Adattárunk bemutatása

A Jósa András Múzeum adattára a múzeum épületében található.

Az elnevezés az itt őrzött iratok összességére utal, illetve arra, hogy az Adattár különböző gyűjteményei számos olyan dokumentumot őriznek, amelyek a múzeumi tudományos tevékenység alapját képezik.

Az adattár számos fontos információval várja a régészeket, történészeket, néprajzosokat, tudományos és amatőr kutatókat.

Az Adattár minden esetben előzetes írásbeli igazgatói engedéllyel kutatható.

Kutatási engedély igénylése >>

A régészeti adattár elsősorban a régészek által készített dokumentációkat gyűjti, nyilvántartja és tudományos kutatásra alkalmassá teszi. Feladata a régészeti megfigyelések, feltárások során keletkezett dokumentációk, ásatási naplók, jelentések, terepbejárások és falkutatások írásos és képi anyagának, az ásatásokat dokumentáló fotók, rajzok és a régészet tudományával kapcsolatos feljegyzések nyilvántartása és tárolása.

Nagy különbség van a múlt század eleji régészeti dokumentációk és a jelenkori dokumentálás között. Kezdetben például a lelőhelyre vonatkozó leírás zömében csupán egy-két mondatot tartalmazott, ami alapján ma már nehezen megtalálható az adott hely. Az ásatási dokumentáció sem volt annyira kidolgozott, mint napjainkban. Manapság a régészek pontos leírása és a GPS adatok alapján könnyű meghatározni, melyek azok a helyek, amelyek történelmünk tárgyi emlékeit rejtik/rejthetik.

Kezdetben nem volt adattáros, aki felelt ezeknek a dokumentációknak a nyilvántartásáért és kutathatóságáért, hanem mindenki a saját dokumentációját leltározta. Mivel az idők folyamán a dokumentációk egyre nagyobb számban készültek, így szükség lett szakemberre, aki csak azzal foglalkozik, hogy ezeket az iratokat rendben tartsa és levegye a terepen dolgozók válláról a leltározás terhét.

Régészeti adattárunk jelenleg több mint 2500 db leltározott dokumentációt tartalmaz. Ez a szám folyamatosan növekszik, mivel egymás után érkeznek be és kerülnek leltározásra a különböző írásos anyagok (ásatási dokumentáció, lelőhely bejelentés, jelentés helyszínelésről stb.).

A régészeti adattárhoz tartozik a fotótár is. Itt közel 50 ezer leltározott fotót tárolunk, amelyek között negatívok, diák és pozitív nagyítások egyaránt megtalálhatóak. A fényképezés jelentőségét már múzeumalapítónk is felismerte. A fotótár minden szakághoz tartozó fényképet tartalmaz (régészet, néprajz, helytörténet, művészettörténet, numizmatika). Ezek a fotók egyedülálló vizuális forrást nyújtanak elpusztult műtárgyakról, egykori enteriőrökről és a múzeum kiállításairól.

A fotótárban kaptak helyet a napi munka során és ásatásokon készült fotók is.

A fotók igazgatói engedéllyel szintén hozzáférhetőek. A múzeum igazgatója által megszabott feltételek teljesítésével lehetőség  van a fotókról digitális másolatot is kérni.

Jelentős értéket képvisel a helytörténeti dokumentációs gyűjteményünk, amelyet régi iratok, településtörténetek, épületek, iskolák története, rádióban elhangzott műsor, honismereti pályázatokra érkezett pályaművek és megannyi érdekes dokumentáció alkot. Helytörténeti dokumentációs gyűjteményükben több mint 1300 tétel található.

A múzeumban elhelyezett hagyatékokat, ajándékként felajánlott iratokat is az adattár őrzi. Így megtalálható itt a múzeum alapítójának, Jósa Andrásnak és korábbi igazgatóinak, Kiss Lajosnak, Csallány Dezsőnek, Dienes Istvánnak a dokumentációs hagyatéka.

Ide kerültek a Kelet-Magyarország című napilap fotósainak hagyatékai Zsák Zoltán, Hammel József, Elek Emil). Hammel József és Elek Emil esetében több ezer negatívról van szó. Elek Emil fotónegatívjait 2013-ban kaptuk meg, így annak feldolgozása még folyamatban van.

Adattáros

Simonné Asztalos Henrietta

Jósa András Múzeum, Régészeti Osztály
4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.
Telefon/Fax: +36-42-315-722
Elektronikus levelezési cím: adattar@josamuzeum.hu