ági –telep lelőhelyen
L. Nagy Márta: Egy késő bronzkori település szerkezetének bemutatása Nyíregyháza-Oros, Mega Park lelőhelyről (előzetes jelentés)
Istvánovits Eszter – Kulcsár Valéria: A szarmaták állatai
Körösfői Zsolt: Hogyan is nevezzelek? Az erdélyi késő császárkori leletek értelmezési módjai a román régészetben
Lőrinczy Gábor: Újabb adatok Hajdú-Bihar megye avar kori lelőhelyeihez I. Megjegyzések a terület avar kori történetéhez
Bodnár Zsuzsanna: A rétközi népélet tárgyakban, épületekben élő hagyományai a Sóstói Múzeumfaluban
Ratkó Lujza: Táncviseletek a Nyíregyháza környéki tirpákoknál. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népviseletei. Viselettörténeti sorozat II.
Mohácsi Endre: A levél mint információforrás a XVII. század elején. Nagylúcsei Dóczy András szatmári főkapitány levelei Thurzó György nádorhoz
Bene János: Nyíregyházi huszárok az I. világháborúban. Állásharcok 1915-1916-ban
Holmár Zoltán: Az 1920. évi nemzetgyűlési választások Nyíregyházán
Sipos József: A Bethlen-kormány és az 1922-es választások előkészítése
Jakó János: Az 1931-es Budapest-Nyíregyháza-Budapest légipostajárat első napjának néhány filatéliai emléke
Vas János: Jósa Jolán (1881-1950)
Madár Xiména: Az egykori nyíregyházi pénzügyi palota építéstörténete
Tóth Sándor: A Bessenyei György Népfőiskola
D. Rácz Magdolna: Ilosvay Ferenc (1914-1990). A szülőföld és a természet szerelmese
Bene János: Beszámoló jelentés a Jósa András Múzeum és tagintézményei (Sóstói Múzeumfalu, Kállay Gyűjtemény) 2014. évi tevékenységéről
Makkay János: Neolithic cultural phenomena in the Upper Tisa Basin. International Conference Juli 10-12. 2014/ Cristian Virag. Satu Mare. Ed. Muz. Satmarean 2015. (recenzió)
Prohászka Péter: Pilgramsdorf/Pielgrzymowo. Ein Fundplatz der römischen Kaiserzeit in Nordmasowien. Eine Studie zu Archivalien, Grabsitten und Fundbestand/ Nina Lau. Studien zur Siedlungsgeschichte und Archaäologie der Ostseegebiet 11. Wacholtz Verlag. Neumünster 2012. (recenzió)
A nyíregyházi Jósa András Múzeum és tagintézményei munkatársainak 2014. évi publikációi
Helységnév-azonosító
Rövidítések

 
bb18

JOACHIM, Hans-Eckart

Eisenzeitliche Siedlungen in Pulheim, Rhein-Erft-Kreis/ herausgegeben von Hans-Eckart Joachim.- Bonn: Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, 2016.- 264 p., 177 t. –(Bonner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie; 18.)

 Tartalom:
Hans-Eckart Joachim: Einleitung
Johannes Hempel: Der eisenzeitliche Siedlungsplatz in Pulheim-Brauweiler (PR 2005/5000). Mit einem Beitrag von Jutta Meurers-Balke und Silke Schmuhn
Andreas Nehen: Die Funde und Befunde eines eisenzeitlichen Siedlungsplatzes bei Pulheim-sinther (PR 2003/5002). Mit einem Beitrag von Jutta Meurers-Balke und Silke Schamuhn
Andrea Granderath: Ein eisenzeitlicher Siedlungsplatz bei Pulheim-Brauweiler (NW 1977/1048; PR 1999/0001; NW 1999/0001). Mit einem Beitrag von Silke Schamuhn
Thomas Plein: Eisenzeitliche Siedlungsbefunde bei Pulheim-Geyen (NW 1999/1008)
Hans-Eckart Joachim: Fazit

 
istenek arnyekaban

Istenek árnyékában: betenkintés a bronzkori élet mindennapjaiba/ szerk. Szekeres Gyula. –Hajdúböszörmény: Hajdúsági Múzeum, 2015.- (Hajdúsági Közlemények; 20.)

 Tartalom:
Bálint Marianna: Bronzkincsek Hajdúböszörmény határában
Bacskai István: A varázs
Bálint Marianna – Bacskai István: Álmodjunk mesét!
Posta Márta: Egy késő bronzkori urna restaruálása

 
gombas

GOMBÁS András

Büdszentmihály hagyatéka: néprajzi tanulmányok/ Gombás András; szerk. Baloghné Szűcs Zsuzsanna.- Tiszavasvári: Vasvári Pál Múzeum, 2016.
Tartalom:
Gombás András
Szentmihály népe
Az ősfoglalkozások nyomai Szentmihályon
Szentmihályi ólaskertek
Juhtartás Szentmihályon (Tiszavasvári)
Népi állatgyógyítás Szentmihályon
A szentmihályi kenyér
A szentmihályi viselet
Lakodalom Szentmihályon
Szentmihályi lakodalom II.
„A dohányzás megtöretése”

 
antaeus33

ANTAEUS : Communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum Hungaricae 33. /ed. Béla Miklós Szőke.- Budapest: MTA, 2015. 

Tartalom:

János Jakucs – Vanda Voicsek: The northermost distribution of the early Vinča Culture in the Danube valley. A preliminary study from Szederkény-Kukorica-dűlő (Baranya County, southern Hungary)
István Zalai-Gaál: Streitfragen der frühkupferzeitlichen Forschungen im östlichen Karpatenbecken
Mária Bondár: The Vörs diadem. A unique relic of Late Copper Age metallurgy. Suppositin, fact, new results
Iván Gresits: Non-invasive raw material analysis of the Vörs diadem
Kitti Köhler: Anthropological assessment of the Vörs skull
Péter Polgár: Tikos-Homokgödrök und Ordacsehi-Bugaszeg. Urnenfelderzeitliche Ansiedlungsstrategien am Balaton aufgrund zweier Fallbeispiele
Andrea Vaday: The Langobard cemetery from Ménfőcsanak
Balász Gusztáv Mende: Brief summary of the Migration Period population from Ménfőcsanak
László Bartosiewicz: Animal remans from the Langobard cemetery of Ménfőcsanak (NW Hungary)
Ádám Bollók: The Archaeology of the Bízantine state – A non-specialist’s approach
Gergely Csiky: Sinope in the early medieval economy of the Black Sea region (Questions and problems)
Erika Gál: „Fine feathers make fine birds”. The exploitation of wild birds in medieval Hungary
Csilla Zatykó: People beyond landscapes: past, present and future of Hungarian landscape archaeology 

 
aktivizmus

A magyar aktivizmus festészete: válogatás az Antal-Lusztig gyűjtemény anyagából/ szerk. Madár Xiména.- Nyíregyháza: Jósa András Múzeum, 2015.

Kiállítási katalógus:

Tihanyi Lajos, Gulácsy Lajos, Moholy-Nagy László, Uitz Béla, Bortnyik Sándor, Kassák Lajos, Nemes-Lampérth József, Kmetty János, Mattis Teutsch János, Péri László

 
apatfalva

Néprajzi tanulmányok Apátfalváról/ szerk. Bárkányi Ildikó; [Tóth Ferenc, Juhász Antal, Markos Gyöngyi, Fodor Ferenc, Mód László, Nagy Vera, T. Knotik Márta, Bárkányi Ildikó, Szűcs Norbert, Polner Zoltán, Felföldi László, Gombos András, Ifj. Lele József].- Szeged: Móra Ferenc Múzeum, 2015.

 
tortenelmi csaladok

KOMISZÁR Dénes

Történelmi családok Tiszavasváriban/ Komiszár Dénes.- Tiszavasvári: Vasvári Pál Múzeum, 2015.

Tartalom:

A Dogály és a Korniss család Tiszabűdön

A gróf Dessewffy család Bűdszentmihályon

Antropológiai jelentés a tiszavasvári Dessewffy-kripta csontmaradványainak azonosításáról

 

 
romer

VALTER Ilona

Szóval, tettel: Rómer Flóris Ferenc élete és munkássága (1815-1889)/ Valter Ilona.- Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum, 2015.

 
wosinsky

A WOSINSKY MÓR MÚZEUM ÉVKÖNYVE XXXV./ szerk. Gaál Zsuzsanna, Ódor János Gábor.- Szekszárd: Wosinsky Mór Múzeum, 2013.

Tartalom:
Szabó Géza – Gál Erika: Dombóvár-Tesco kora bronzkori település térhasználatának előzetes vizsgálata az archeozoológiai megfigyelések tükrében
K. Németh András: Vizek és vízgazdálkodás a középkori Tolna megyében – I. Vízimalmok
Vizi Márta: Decs-Ete mezőváros régészeti kutatása – A 10. ház és kályhája
Gaál Attila: Kerámia leletek a Szekszárd-palánki törok palánkvár (Jeni Palanka) feltárásából IV.
Balázs Kovács Sándor: A sárközi parasztság szabadidős tevékenységei a 19-20. században
V. Kápolnás Mária: Ármentesítés után II.
Lovas Csilla: Babits Ildikó autogramgyűjteménye
Kriston Vízi József: Évgyűrűk foglalatában

 
vasarely

SÁRKÁNY József

Vasarely/ Sárkány József.- Budapest: Kossuth: Magyar Nemzeti Galéria, 2015.- (A magyar festészet mesterei II.; 20.)

Victor Vasarely (Vásárhelyi Győző) (1906-1997)

 
balint

KOLOZSVÁRY Marianna

Bálint Endre/ Kolozsváry Marianna.- Budapest: Kossuth: Magyar Nemzeti Galéria, 2015.- (A magyar festészet mesterei II.; 19.)

Bálint Endre (1914-1986)

 
amos

KOPIN Katalin

Ámos Imre/ Kopin Katalin.- Budapest: Kossuth: Magyar Nemzeti Galéria, 2015.- (A magyar festészet mesterei II.; 18.)

Ámos Imre (1907-1944)

 

 
spanyi1

A Spányi és az Ősz család művészeti kiállítása/ bev. Madár Xiména. –Nyíregyháza: Jósa András Múzeum, 2015.- (A Jósa András Múzeum Képzőművészeti Katalógusai; ISSN 0133-8994; 65.)

 
kotigorosco

Kotigoroşco, Viaceslav (1947-)

Centrul sacral al Tisei Superiore în epoca La Tènului târziu = The sacred centre of the Upper Tisa Region of the late La Tène period/ Viaceslav Kotigoroşco.- Satu Mare: Muzeului Sătmărean, 2015.

 

 
halmeu

CRISTIAN VIRAG

Situl neolitic: Halmaeu – Vamă/ Cristian Virag. –Satu Mare: Muzeului Sătmărean, 2015.

 
sm2014

SATU MARE: Studii şi comunicări seria arheologie XXX/I 2014

Arheologie în context regional şi European = Régészet regionális és Európai kontextusban: Studii în onoarea lui Németi János la aniversarea a 75 de ani = Tanulmányok a 75 éves Németi János tiszteletére/ ed. Robert Gindele.- Satu Mare: Muzeul Judetean Satu Mare, 2014.

 
am37

ARHEOLOGIA MOLDOVEI

Arheologia Moldovei XXXVII. 2014/ Academia Română Filiala Iaşi – Institutul de Arheologie.- Bucureşti: Academiei Române, 2014.

 
inmedio

IN MEDIO REGNI HUNGARIAE

In medio regni Hungariae: régészeti, művészettörténeti és történeti kutatások „az ország közepén” = archaeological, art historical, and historical researches ’in the middle of the kingdom’/ szerk. Benkő Elek, Orosz Krisztina.- Budapest: MTA BTK Régészeti Intézet, 2015.

Tartalom:
Marosi Ernő: Művészet a királyi udvarban és udvari művészet az ország középkori közepén
Lővei Pál: Uralkodói kőanyagok. A király és az elit díszítőkő-használata a középkori Magyarországon
Orosz Krisztina: Mozgó udvar – mozgó háztartás. Állandó és ideiglenes berendezés a késő középkori királyi és nemesi otthonokban?
Szende Katalin: Természeti adottságok és városfejlődés a Duna-völgy magyarországi szakaszán a középkorban
Takács Miklós: A medium regni falusias településeinek anyagi kultúrája az Árpád- és Anjou- korban
Horváth István: Az esztergomi Várhegy régészeti kutatása, 1966-1999
Boldizsár Péter: Az esztergomi érseki palota vegyes mázas kályhacsempe-leletei
Rácz Tibor Ákos: Egy város születése. Régészeti adatok Vác Árpád-kori településtörténetéhez
Biczó Piroska: Szent István király sírja a székesfehérvári Szűz Mária-prépostság templomában
Mentényi Klára: Gondolatok egy 12. századi székesfehérvári faragványcsoportról
Skorka Renáta: Fehérvár az interregnum időszakában
Kolláth Ágnes: Koronázóvárosból szandzsákközpont. Székesfehérvár a kora újkorban
Havasi Krisztina: A király új palotája. Megjegyzések a kora 13. századi óbudai rezidencia művészettörténeti helyéhez
Zsoldos Attila: Óbuda urai a 14. század első felében
Spekner Ernő: Buda és Pest a 11. századtól a 14. század közepéig
Magyar Károly: A budavári királyi rezidencia előzményei és párhuzamai a 14. század végéig
Holl Imre: Leletek Mátyás király gyűjteményéből
Kovács Eszter – Zádor Judit: Adatok a középkori Pest városfejlődéséhez. A régészeti kutatások újabb eredményei
Terei György: Régészeti adatok a Csepel-sziget északi részének középkori történetéhez
Buzás Gergely: Egy királyi központ születése. Visegrád Szent Istvántól I. Károlyig
Bozóki Lajos: A visegrádi fellegvár
Mészáros Orsolya: Városi élet a visegrádi királyi városban
Kováts István – Mészáros Orsolya: Válogatás a késő középkori Visegrád város leletanyagából
Batizi Zoltán: Adatok Visegrád és Maros késő középkori lakosságához
Feld István: Királyi várak az Árpád-kori medium regni területén
Buzás Gergely: Királyi rezidenciák és szálláshelyek a késő középkori Magyarországon
Benkő Elek: Udvarházak és kolostorok a pilisi királyi erdőben
Romhányi Beatrix: A pálos rend és a medium regni kapcsolata

 
sj58

SAALBURG JAHRBUCH 58.

Saalburg Jahrbuch 58. (2014)/ gerausgegeben von Carsten Amrhein.- Darmstadt: Zabern, 2015. július 20.

Tartalom:
David Hissnauer: Wie viel Interpretation verträgt Terra Sigillata? Zur Belastbarkeit gängiger Erklärungsmodelle von dem Hintergrund später Reliefsigillata-Produktion in Reinzabern
Ernst Ebermann: Die gallo-römische Göttin Epona auf reliefverzierten Schüsseln des 2./3. Jh. n. Chr. aus Trier
Eric Sponville: Studien zu den Keramikformen Niederbieber 32 und 33
Stefan F. Pfahl: ΔPAXMH KAI ACCAPIA. Provinzalprägungen des Ostens vom Kleinen Feldberg, der Saalburg ung dem Zugmantel
Constanze Höpken: Römische Austern aus Bonn und den Limeskastellen Zugmantel, Alteburg-Heftrich und Saalburg
Dietwulf Baatz: Dr. Fritz Quilling (1867-1927). Wissenschaftlicher Mitarbeiter aus der Gründungszeit des Saalburgmuseums
Carsten Amrhein – Elke Löhnig: Zur Restaurierung von Mithras-Heiligtum und Nymphenquelle bei der Saalburg

 
ea18

EURASIA ANTIQUA 18

Eurasia Antiqua: Zeitschrift für Archäologie Eurasiens 18 (2012)/ red. Ingo Motzenbäcker.- Bonn: Habelt, 2015. 

Tartalom:
Hansen, S. – Toderas, M. – Reingruber, A.- – Wunderlich, J. – Benecke, N. – Gastov, I. – Marinova, E. – Müller, M. – Nachev, C. – Nedelcheva, P. – Nowacki, D. – Röpke, A. – Wahl, J. – Zäuner, S.: Pietrele an der Unteren Donau. Bericht über die Ausgrabungen und geomorphologischen Untersuchungen im Sommer 2011
Bruneau, L.: Étude thématique et stylistique des pétroglyphes du Ladakh (Jammu et Cachemire, Inde). Une nouvelle contribution á l’art rupestre d’Asie centrale pour l’Age du Bronze
Gerskovic, J. P.: Ein Gußformenkomplex der späten Bronzezeit am mittleren Dnepr
Athanassov, B. – Kulov, I. – Stockhammer, P. W.: Siedlungen der späten Bronze- und frühen Eisenzeit in Südwestbulgarien. Vorbericht zu den deutsch-bulgarischen Forschungen 2012 im Struma- und Mestatal
Ljubicev, M. – Schultze, E. – Myzgin, K. – Cendev, J.: Besiedlungsgeschichte, Infrastruktur und Umweltbedingungen im Gebiet der Wasserscheide zwischen Dnepr und Severskij Donec im 3-5. Jh. n. Chr. Archäologische, numismatische und bodenkundliche Untersuchungen
Voroniatov, S.: Sarmatische Elemente im Inventar des Königsgrabs von Musov in Südmähren
Ullrich, M.: Die freihandgeformte Keramik des Abschnitts XIX von Tanais (Russiche Föderation). Hellenistische und bosporanische Periode, sowie die Keramik der völkerwanderungszeitlichen Siedlung unter Einbeziehung der freihandgeformten Cernjachov-Schalen 

 
kádár  

GERGELY Mariann

Kádár Béla/ Gergely Mariann.- Budapest: Kossuth: Magyar Nemzeti Galéria, 2015.- (A magyar festészet mesterei II.; 15.)

Kádár Béla (1877-1956)

 

 
mattis

JURECSKÓ László

Mattis Teutsch János/ Jurecskó László.- Budapest: Kossuth: Magyar Nemzeti Galéria, 2015.- (A magyar festészet mesterei II.; 16.)

Jurecskó László (1884-1960)

 
scheiber

MOLNOS Péter

Scheiber Hugó/ Molnos Péter.- Budapest: Kossuth: Magyar Nemzeti Galéria, 2015.- (A magyar festészet mesterei II.; 17.)

Scheiber Hugó (1873-1950)

 
homé2014

A HERMAN OTTÓ MÚZEUM ÉVKÖNYVE LIII.

Miskolc: HOM, 2014.

 
szszbszle2

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE 50. 2. (2015)

Tartalom:
Takács Péter: Üzent a király. Szabolcs megye civil lakossága az I. világháború kezdetén
Jakó János: Kötelező fémbeszolgáltatás Nyíregyházán az I. világháború idején
Reszler Gábor: A totális államok önképe
Frisnyák Sándor: A nyíregyházi földrajztanárképzés öt évtizede (1964-2014)
Kemény Gábor: A „tárgyias” Krúdy
Kulcsár Attila: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye modern templomai
Hamar Péter: Egy művész tévelygése az eszmék országútján. Az emigrációból hazatért Balázs Béla részvétele a világháború után újrainduló magyar filmgyártásban
Marik Sándor: Lényeket teremt a virtuális térben. Beszélgetés Pintér Aninával Nyíregyházáról Rómán, Londonon át Hollywoodig – és onnan Budapestig
Jánosi Zoltán: Egy mondat a küldetésről. Antall István emlékére
Antall István: Trákia költő, műfordító fia. Gencso Hrisztozov lírai honosodása Magyarországon
Gencso Hrisztozov: Alszik a Tisza holt ága; Szigliget (versek)
Lajtos Nóra: Lélekkapuk (lírai jegyzetek a pszichiátriáról)
Julia Nakova: A reggel folyóillatot áraszt, avagy utazás a Jugrai-nap felé
Hornyák Balázs: Szabadulás
Zsoldos Attila: Németh Péter a Rómer Flóris Emlékérem kitüntetettje
Gerliczki András: Meddig tart egy pillanat? Karádi Zsolt és Karádi Lilla kiállítása elé

 
aö2015

Archäologie Österreichs 26/1 (2015)

Tartalom:
Erik Szameit: 50 Jahre Ausgrabungen in Gars-Thunau. Anmerkungen zu einem noch immer aktuellen archäologischen Grossprojekt
Martin Obenaus: Die frühmittelalterliche Talsiedlung von Thunau am Kamp. Grabungen 2004 bis 2014
H. Reschreiter – C. Löw – A. Bacher – G. Wurzer – K. Kowarik – A. Rausch – A. Kern: Halstatt goes online. Die Website der Hallstatt Froschung
Renate Jernej – Gertrud Pollak: „Geschichte barrierefrei” am Kathreinkogel in Kärnten
Daniela Kern – Karina Grömer: Abdrücke in Schnur-Design. Experimente zur Herstellung schnurartiger Verzierungen auf urzeitlichen Tongefässen
Monika Faber – Daniel Modl – Robert Fürhacker: Der „Kultwagen von Strettweg” im Jahr 1852. Die bislang älteste Fotografie eines archäologischen Bodenfundes aus Österreich
Christoph Gutjahr und Eva Steigberger: Ein spätantikes Kindergrab aus Wildon, Steiermark
Ernst Lauermann: Archäologie und Politik in Niederösterreich
M. Christina Zingerle – Oliver Pfeiler: Tempus – Museum mit reicher Vergangenheit

 
szazadok20152

SZÁZADOK 149. 3. (2015)

A Magyar Történelmi Társulat folyóirata

Tartalom:
Demmel József: Kirándulás a magyar nemzeti múltba? Jozef Viktorin szlovák életműve és a visegrádi várromok
Jasna Turkalj: Az „új és a régi Jelačić kultusz” ellenfelei – A jogpártiak Josip Jelačić bánról
Soós László: Tisza István kormányalakítása és parlamenti küzdelmeinek első időszaka (1903. november 3.-1904. április 19.)
Hernády Zsolt: „…küzdve a hontalanság fájdalmaival…” Rónay Jácint levelei Szemere Bertalanhoz
Devescovi Balázs:Anekdoták és apróságok Eötvös Józsefről
Urbán Aladár: „Felséges Haza!” Pest és Buda folyamodványa a pozsonyi országgyűléshez 1848. március 17-én
Gyarmati Enikő: 1914 – A júliusi válság régi-új historiográfiai olvasatai az első világháború centenáriumán
Eőry Áron: „Az Éjszakamerikai Szabad Statusokról” – Glant Tibor idegenvezetésével

 
ethnographia20152

ETHNOGRAPHIA 126. 2. (2015)

A Magyar Néprajzi Társaság folyóirata

Tartalom:
Rudasné Bajcsay Márta: Egyéni-egyedi vagy egymást értelmező változatok? A Fehér László ballada komplex elemzéséről
Kavecsánszky Máté: A társastáncok kutatása a magyar táncfolklorisztika történetében
Simon Krisztián: A debreceni táncházak kapcsolathálója a kezdetektől (1974-2011)
Péter Krisztina: Etnikus sztereotípiák a két világháború közötti népiskolai olvasókönyvekben
Bánki Molnár Erzsébet: A kun és jászkun identitás a Kiskunságban
Tari Lujza: Rajeczky Benjamin, az egyetemes népzenetudomány képviselője
Sas Péter: „Ennek az első kötetnek az anyagát Erdélyben, a kalotaszegi falvakban gyűjtöttük.” A Malonyay-vállalkozás ismeretlen részlete
Marosi Ernő: Dél-dunántúli hímes templomokről művészettörténész szemmel
Paládi-Kovács Attila: Dél-dunántúli hímes templomokról néprajzkutatói szemmel

 
csillagos eg

A Csillagos Ég Lakói: fejezetek a temetkezés és a halotti kultusz történetéből Hajdú-Bihar megye területéről: kiállítási katalógus/ szerk. Hága Tamara Katalin, Laczi Orsolya, Dani János. –Debrecen: Déri Múzeum, 2015.- 223 p.: ill.; 30 cm

Tartalom:
Előszó
Bevezető
Lakóhely és temetkezőhely
Temetkezési formák
Halottkultusz
Szentély
Csillaghit
Egyiptomi hitvilág, halotti kultusz
Tárgykatalógus

 
honfoglalas

SUDÁR Balázs

Magyarok a honfoglalás korában/ szerk. Sudár Balázs.- Budapest: Helikon: MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport, 2015.- 198 p.: ill.;21 cm.- (Magyar őstörténet; 2.)
Tartalom:
Kelet-Európa a 9. században
Polgár Szabolcs: Utak és országok, kereskedők és áruk. Kelet-Európa kereskedelmi kapcsolatai a 9-10. században. Olajos Teréza: Bizánc. Balogh László: A Kzaár Kaganátus. Türk Attila: Kazária régészeti kutatása. Langó Péter: Alánok. Zimonyi István: Volgai Bulgária. Gyóni Gábor: Szlávok Kelet-Európában. Klima László: Finnugor népek a korai középkorban. Gyóni Gábor: A Rusz. Katona Kiss Attila: A besenyők korai története
Magyarok a honfoglalás előtt
Sudár Balázs: A magyarok neveiről. Szabados György: A régi magyar szállásterületekről. Türk Attila: A magyar vándorlás régészeti nyomai. Vásáry István: A „keleti” magyarok problémaköre. Nagy Kornél: A kaukázusi magyarok kérdése. Szabados György: A korai magyar államiságról. Sudár Balázs – B. Szabó János: Az állam szerkezete. Sudár Balázs: Amit a 9. századi magyarok történetéről tudni lehet

 
kemenczei

SZATHMÁRI Ildikó

An der Grenze der bronze- und eisenzeit: festschrift für Tibor Kemenczei zum 75. geburtstag/ herausgeg. Ildikó Szathmári.- Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum, 2015.- 507 p.: ill.

Tartalom:
Tibor Kemenczei – 75
Bibliographie von Tibor Kemenczei
Bader, Tiberius: Eine kleine Lanzenspitzengruppe in Osteuropa. Lanzenspitzen vom Typ Krasnyj Majak
T. Biró, Katalin: Realgar in Scythian burials
Czajlik, Zoltán: Luftbildarchäologische Forschungen im Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén (Ungarn)
Czifra, Szabolcs – Kreiter, Attila – Pánczél, Péter: Typology versus petrographi: analysis of unique Scythian Age cups from Nyírparasznya (NE Hungary)
Durkovic, Éva: Weaving-related finds from the Early Iron Age settlement at Győr-Ménfőcsanak (Hungary)
P. Fischl, Klára – Kienlin L., Tobias: Neuigkeiten von einem „unbekannten Bekannten”. Der bronzezeitliche Fundort Tiszakeszi-Szódadomb (Ungarn)
Fodor, István: Skythenzeitliche Stabenden aus Bein von Hajdúnánás (Ungarn)
Furmánek, Václav – Mitás, Vladimír: Bronze Full-hilted Sword from Hill-fort Strieborná in Village Cinobana (Slovakia)
Groma, Katalin: Das Gräberfeld aus der Früheisenzeit bei Tatabánya- Alsó vasútállomás (Ungarn)
Guba, Szilvia: Eitle Manner, arbeitsame Frauen? Geschlechtsspezifische Gebrauchsgegenstände im Gräberfeld von Zagyvapálfalva (Ungarn)
Gyucha, Attila – Gulyás, Gyöngyi – Török, Béla – Barkóczy, Péter – Kovács, Árpád: Connecting regions, shared traditions: A unique Middle Iron Age burial from the Danube-Tisza Interfluve
B. Hellebrandt, Magdolna: Die Häuser der Gáva-Kultur auf dem Fundort Köröm-Kápolna-domb (Ungarn)
Ilon, Gábor: The Golden Diadem of Velem (Hungary)
Jankovits, Katalin: Neue Angaben zu den Kontakten zwischen dem Karpatenbecken und Norditalien aufgrund einiger spätbronzezeitlicher Schmucktypen
Kacsó, Carol: Bronzefunde von Typ Uriu-Ópályi in der Maramuresch (Rumänien)
Kantorovics, Anatolij: The Scythian animal style of Eastern Europe (statistical correlation)
Kobal, Josyp: Der Hortfund von Makarjovo (Transkarpatien, Ukraine)
Kozubová, Anita – Skakov, Alexander: Einige kritische Bemerkungen zur Datierung der Dolche vom Typ Posmus und ihrer kaukasischen Paralellen
László, Attila: Früheisenzeitliche Entdeckungen aus der Moldau. Ein skythisches Gräberfeld in Cozia (Bezirk Iasi, Rumänien)?
Lochner, Michaela: Eine Mehrfachbestattung mit Keramiktrommel aus dem älterurnenfelderzeitlichen Brandgräberfeld von Izersdorf ob der Traisen, Niederösterreich
Maráz, Borbála: The Cemeteries of the Urnfield Culture East of the Danube and the Tisza
Novotná, Mária: Ein Hortfund aus Kalosa, Bez. Rimavská Sobota (Slowakei)
Rezi, Botond: The spearhead from Corunca (Mures county, Romania)
Szabó, Miklós: Des riches et des pauvres. Sur la structure sociale des Celtes orientaux á l’époque de l’expansion (IVe-IIIe siécles av. J.-C.)
Szathmári, Ildikó: Ein spätbronzezeitlicher Bronzedepotfund im Bükkgebirge, Bódvaszilas-Nagy Bene-bérc (Ungarn)
Tankó, Károly: Die skythischen Funde der Alföld Guppe aus Kazár und Szurdokpüspöki (Ungarn)
Terzan, Biba: Ein Reiterkrieger in akukasischer Tracht vom Rande der südostalpinen Hallstattkultur
Trnka, Gerhard: Ein spätbornzezeitlicher Bronzedepotfund von Bátka (Südslowakei)
Váczi, Gábor: Axes of Bölcske-Bolondvár. A Middle Bronze Age hoard from the Mezőföld (Hungary)
Vörös, István: Archäozoologische Untersuchungen in den präskythischen Gräberfeldern vom Mezőcsát Typ

 
amp

ACTA MUSEI POROLISSENSIS

Acta Musei Porolissensis 35. 2013: Arheologie – Restaurare – Conservare/ ed. Corina Bejinariu.- Zalău: Muzeul Judeăţean de Istorie şi Artă Zalău, 2013.- 356 p.: ill.; 29 cm

 
hodmezo1

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY NÉPRAJZA

Hódmezővásárhely néprajza 1-2./szerk. Nagy Vera, Szenti Tibor.- Hódmezővásárhely: Németh László Városi Könyvtár, 2015.- 1311 p.: ill.; 29 cm

Mellékletben: Elek család családfája

                        Hódmezővásárhely és környékének régi vízrajzi viszonyai

hodmezo2
 
thorma

KOVÁCS Zita – BÜKI Barbara

Thorma János/ Kovács Zita, Büki Barbara.- Kiskunhalas: Thorma János Múzeum: Halasi Múzeum Alapítvány, 2015.- 319 p.: ill.-(Kiskunhalasi könyvek, 2064-8804; 2.)

Thorma János (1870-1937) festőművész képeinek katalógusa

 
halasi4 HALASI MÚZEUM 4.

Halasi Múzeum 4.: emlékkönyv a Thorma János Múzeum 140. évfordulójára/ szerk. Szakál Aurél.- Kiskunhalas: Thorma János Múzeum: Halasi Múzeum Alapítvány, 2015.- 552 p.:ill.

 
F. DÓZSA KATALIN

Megbámulni és megbánultatni: viselettörténeti tanulmányok/ F. Dózsa Katalin.- Budapest: L’Harmattan, 2014.- 473 p.: ill.; 23 cm.- ISBN 978 615 5436 02 4

A tanulmányok az alábbi témák köré szerveződnek:
A divat és az ember
A műtárgy és a divat
A magyar módi
19. századi divatról
20. századi divatról

   
A LACZKÓ DEZSŐ MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI 28.
A Laczkó Dezső Múzeum közleményei = Publicationes Museum Laczkó Dezső 28. 2014./ szerk. S. Perémi Ágota.- Veszprém: Laczkó Dezső Múzeum, 2014.- 632 p.: ill.; 29 cm
Tartalom:
Kovácsné Kasza Katalin: A lovasi festékbánya kutatástörténete
Regenye Judit – T. Bíró Katalin: Veszprém, Jutasi út neolitikus település leletanyaga I. Kerámia, kő
Ilon Gábor: „Preszkíta” lovas temetkezések Bakonyszentkirály határából
Palágyi Sylvia: A sikátori kora császárkori temető
Csirke Orsolya: A nemesvitai templom kora újkori temetőjének sírleletei
S. Perémi Ágota: Újabb avar kori leletek Veszprém megyében V. Veszprém-Kádártai úti avar sírok
Tóth Gábor: Egymás mellett, vagy együtt? (Veszprém, Jutas, Kádártai úti lakótelep és Vörös Októberi úti késő avar kori lelőhelyek
Kiss Róbert: Állatcsontok Veszprém, Kádártai úti lakótelep avar kori sírjaiban
Prohászka Péter: Adalékok Darnay-Dorner Kálmán szárnypróbálgatásaihoz a régészet területén
Rainer Pál: A veszprémi Szetnivánszeg a középkorban (írott források és régészeti emlékek)
Szvath Márton: Késő középkori és kora újkori fémleletek a nagyvázsonyi várból 1. Kések, evő- és konyhai eszközök
Rácz Miklós: A cseszneki felső vár ásatásának (2003, 2005) és a keleti torony kutatásának (2002-2005) eredményei
Perger Gyula: „Honi szoknyám Sümegen volt föstve…” Egy 19. századi devecseri népdalgyűjtemény
Limbacher Gábor: Gyermekáldásért folyamodó vallásos gyakorlat a jelenben. A Laczkó Dezső Múzeum Születés c. konferenciáján 2013. június 6-án elhangzott előadás tanulmányváltozata
Mészáros Veronika: Újabb adalékok a városlődi Noé ház történetéhez
Vidi Nándorné: Karácsonyi énekes népszokás a bakonyi, Balaton-felvidéki német falvakban
Pilipkó Erzsébet: Keresztelések a szocializmusban Balatonkenesén
Pálffy Sándor – Horváth Gábor: Szovjet Iljusin IL-2 M3 Sturmovik csatarepülőgép lezuhanási helyének meghatározása Szentkirályszabadján. 1944.12.20.
Molnár Jenő: Adalékok a szovjet csapatkivonás és a veszprémi volt szovjet laktanya történetéhez
Egervári Márta – K. Juhász Andrea: Csalánból szőtt, hímzett kendő készítéstechnikai elemzése
   
FELHŐSNÉ CSISZÁR SAROLTA

Beregi ízek a múzeumban/ Felhősné Csiszár Sarolta.- Várásornamény: Beregi Múzeum, 2014.- 48 p.: ill.; 21 cm.- ISBN 978 963 08 9846 1

   
BULLETIN 2013/118

Bulletin du Musée Hongrios des Beaux-Arts 2013/118. /ed. Marianna Dági, Zsuzsanna Dobos, Éva Liptay, Orsolya Radványi.- Budapest: Szépművészeti Múzeum, 2013 [2015!]

   
MAGYAR ŐSTÖRTÉNET
Magyar őstörténet: tudomány és hagyományőrzés/ szerk. Sudár Balázs, Szentpéteri József, Petkes Zsolt, Lezsák Gabriella, Zsidai Zsuzsanna.- Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2014.- 431 p.: ill.; 29 cm.- (MTA BTK MŐT kiadványok, ISSN 2064-9918; 1.).- ISBN 978 963 9627 87 1
Tartalom:
Fodor Pál: Tudomány és hagyományőrzés – konferenciamegnyitó
Pálinkás József: „A magyar őstörténetről mindenkinek véleménye van”
Vásáry István: Tudomány és hagyományőrzés
Régészet – embertan – genetika
Türk Attila: A korai magyar történelem régészeti kutatása napjainkban
Szőke Béla Miklós: A Kárpát-medence a Karoling-korban és a magyar honfoglalás
Szentpéteri József: Kritikai megjegyzések az avar-magyar asszimiláció kérdésköréhez
Fodor István: Elnöki zárszó – Megjegyzések a szekció első három előadásához
Révész László: A Kárpát-medence 10-11. századi temetőinek kutatása napjainkban
Takács Miklós: A honfoglalás kor és a településrégészet
Fóthi Erzsébet: A Kárpát-medence 6-11. századi történetének embertani vonatkozásai
Raskó István: Genetikai múltba nézés, egy magyar torzó tanulságai
Csősz Aranka – Mende Balázs Gusztáv: Beszámoló a Kárpát-medence 7-10. századi népességén végzett archeogenetikai vizsgálatok eredményeiről
Kovács László: Elnöki zárszó
Nyelvtörténet
Barkó-Nagy Marianne: Módszerek a nyelvi őstörténet kutatásában, az ugor példa
Agyagási Klára: A magyar –  török nyelvi kapcsolatok
Zoltán András: A magyar – szláv nyelvi kapcsolatok
Hoffmann István: A helynevek mint az őstörténet forrásai
Honti László: Elnöki zárszó
Művelődéstörténet
Voigt Vilmos: A magyar ősköltészet
Hoppál Mihály: A magyar ősvalláskutatás (új) útjai
Paksa Katalin: A magyar zene őstörténete
Paládi-Kovács Attila: Elnöki zárszó
Történelem – írott források
Zimonyi István: Arab források a honfoglalás kor magyarokról
Farkas Zoltán: A magyar honfoglalás korának bizánci forrásai
Veszprémy László: Az 1000 előtti Pannóniára és magyarokra vonatkozó latin nyelvű források
Szabados György: Identitásformák és hagyományok
Zsoldos Attila: Elnöki zárszó
Tudománytörténet
Benkő Elek: A székely írás középkori és kora újkori emlékei Erdélyben
Sándor Klára: A székely írás Székelyföldön kívüli használatának kezdetei
Szörényi László: Hunok és nem csak jezsuiták
Mester Béla: Vita a magyarok őstörténetéről Világos után
Mikos Éva: A honfoglalás a folklórban és a populáris kultúrában, avagy a honfoglalás néphagyományának forrásai
Glatz Ferenc: Elnöki zárszó
Tudományos rekonstrukció és hagyományőrzés
Bíró Ádám – Bencsik Péter: Régészeti leletanyagból hagyományélesztés? A magyarhomorog-kónyadombi 103. sír íjrekonstrukciója
Igaz Levente: Hagyományőrzés, kísérleti régészet. Elmélet és gyakorlat Európában és Magyarországon
Magyar Attila: Történelmiéletmód-rekonstrució, avagy a 10-11. századot bemutató reenactment központ Szigethalmon (Emese Park élő múzeumfalu)
Sudár Balázs: Elnöki zárszó
Róna-Tas András: Zárszó. Az őstörténeti konferencia hozadéka
   
TISZASZENTMÁRTON

Tiszaszentmárton/ szerk. Sallai József.- Tiszaszentmárton: Tiszaszentmárton Község Önkormányzata, 2014.- 274 p.: ill.; cm.- ISBN 978 963 12 0879 9

Tartalom:
Előszó
Bevezetés
Múltunk
Sallai József: A község névadója: Szent Márton
Toldi Zoltán: Tiszaszentmárton múltja a kezdetektől az államalapításig
Németh Péter: Szentmárton a középkorban
Jakab Attila: A „Nyír Pannonhalma”. Adatok a tiszaszentmártoni református templom történetéhez
Sajtos Szilárd: Adatok a tiszaszentmártoni vár történetéhez
Szentmártoni Szabó Géza: Losonczy Anna a források tükrében
Takács Péter: Tiszaszentmárton múltja a reformációtól a „nagy háború” végéig (1552-1918)
Bene János: Tiszaszentmárton története 1918-1945 között
Sallai József: Falu és közélet Tiszaszentmártonban a második világháború után (1944-1950)
Szabó Éva: Tiszaszentmárton a tanácsrendszer és az önkormányzatiság idején (1950-2014)
Ember és környezet
Kormány Gyula: Tiszaszentmárton természeti környezete
Kókai Sándor: Tiszaszentmárton településképe
Révay Valéria: Tiszaszentmárton helynevei
Sallai József: Adatok a Tiszaszentmártoni Református Egyházközség történetéhez
Sallai József: Az oktatás Tiszaszentmártonban
Leskovics Gáborné: Közművelődés Tiszaszentmártonban 1945-től napjainkig
Bodnár Zsuzsanna: Néphagyományok Tiszaszentmártonban
Képmelléklet

   
BERTÓK Gábor – GÁTI Csilla

Régi idők – új módszerek: roncsolásmentes régészet Baranyában 2005-2013/ Bertók Gábor, Gáti Csilla.- Budapest: Archaeolingua; Pécs: Janus Pannonius Múzeum, 2014.- 171 p. :ill.; 28 cm.- ISBN 978 963 9911 53 6

Tartalom:
Bevezető
Körök a mezőben: neolitikus árokrendszerek Baranya megyében
Erődítések az őskorból: kora bronzkori földművek Baranya megyében
Halmok a fák alatt – foltok a mezőn: a vaskor emlékei Baranya megyében
Láthatatlan villák: római településnyomok Baranya megyében
Templom a templomban? Pécsi székesegyház földradaros vizsgálata
Templom a föld alatt: a vokányi bencés kolostor földradaros vizsgálata
Nekünk Majs kell? A mohácsi csatatér kutatása

   
A MÓRA FERENC MÚZEUM ÉVKÖNYVE Új folyam 1.
A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1./ szerk. Bárkányi Ildikó, F. Lajkó Orsolya.- Szeged: Móra Ferenc Múzeum, 2014.- 607 p.:ill.; 30 p.
Tartalom:
Kürti Béla: Trogmayer Ottó 80 éves
Paluch Tibor: Rézkori sírok Makó határában
Szeverényi Vajk – Priskin Anna – Czukor Péter: Csanádpalota-Juhász T. tanya késő bronzkori erődített település feltárása. Előzetes jelentés a 2011-2013. évi ásatások eredményeiről
Sóskuti Kornél – Sz. Wilhelm Gábor: Felgyő-kettőshalmi-dűlőben (20/77, Nr. 85. lelőhely) feltárt szarmata településrészlet római eredetű leletanyaga
Kujáni Yvett: Adatok a Maros-Körös közének 4-5. századi temetkezéseihez az apátfalvi temető alapján
Tóth Anikó: Kiskundorozsma-Nagyszék (M5. Nr. 34.26/72) szarmata település állatcsont leletei (előzetes értékelés)
Szalontai Csaba – Benedek András – Károly László: A Kiskundorozsma-Kettőshatár úti II. avar temető 434. sírja
Pópity Dániel: Egy késő avar kori teleprészlet Makó keleti határában (Az M43 30. lelőhely feltárásának eredményei)
Varga Sándor: Árpád-kori telepjelentségek az M43 autópálya 20. lelőhelyén
Máté Zsolt: A szegedi Palánk városrész 1697. évi telekkönyvének térképi megfejtése (A feltört dió)
T. Knotik Márta: Szél Antal hajóács családja és birtok számaik (1670-1932)
Orbán Imre: „…gyülekezetünk egy rendes kis Ekléziává formáltassék…” A makói evangélikus leányegyház megalakulása és működésének első évei (II. rész)
Sipos József: Az Egységes Párt szervezése és 1922-es tavaszi kampánya
Felletár Zsolt: Válságról a válságban
Fári Irén: Mennyit költöttek temetkezésre a szegedi iparosok a 20. század első felében?
Bátyai Gitta: Borbélyok és fodrászok Szegeden – adatok egy helyi iparág történetéhez
Sallay Gergely Pál – Ujszászi Róbert: Első világháborús osztrák-magyar katonai alakulat- és emlékjelvények, propaganda- és jótékonysági jelvények a Móra Ferenc Múzeum gyűjteményében
Kakucs Lajos: A doberdói fa. Giuseppe Ungaretti olasz költő 1916. augusztus 27-én írt háborúellenes versének tanúja a temesvári Bánsági Múzeumban
Fodor Ferenc: A delibláti homokpuszta haszonvételei
Kerekes Ibolya: A tápai gyékényszövő háziipar átalakulásai a 20. században
Mód László: A szegedi bor megmérettetései. Borversenyek, szőlészeti-borászati bemutatók egy alföldi városban (1875-1938)
Vukov Anikó Veronika: Egy kéziratos könyv bemutatása. A folklorizáció példái a 19. század végéről
Pál László: Öntapadós ragasztószalag által károsodott iratok restaurálása
V. Sprok Ildikó: Móra Ferenc könyv és folyóirat adománya a Somogyi –könyvtárnak 1917-1919. I. rész
Krassói Anikó – Medgyesi Konstantin: Mi van a fejekben: Múzeum, imázs és az Y generáció. A „ Múzeumba-járás” című kurzus hallgatóinak múzeumképe
Hegedűs Anita – Medgyesi Konstantin: Hogyan hat a 21. században a Munkácsy-imázs? a 2012-es szegedi Munkácsy-kiállítás kommunikációja
A Móra Ferenc Múzeum munkatársainak bibliográfiája 2010-2013 
   
HUTHER, Siegbert

Der römische Weihebezirk von Osterburken III. / Siegbert Huther. – Darmstadt : Kommissionsverlag : Theiss, 2014. – 3 db : ill. ; 231 cm.- (Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg, ISSN 0724-4374; 127.)

Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium (Stuttgart)

1.1.  Die Holzbauwerke : text

1.2.  Die Holzbauwerke : abbildungen

2. Kompendium zum römische Holzbau

   
HÁZ ÉS EMBER
Ház és ember 26./ szerk. Bereczki Ibolya, Nagyné Batári Zsuzsanna, Sári Zsolt.- Szentendre: Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2014..- 344 p.: ill.; 29 cm
Tartalom:
Flórián Mária: Múltidéző
Morvay Judit: Referátum a szatmári tájegységről (forrásközlés)
H. Csukás Györgyi: A Bakony, Balatonfelvidék tájegység története a megvalósulásig
Kemecsi Lajos: A Felföldi mezőváros tájegység a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban
Cseri Miklós – Sári Zsolt: A 20. századi változások kutatásának eredményei a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban
Szigethy Zsófia: Kockaházból tisztaház – Bükkzsérci esettanulmány
Hajnáczky Tamás: A tibolddaróci barlanglakások felszámolása, avagy nem cigányok a CS-lakás programban
Vass Erika: Az Erdély épületegyüttes kapcsán végzett kutatás 2014. évi eredményei
Szűcs Brigitta: Az Erdélyi Néprajzi Múzeum szabadtéri kiállítása
Nagy Mari – Vidák István: Csergeványoló kádak a Székelyföldön
Tötszegi Tekla: Juhtartó társaságok a kalotaszegi Mérán
Peti Lehel: Gazdasági stratégiák és társadalmi viszonyok a Kis-Küküllő vidékén
Kinda István: Adatok a kézdiszentléleki kőfaragáshoz
L. Szabó Tünde: Tanulmányterv a Szennai Falumúzeumhoz
Aranyos Sándor: A néprajzi gyűjteménytől az ökomúzeumig. a Szennai Skanzen középtávú fejlesztési lehetőségei a 21. században
Knézy Judit: Élet egy nagykorpádi talpas, zsúpos házban 1920-30. a Szennára áttelepített és berendezett lakóház tárgytörténeti vonatkozásai
Sási János: A nagykorpádi lakóház a Szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjteményben
Szigeti Éva: Az idő a barátunk. A Göcseji Falumúzeum elmúlt néhány és következő pár évének története
Varju András: Fejlesztési stratégia 2014-2024
Bereczki Ibolya: Háború előtt, háború után. A Nagy Háború lenyomatai a Szabadtéri Néprajzi Múzeum kiállításaiban
Nagyné Batári Zsuzsanna: Frontkarácsonyok
Aranyos Sándor – Faár Tamara – Kovács Zsuzsa – Sári Zsolt – Szigethy Zsófia: Bárány éve a Skanzenben. „Több, mint gondolnád…”
   
A HONFOGLALÓK VISELETE

A honfoglalók viselete/ szerk. Sudár Balázs, Petkes Zsolt.- Bp.: Helikon: MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport, 2014. 188 p. :ill.; 21 cm.- 978 963 227 625 0

Tartalom:
Langó Péter: A honfoglaló magyarok régészeti kutatásának története
Türk Attila:A Kárpátoktól keletre: a korai magyarság régészeti kutatása az utóbbi évtizedekben
Türk Attila: A honfoglalás kori régészeti hagyatékkal kapcsolatot mutató keleti lelőhelyek
Kárpát-medencei temetők
Alapanyagok
Boldog Zoltán: A honfoglalás kori viselet

   
HOMBÁR
Hombár: múzeumi tanulmányok/ szerk. Bernátsky Ferenc, Csányi Viktor, Nagy Vera, Tóth Katalin; ford. Kulcsár Valéria.- Hódmezővásárhely: Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ, 2014.- (Múzeumi Műhely; 9.)

Tartalom:
Nagy Imre: Előszó
Tóth Katalin: Késő bronzkori leletegyüttesek Hódmezővásárhely- Gorzsa, V. számú homokbánya lelőhelyről
K. Zoffmann Zsuzsanna: Az alföldi szkíták embertani arculata jelenlegi adataink alapján (újabb leletek az Algyő-Bartók Béla utcai kora vaskori temetőből)
Csányi Viktor: A székkutas-kaksszéki II. számú homokbánya római kori leletei
Wolf Mária: Homo Ludens from Gorzsa. Mill Game in a house of Árpádian Age
Dobó Bernadett: Conservation of an Árpádian Age Mill Game. Problems and experiences
Nagy Vera: Hódmezővásárhelyi írókások
Terendi Viktória: Vásárhelyi élet-képek. Vizuális antropológiai elemzés
Vincze Gábor: Menekülés, nemzetmentés. Csángó-magyar csoportok áttelepedése Moldvából Magyarországra az 1940-es években
Mészáros Tamás: Projektmenedzsment az időszaki kiállítások létrehozásában. Esetpélda: A Megfigyelt Művészet című kiállítás

   
BERÉNYI László

Esterházyak: egy ezeréves család történetei 1-2./ Berényi László.- [Fertőd]: Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont, 2014.- 887 p.: ill.; 24 cm.- ISBN 978 963 88405 4 7

   
PEUCE

Peuce XII.: Studii şi cercetări de istorie şi arheologie/ red. Cristian Micu.- Tulcea: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”: Muzeul de Istorie şi Arheologie, 2014.

   
SZEMEREY Tamás – RECSKA Endre

Szép famíves-szerszámok/ Szemerey Tamás, Recska Endre.- Budapest: Magyar Famíves Céh Egyesület, 2015.108 p.: ill.; 26 cm.- ISBN 978 963 12 0365 3

   
BERICHT DER RÖMISCH-GERMANISCHEN KOMMISSION 92

Bericht der Römisch-Germanischen Kommission 92. 2011/ red. David Wigg-Wolf.- Frankfurt am Main: Zabern, 2014.

Tartalom:
Jan Harff – Friedrich Lüth: SINCOS II – Sinkende Künstern. Geosphäre, Ökospäre und Anthroposphäre im Holozän der südlichen Ostsee
Eldrid Straume: Gläser mit Fadenauflage aus norwegischen Gräbern des 5. und 6. Jahrhunderts n. Chr.
Friedrich Lüth – Susanna Sievers: Bericht über die Tätigkeit der Römisch-Germanischen Kommission in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011
Hinweise für Publikationen der Römisch-Germanischen Kommission

   
MATERIALY I SPRAWOZDANIA
Materiały i sprawozdania: Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego XXXIII./ red. Sylwester Czopek.- Rzeszów: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 2012.
   
ANALELE BANATULUI

Analele Banatului: Arheologie Istorie XXII. 2014: Volum dedicat memoriei dr. Vasile Boroneanţ/ Muzeul Banatului Timişoara;  red. Claudiu Ilaş.- Cluj-Napoca: Mega, 2014.

   
AVAROK PUSZTÁI

Avarok pusztái: régészeti tanulmányok Lőrinczy Gábor 60. születésnapjára = Avaroum solitudines: archaeological studies presented to Gábor Lőrinczy on his sixtieth birthday/ szerk. Anders Alexandra, Balogh Csilla, Türk Attila.- Budapest: Martin Opitz Kiadó: MTA BTK MŐT, 2014.- 690 p.: ill.- (Opitz Archaeologica; 6.) .- (MTA BTK MŐT kiadványok; 2.)A kötet Szatmári Imre születésnapi köszöntőjén és Lőrinczy Gábor publikácóinak közlésén túl 53 szerző 37 tanulmányával tiszteleg a 60 éves régész előtt. A tanulmányok az alábbi tematika köré szerveződnek: Az Alföld és a Dunántúl őskora
Pannonia és Barbaricum, Az avar puszták népei, Az Árpádok Birodalma, a középkor emlékei

   
Archäologie Österreichs 25/2. 2014.

Wien: Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte, 2014.

   
NÉMETALFÖLDTŐL RÓMÁIG

Németalföldtől Rómáig: válogatás a Zichy-gyűjtemény legszebb festményeiből és szobraiból :  Szent István Király Múzeum és a Szépművészeti Múzeum-Magyar Nemzeti Galéria közös kiállítása / szerk. Bányai Balázs, Gosztola Annamária, Kovács Eleonóra. – Székesfehérvár : Szent István Király Múzeum , 2014. – 199 p. : ill.; 30 cm. – (A Szent István Király Múzeum Közleményei, ISSN 1216-5697 ; 337.)

   
Terdik Szilveszter (1976-)                   

Görögkatolikus püspöki központok Magyarországon a 18. században: művészet és reprezentáció / Terdik Szilveszter. – Nyíregyháza: Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola , 2014. – 315 p. : 31 cm. – (Collectanea Athanasiana. Ars Sacra Byzantino-Carpathiensis; VI./1.)

   
CHIRICA, Vasile –– BODI, George –– CHIRICA, Valentin-Codrin

Gisements epipaleolithiquest et mesolithiquest entre le Dniestr et la Tissa / Vasile Chirica, George Bodi, Valentin-Codrin Chirica.- Iasi: Ed. Universitatii „Al . I. Cuza”, 2013.- (Scripta archaeologica et historica Dacoromaniae; 5.)

   
CHIRICA, Vasile – CHIRICA, Valentin-Codrin – BODI, George

La vallée du Prut Moyen – Entre Miorcani et Ripiceni. Stratigraphie géologique et habitats paléolithiques /Vasile Chirica, Valentin-Codrin Chirica, george Bodi.- Iasi: PIM, 2014.- (Bibliotheca Archaeologica Iassiensis; 25.)

   
ARHEOLOGIA MOLDOVEI 36.

Arheologia Moldovei 36. /Academia Română Filiala Iaşi Institutul de Arheologie. -Bucureşti: Ed. Academiei Române, 2013.- 392 p.

   
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE 49. 2014. 4.

Tartalom:
A Nagy Háború 1914-1918
Ady Endre: Emlékezés egy nyár-éjszakára. Takács Péter: Harangkondítástól az ágyúdörgésig: a nagy Háború Szabolcs vármegyei hátországa I. Bene János: Huszárroham Buczacznál: a nyíregyházi császári és királyi 14. huszárezred tűzkeresztsége 1914. augusztus 23-án. Nagy Dóra: “Mindnyájatokat sokszor csókol Kálmán”: Vitéz Mikecz Kálmán I. világháborús levelei. Henzsel Ágota: Részletek Kiss Ernő I. világháborús feljegyzéseiből
Történelem
C. Tóth Norbert: Bátori (I.) István országbíró második felesége és az erdélyi Bátori birtokok: a Bethleni család az ecsedi Bátoriak életében. N. Szabó József: A Magyar Kommunista Párt és az orvosok a II. világháború utáni rendszerváltozás idején (1945-1946)
Jelen
Jóna György: A területi tőke alakulása a legkeletibb kistérségekben
Interjú
Marik Sándor: Álljuk a versenyt a globális almapiacon: beszélgetés Pethő Ferenc professzorral
Irodalomtörténet
Hamar Péter: Az utolsó utáni betyár az utókor ítélőszéke előtt. Szilágyi Péter: Kürti-reflexiók
Szépirodalom
Kürti László: köszöntő; a babám. Csabai László: Ulrich Schaffhausen és a porosz neokantiánus őrmesterlíra; Rezeda Kázmér siratja a Mestert. M. Szlávik Tünde: Hajó, Szindbád!; Ha majd levirít a gyöngyvirág
Kiállítások
Pethő József: Emlékmű a szívünkben: Katona Béla szobránál. Viga Gyula: Frisnyák Sándor köszöntése. Babosi László: “Minden emberben fa lakik”: Endresz Ágnes kiállítása elé
Recenzió
Nagy Balázs: Régi(j)ók vonzásában. Egyén és világegész. János István válogatott tanulmányai
Bruszel Dóra: A változás kultúrái. Művészet, média és rendszerváltozás
Galambos Sándor: Szegények és gazdagok. Valuch Tibor: Magyar hétköznapok a 20. század második felében
Marik Sándor: Elek Emil: Folyók, tavak varázsa

   
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE NÉPMŰVÉSZETE 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népművészete/ szerk. Ratkó Lujza.- Nyíregyháza: Jósa András Múzeum, 2014.- 783 p.: ill.; 25 cm.- (Népművészeti örökségünk)
Tartalom:
Előszó
A Táj
Páll István: A táj története és néprajza

A falu népművészete
Páll István: Településszerkezet, közösségi épületek. Felhősné Csiszár Sarolta: Templomok. P. Szalay Emőke: Úrasztali terítők. Buczkó József: Harangok. Ratkó Lujza: Temetők. Dám László: Porták

A lakóház népművészete
Bodnár Zsuzsanna: Lakótér. Felhősné Csiszár Sarolta: Öntöttvas kályhák. Bodnár Zsuzsanna: Bútorok. Felhősné Csiszár Sarolta: Szőttesek és hímzések. D. Rácz Magdolna: Cserépedények. Szabó Sarolta: Háztartási eszközök

A gazdálkodás népművészete
Varga János: A gazdálkodás eszközei. Erdész Sándor, Ratkó Lujza: Pásztorművészet. Cservenyák László: A közlekedés és teherhordás eszközei

Az ünnepek és hétköznapok művészete
Bodnár Zsuzsanna: Gyermekjátékok. Ratkó Lujza: Viselet. Ratkó Lujza: A vallási élet és az ünnepi szokások tárgyai

Képek és rajzok jegyzéke
Tájszavak és szakkifejezések
Helynévmutató
Ajánlott irodalom
Rövidítések jegyzéke
A kötet szerzői
The Folk Art of Szabolcs-Szatmár-Bereg County. Summaries in English

 

   
RÉGI MÁTÉSZALKAI „LÉLEKREZDÜLÉSEK

Régi mátészalkai “lélekrezdülések” : [öreg házak – hajdan volt emberek – jóízű történetek] / szerk. Farkas Judit ; [… a térképeket kész. Benke Zsolt]. – Mátészalka : Szatmári Múz., 2014. – 107 p. : ill. ; 22×22 cm . -(Studia Szatmariensia / Szatmári Múzeum, ISSN 1587-2467 ; 2.)

A kötet Farkas József (1931-2002) etnográfus és Nyéki Károly (1939-2007) helytörténész mátészalkai vonatkozású írásait tartalmazza.

   
SCIVA 2014

Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie 65. 2014. 1-4.
Bucureşti: Ed. Acacemiei Române, 2014.

   
A FÁRAÓK EGYIPTOMA

A fáraók Egyiptoma: a Móra Ferenc Múzeum kiállításának vezetője/ szerk. Bárkányi Ildikó. –Szeged: Móra Ferenc Múzeum, 2014.- 188 p.: ill.; 24 cm.- ISBM 978 963 9804 49 4 (fűzött)
Tartalom:
Temetkezési szokások és túlvilághit
Mumifikálás és balzsamozás az ókori Egyiptomban
Egyiptomi orvoslás
Az írás
A férfi és a nő: házasság, házasságtörés és válás
Mágia az ókori Egyiptomban
Az ókori egyiptomi istenek világa
„Két országrész királysága a tiéd, ahogyan atyád, Ré parancsolta”
Az ókori Egyiptom történetének időrendje

   
Archaeologiai Értesítő 139.
Budapest: Akadémiai Kiadó, 2014.

Tartalomjegyzék:
T. Dobosi Viola: A Dunakanyar felső paleolitikuma
H. Kelemen Márta: Késő római vendégfogadó az Aquincum-Brigetio közötti diagonális út mentén, Kesztölc-Tatárszálláson
Koncz István: A hegykői 6. századi temető időrendje és kapcsolatrendszere
Szenthe Gergely: Kulturális összeolvadás a „középavar korba”. A Vác-kavicsbányai temető
Kemenczei Tibor: Adatok a Magyar Nemzeti Múzeum néhány őskori fémleletének kutatástörténetéhez
Gyula Isztin – Tamás Tárczy – Endre Tóth: Die Aula palatina aus dem 4. Jahrhundert in Savaria
R. Facsády Annamária: Antropomorf bronz „balsamarium” Aquincumból
Szatmári Imre: Árpád-kori fémtálak békés megyei gyűjteményekben
Maxim Mordovin: Late medieval and early modern cloth seals in the collection of the Hungarian National Museum
Kovács Gyöngyi – Rózsás Márton: Kora újkori cseréppipák a Fráva vidékéről. Egység, regionalitás, kereskedelem
Váczi Gábor: A hálózatelemzés régészeti alkalmazásának lehetőségei a késő bronzkori fémművesség tükrében
Malgorzata Kaczanowska – Janusz K. Kozlowski: The origin and spread of the Western Linear Pottery Culture. Between forager and food producing lifeways in Central Europe
Szathmári Ildikó: Kovács Tibor (1940-2013)

   
ILYÉS GÁBOR: HŐSÖK TEMETŐJE
Hősök temetője/ Ilyés Gábor.- Nyíregyháza: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat, 2014.- 127 p.: ill.; 22 cm.- ISBN 978 963 12 08,34 4

Tartalom:
Deési Sándor: Hősök napján
A barakk-kórház vázlatos története
A Hősök temetőjének alapítása
Megemlékezések a Hősök temetőjében 1943-ig
A temető története 1989-től napjainkig
Megemlékezések a Hősök temetőjében 1989-től
A Hősök temetőjének rövid bemutatása
Jegyzetek
A Hősök temetőjében eltemetettek névsora
Rezümék

 
A DEBRECENI DÉRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE 2014
Annales Musei Debreceniensis de Friderico Féri nominati 2014/ szerk. Angi János, Lakner Lajos.- Debrecen: Déri Múzeum, 2014.- 152 p.:ill.; 29 cm
Tartalom:
In memoriam Petrovszki Ildikó
Horváth Tünde: Mobilitás: transzhumálók vagy bevándorlók?
Dani János: (Too) Much Ado, about (almost) Nothing
Bajkai Rozália: Késő avar kori település Hajdúnánás határában
Kolozsi Barbara: Egy Árpád-kori épület lehetséges rekonstrukciója
Lovas Márton Levente – Mező Szilveszter: „Három láda kő”: Déri Frigyes természetrajzi gyűjteménye
Orosz István: Településhatárok, határhasználat: az alföldi példa
Angi János: Az államférfi és a világpolgár
Kovács József Dénes: A Déri Múzeum Antik gyűjteménye – gyűjtéstörténet
Bakó Endre: Herczeg Ferenc debreceni fogadtatása és kapcsolatai
Szabó Anna Viola: „Meg akarom fogni a színt, de lehetetlen: Szabó Elek fényképei
Ütközések
Lakner Lajos – Szabó Anna Viola – Szoboszlai Lilla: Képirodalom
Szoboszlai Lilla: „Vadhajtás” a Déri Múzeumban
Szabó anna Viola: Látványok derengésben
A Déri Múzeum munkatársainak bibliográfiája 2013
 
RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES 4.

Recherches Archeologiques 4. / red. Marek Nowak.- Kraków: Institute of Archaeology of the Jagiellonian University, 2012.- 174 p.:ill.; 25 cm

Tartalom:
Marzena J. Prybyla: Jünger- und spätkaiserzeitliche Metallnadeln aus dem Südteil Nordeuropas: regionale Differenzierung, Verwndung und sozialer Kontext
Natalia Malecka-Drozd: The emergence and development of architecture on the casemate foundation platforms in the Nile delta
Andrey P. Borodovski – Lukasz Oleszczak: Internmountain valley of the Lower Katun during the Hunno-Sarmatian period
Joanna Debowska-Ludwin – Karolina Rosinska-Balik – Marcin Czarnowicz – Agnieszka Ochal-Czarnowicz: Trade or conquest? The nature of Egyiptian-South Levantine relations in Early Bronze from the perspective of Tell el-Farkha, Egypt and Tel Erani, Israel
Szymon Kalicki – Pawel Valde-Nowak – Barbara Witkowska: Neolithic deposit of flint cores in Zagórzyce, Kazimierza Wielka district
Joanna Zagórska-Telega, Jacek Pikulski – Jan Buals – Anita Szczepanek: Excavations fo multicultural site 1 at Michalowice, Czarnocin commune, Swietokrzyskie province, seanson 2011
Piotr Wroniecki: Discovery of new Iron Age groove-type features from Michalowice in 2010. A geophysical case study

 
CSALÁD A HÁBORÚBAN

Család a háborúban: a Margócsy család emlékei az 1944-45-ös évekből/ szerk. Galambos Sándor, Kujbusné Mecsei Éva.- Nyíregyháza: MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára, 2014.- 128 p.- (MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai II. közlemények; 44.).- ISBN 978 963 7240 78 2

Tartalomjegyzék:
Előszó
Bevezetés
Margócsy Emilné Algőver Erzsébet naplója
Margócsy Józsefné Oberländer Erzsébet visszaemlékezése
Margócsy József fogsábéli feljegyzései
Margócsy József szépirodalmi kísérletei

 
ACTA ARCHAEOLOGICA 64. 2014. 2.
Acta Archaeologica: Academiae Scientiarum Hungaricae.- Budapest: Akadémiai Kiadó, 2014.

Tartalomjegyzék:
Tomasz Jacek Chmielewski: Unknown eneolithic findings from Kietrz-Legi and Racibórz-Studzienna

Emese Gyöngyvér Nagy – Malgorzata Kaczanowska – Janusz K. Kozlowski – Magdalena Moskal-del Hoyo – Maria Litynska-Zajac: Evolution and environment of the Eastern Linear Pottery Culture: a case study in the site of Polgár-Piócási-dűlő
István Zalai Gaál – Anett Osztás – Krisztina Somogyi: Zur realtiven Chonologie der Lengyel-Kultur im westlichen Karpatenbecken. Prämiliarien zur Bayers’schen Analyse der Radiokarbonaten
Mika Rissanen: The lupa Romana in teh Roman provinces
Stefan Groh – Orsolya Láng – Helga Sedlmayer – Paula Zsidi: Neues zur Urbanistik der Zivilstädte von Aquincum-Budapest und Carnuntum-Petronell. Auswertung und archäologische Interpretation der geophysikalishen Messungen 2011 und 2012
Erwin Pochmarski: Die Sarkophagwerkstätten von Aquincum und Brigetio
Péter Kovács – Sándor Petényi: A Roman sarcophagus form Tatabánya
Péter Prohászka: Beschreibung und zeichnerische Aufnahme des Minaretts von Érd aus dem Jahre 1857
Ildikó Szathmári: Tibor Kovács (1940-2013)
Csaba Szabó: R. Varga: The peregini of Roman Dacia (106-212). Cluj-Napoca 2014. [recens.]
Károly Mesterházy: Rome, Constatinople and Newly-Converted Europe. Archaeological and historical Evidence (ed. M. Salamon, M. Woloszyn, A. Musin). Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa, 2012. [recens.]

 
PINTYE Gábor – TOMPA György: Falu a faluban

Falu a faluban: Nyires Árpád-kori település születése a Sóstói Múzeumfaluban. Sat în sat: Naşterea aşezării Nyires din epoca arpadiană în Muzeul Satului din Sóstó. A village in a village: The birth of Nyires, an Árpád Age settlement in the Museum Village of Sóstó/ Pintye Gábor, Tompa György.- Nyíregyháza: Jósa András Múzeum, 2014.- ISBN 978 963 7220 96 8

   
JAKAB Attila – VESZPRÉMI Beáta: Műpítészeti barangolások Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Műépítészeti barangolások Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Călătorii arhitecturale în judeţul Szabolcs-Szatmár-Bereg. Exploring the Architectural Monuments of Szabolcs-Szatmár-Bereg County/ Jakab Attila, Veszprémi Beáta.- Nyíregyháza: Jósa András Múzeum, 2014.- ISBN 978 963 7220 95 1

   
PÁLL István: Az újlétai uradalmi magtár a Sóstói Múzeumfaluban

Az újlétai uradalmi magtár a Sóstói Múzeumfaluban. Grânarul domeniului nobiliar din Újléta în Muzeul Satului din Sóstó. The Manorial Granary from Újléta in the Village Museum in Sóstó/ Páll István.- Nyíregyháza: Jósa András Múzeum, 2014.- ISBN 978 963 7220 93 7

   
ZIRIDAVA
Ziridava: Studia Archaeologica 27. 2013. – Cluj-Napoca: Editura MEGA, 2013. -301 p. : ill.; 30 cm

Tartalomjegyzék:
Radu Pop, Calin Ghemis: Contributions to the Knowledge of Parietal Art in North-Western Transylvania. The discoveries from Ileanda

Florin Gogaltan, Victor Sava, Lucian Mercea: Santana „Cetatea Veche”. Metal and power
Péter Polgár: Anzeichen der Metallbearbeitung bei einer Fundstelle in der Gemarkung von Sopron
Cristian Iona Popa: A Bronze-Age Hoard Discovered in Ampoita (Alba County)
Victor Sava, Dan Matei: Prehistoric and Second-fourth-century Discoveries on the Present-day Territory of Aradu Nou District, in the City of Arad
Cosmin Hihail Coatu, Adrian Socaci: Des monnaies antiques appartenant a une collection privee
Iosif Vasile Ferencz: Dacian objects from Ardeu in the Collection of the MNIR
Cristian Constantin Roman: Landmarks in the Develeopment of Carthographic Representations of the Dacian Settlement in Ardeu (Municipality of Balsa, Hunedoara County)
Alexandru Berzovan: Considerations on „Troianul” in Tara Zarandului
Petru Ureche: The Bow and Arrow during the Roman Era
Erwin Gáll: Two 10-11 th century arrow-heads from the environs of Kotori/Cattaro – Herceg Novi/Castelnuovo. Archaeology (?) and art-dealing in the Balkans
Erwin Gáll: From the fortress of Stephen I (997-1038) to the centre of „lord Gelou”. Dabaca (germ.: Dobeschdorf; hung.: Doboka) in the nationalist myths in the 20th Century
Luminita Andreica: Implications of a tibia and fibula fracture in the secondary adaptation of the skeleton of an individual discovered in Nadlac „Lutarie” (Arad County)
Florin Marginean, George P. Hurezan, Augustin Muresan: The Meideval Church in the Village of Secas (Arad County) and its Vestiges
Florin Ciulavu: The Monetary Reform of Vladislav Il of Walachia (1447-1448; 1448-1456). Survey of research
Corina Toma: A Monetary Hoard Discovered in the Settlement of Cristurr (Bihor County). Aspects on the Monetary circulation of Thalers in Crisana during the Second Half of the Sixteenth Century
   
BONNER BEITRÄGE 16.

Der Rhein als europäische Verkehrsachse : Die Römerzeit /herausgegeben von Hike Kennecke. –Bonn: Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie Rheinsche Friedrich-Wilhelms-Universität, 2014. -260 p. :ill.;30 cm. –(Bonner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie; 16.)
Tartalom:
Peter Rothenhöfer: Rhenus flumen – Bemerkungen zur Bedeutung des Rheins für die Wirtschaft im römischen Rheinland
Thomas Roggenkamp, Jürgen Herget: Rekonsturktion römerzeitlicher und Abflüsse an Nieder- und Mittelrhein
Eveline Saal: Forschungen zum antiken Reinhafen in Andernach
Jutta Meurers-Balke, Renate Gerlach, Arie J. Kalis: Archäobotanik und Geoarchäologie am Rheinufer bei Andernach
Heike Kennecke: Der “Römerhafen” von Königswinter
Heike Kennecke: Der Trachytabbau im Siebengebirge und sein Transfer über den Rhein im römischer Zeit
Heike Kennecke, Gary White: Eine römische Anlandestelle am Bonner Brassertufer
Alfred Schäfer: Köln : Römischer Hafen und rheinseitige Stadtbefestigungen. Zur Rolle des römischen Heeres als Bauträger
Marcus H. Hermanns, Constanze Höpken: Zur Schiffbarkeit des Kölner Hafens. Wrackteile römischer Flaschbodenschiffe in der Rinne zwischen Stadt und Rheininsel. Mit einem Beitrag von Sylvia Mitschke
Constanze Höpken: Olivenöl aus Spanien, Wein aus Gallien, Bier und Milchprodukte aus der Region – Amphorenfunde aus dem Bonner vicus. Mit Beiträgen von Markus Helfert und Frank Mucha
Steve Bödecker, Marion Brüggler, Harald Berkel: Untersuchungen an der Rheinseite des Alenlagers Burginatium (Kalkar, Kreis Kleve)
Renate Gerlach, Jutta Meurers-Balke: Wo wurden römische Häfen am Niederrhein angelegt? Die Beispile Colonia Ulpia Traiana (Xanten) und Burginatium (Kalkar)
Mark Driessen: The Roman Harbours of Velsen and Voorburg-Arentsburg (NL)

   
A BIHARI MÚZEUM ÉVKÖNYVE XVII-XIX.

A Bihari Múzeum évkönyve XVII-XIX./ szerk. Sándor Mária.- Berettyóújfalu: Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár, 2014.- 351 p. :ill.; 24 cm
Tartalomjegyzék:
Balázs Ádám – Dani János: Újabb bronzkori kocsimodellek a bihari Berettyó-völgyből
Seres István: Egy berettyószentmártoni betyár Gázsy Imre 1849-es gerillacsapatában
Duró Ferenc: „Faluváros”, vagy Berettyóújfalu kortárs percepciója a 20. század első felében
Gyönyörűné Erdei Judit: Rátétes szűrök a Bihari Múzeum gyűjteményében
Csarkó Imre: „Memento mori” – Három bihari katona kéziratos naplója az első világháborúból
Sándor Mária: „Írtam ide…Jakab Vilma” – Egy bihartordai háziasszony feljegyzései, 1939-1953
Bakó Endre: Szabó Pál Bihar-élménye
Szémánné Veres Gabriella: Költő Nagy Imre verskéziratai a Bihari Múzeum irodalmi gyűjteményében
Sándor Mária: „…hogy a dalokat visszaadhassam a falunak” – Bencze Lászlóné dr. Mező Judit néprajzi és közművelődési munkája Biharban és a Sárréten
Sándor Ildikó – Sándor Mária: Egy székely tanítónő Bihar hagyományaiért – Dr. Sándor Mihályné Nagy Gabriella néprajzi és közművelődési tevékenysége
Kállai Irén: Átalakulás-lehetőség – A Bihari Múzeum tevékenysége 2011-2013

BÁRÓKERT

Bárókert: az anarcsi Czóbel-kúria kertje/ írta és szerk. Ombódi Ildikó. – Anacs: Anarcs Község Önkormányzata, 2014. -127 p.: ill.; 24 cm. -ISBN 978 963 12 0553 4

Tartalomjegyzék:

Az anarcsi Czóbel-kúria és kert tulajdonosai, használói a 18. századtól napjainkig
A kert részletes építéstörténete a 18. századtól napjainkig
A kertrégészeti kutatások ismertetése
A helyreállítási terv és a kivitelezés
Kronológiai áttekintés
Felhasznált irodalom

BARANGOLJ VELÜNK!

Barangolj velünk! : Szabolcs-Szatmár-Bereg megye/ szerk. Kosztyu Brigitta; illusztrátor Baracsi Gabriella.- Debrecen: Pedellus Tankönyvkiadó, 2014.- 36 p. : ill.; 29 cm.- ISBN 978 615 5154 93 5

A kiadó ajánlása:

Kedves Gyerekek!Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kalandozásra hívunk Benneteket! Látogassatok el velünk a Nyíregyházi Állatparkba, bújócskázzatok a tiszadobi Andrássy-kastély parkjában, ismerkedjetek meg a nyírbátori református templomhoz fűződő mondával, és hallgassátok velünk a túristvándi vízimalom énekét! A sok látnivaló, program felfedezése után vagy közben játékos feladatok is várnak Rátok, melyekkel próbára tehetitek tudásotokat. Ha tetszett kötetünk, szívesen várunk Benneteket Hajdú-Bihar megyében is…

 ARCHEOLOGICKÉ ROZHLEDY

Archeologické rozhledy 66. 3. (2014)/ red. Martin Bartelheim et al.- Praha: Archeologický ústav AV ČR

Tartalomjegyzék

Petr Kočár – Radka Šumberová – Romana Kočárová: Antrakologický soubor z neolitického sídliště u Kolína. Příspěvek (nejen) k rekonstrukci lesní vegetace v neolitu České republiky
Richard Thér – Tomáš Mangel – Miloš Grefor: Prodkce laténských hrnčířských pedí na Chrudimsku: příspěvek k poznání organizace hrnčířského řemesla
Ivo Štefan – Jan Hasil: Raně středověké hradiště v Praze-Královicích. Výsledky výzkumu vnějšího opevnění
Vladislav Razím: Městský hrad v Písku jako předmřt mezioborového výzkumu historické architektury
Jaromír Žegklitz: Reformační kamna ze Špýru, Egerberku a Prahy

DIPLOMATARIUM COMITUM TERRESTRIUM CRISIENSIUM (1274-1439)

A körösi comes terrestriesek oklevelei (1274-1439)/ szerk és bev. B. Halász Éva, Suzana Miljan. – Budapest – Zagreb: Magyar Medievisztikai Kutatócsoport, 2014. -261 p.- 24 cm. -(Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam; 6.)

Tartalomjegyzék:
Előszó
Az átírásról
Rövidítések
A körösi comes terrestrisek
A comes terrestrisi hivatal betöltése és a comes terrestrisek személye
A comes terrestrisek tevékenysége
Diplomatika
Epilogus
A körös comes terrestrisek archontológiája
Bibliográfia
Térképek
Documenta
Index
A szerzőkről

 

SZŐCS TIBOR: A NÁDORI INTÉZMÉNY KORAI TÖRTÉNETE 1000-1342

A nádori intézmény korai története 1000-1342/ Szőcs Tibor.- Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 2014.- 331 p.; 24 cm.- (Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam; 5.)

Tartalomjegyzék:

Bevezetés
A tisztség eredete és az első nádorok
A nádori hivatal elemei és kifejlődése a 11-12. században
A ország nádorától az “ország nádoráig”
A nádori joghatóság korlátai
A generalis congregatio
A nádor mint az alávetett népelemek bírája
A nádori hivatal munkatársai
A hivatal betöltése
A nádori hivatal jövedelmei
Kiegészítés Az Árpád-kori nádorok és helyetteseik kritikai jegyzékéhez
Rövidítések és bibliográfia

 

JÁSZKUNSÁG: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület Évkönyve 2./ szerk. Örsi Julianna.- Szolnok: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományos Egyesület, 2014.
Tartalom
Termelés és fogyasztás a Jászkunságban – konferencia
Bánkiné Molnár Erzsébet: „Velünk élő tudomány”. Gondolatok a Magyar Tudomány Ünnepéről. Novák László Ferenc: Adatok a Jászság és Nagykőrös közötti gazdasági és társadalmi kapcsolatokhoz a 17. századból. Papp Izabella: Jánszkunsági görög boltok árukínálata a 18-19. században. Örsi Julianna: A társadalmi presztízs és a vagyon összefüggése a Jászkunságban. Bagi Gábor: Adatok a növménytermelés nagyságához a Jászkun Kerületben 1786-1848 között. Bathó Edit: A szőlős termesztése a Jászságban. Egy szőlőkertgazdaság (Kerekudvar) működésének bemutatása. Farkas Kristóf Vince: Adatok a Jászság dinnyetermesztéséhez. Elek György: Adalékok a karcagi malomipar történetéhez. Karácsony Anna: Adatok Pálmonostoroa gazdálkodásához a második világháború előtti időszakból. Pethő László: Márkus István és a Jászság. Kiss Erika: Nyomdák és nyomdászok Jászberényben (1856-2009). Örsi Julianna: A vidéki értelmiség szerepe a kulturális és tudományos árucserében. Bartha Júlia: A népművészeti termékek szerepe az imázsteremtésben
Régészet – történelem – helytörténet
Cseh János: A bihari gepida település házainak adattára. Bagi Gábor: Oszétia hősei a prekommunista időszakban. Bojtos Gábor: Erdélyi menekültek Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében (1916-1917). Fazekas Mihály: Katonasorsok a világháború nagy viharában. Hegedűs Krisztián: Bozsik Béla kunszentmártoni szabómester visszaemlékezése a II. világháborúról. Pikó Imre: A II. világháború utolsó kilenc hónapja. Tövisháti Ferenc emlékei. Fodor István Ferenc: Tanyasi iskolák a Jászságban. Kosznáné Bodnár Anikó: A túrkevei Háziipari Szövetkezet története (1909-1996)
Néprajz – kulturális antropológia
Örsi Julianna: Kapcsolatrendszerek szerepe a házassági stratégiákban. Palánkai Anett: A karácsony ünnepe családi körben. Kelemen Pálné: 40 év az Ábrahám utcában. Fodorné Hámori Ágnes: Családi gazdaság a tsz-korszakban Tiszafüreden
Irodalom – nyelvészet
Kovács János: Két halhatatlan portré: Finta Gergely és Kuncz Aladár. Péter László: A másik Móra. Kovács János: Nagyon büszkék vagyunk a bátyámra…: Beszélgetés Gion Márton túrkevei lakossal, Gion Nándor író öccsével. Rideg István: Miért és hogyan írtam meg a Körmendi Lajos világa című monográfiát? Berta Zoltán: Rideg István monográfiasorozata Körmendi Lajosról. Rideg István: Körmendi 50. dátumverse az 1994-es választás előérzetéről és a második pályaszakasza sajtáos summája az 51. dátumversében. Rideg István: A Karcag periodika 1999-ben a megalakult berekfürdői írótábor terméseit is felkarolja. Rideg István: Egy példamutató, felelősségtudó, figyelmet érdemlő katolikus író Mesterszálláson
Határon kívüli és nemzetiségi kutatások
Varga Dóra: Egy sváb asszony visszaemlékezése. Örsi Julianna: Életutak, sorsok a hazán kívül
Konferencia- és projektbeszámolók
Bojtos Gábor: „Hősök voltak mindannyian…” Jász-Nagykun-Szolnok megye a Nagy Háborúban. Örsi Julianna: Termelés és fogyasztás a Jászkunságban konferencia. Örsi Julianna: A nemzeti művelődés megújulása tudományos emlékülés. Nagyné Bedő Ildikó: Beszámoló a túrkevei jubileumi helytörténeti pályázatról
Hagyományőrzés – kultúra
Bagi Gábor: Száz éves volt 2012-ben a Szolnoki Színház épülete. Madarasi Magdolna – Kun Zsuzsa: Gyermeklakodalmas. Örsi Julianna: Györggy István gondoalatainak aktualitása. Kovács János: Barangolások az emlékek birodalmában. Beszélgetés Badár Júliával, Badár Balázs unokájával. Fodor István Ferenc: A jászjákóhalmi honismereti mozgalom félévszázada. Darvasi Róbert: A kevi lebbencs