Muzeális dokumentumok

A 22/2005. (VII. 18.) NKÖM rendelet (2) bekezdése alapján muzeális könyvtári dokumentumnak minősülnek a középkori és koraújkori kéziratok, az 1701 előtti nyomtatott, valamint az 1851 előtt nyomtatott magyarországi vagy magyar vonatkozású könyvek. Hely-, illetve intézménytörténeti jelentőségű dokumentumokat az intézmény vezetője is nyilváníthat muzeálissá. A Jósa András Múzeum könyvtárában közel kétszáz muzeális kötet található.


Görög Demeter (1760-1833) (kultúrpolitikus)

Magyar Átlás az az Magyar, Horvát, és Tót Országok Vármegyéji’, ‘s Szabad Kerületei a’ határ-örző Katonaság’ Vidékeinek közönséges és különös tábláji = Atlas Hungaricus seu Regnorum Hungariee, Croatiae et Slavoniae Comitatuum, Privilegiatorum Districtuum, et confiniorum Generales t Particulares Mappae Geographicae / közre botsátotta Görög;    folytatta és végezte Márton Jo’sef. – [Bécs] Vienna : Görög, 1802-1811. – [166] p. : ill. ; 42 cm

  • Márton József (1771-1840)   
  • Bereg vármegye – térképek
  • Ugocsa vármegye – térkép

Pray György (1723-1801)

Dissertationes historico-criticae in annales veteres hunnorum, avarum et hungarorum / auctore Georgio Pray, et Mariae Theresiae Augustae honoribus dicatae; ab illustrissimo domino domino Josepho Comite Erdődy de Monyorokerék. – [Wien] Vindobonae : typis Leopoldi Joannis Kaliwoda, 1774. – [18], 243 p. ; 39 cm

Kaliwoda, Johann Leopold (typogr.)