Dicsőséges tavaszi hadjárat

Nem voltunk mi olyan világból kitaszított (…) zsoldos katonák (…) mi tudtuk, hogy miért harczolunk, a haza, a nemzet szabadsága és függetlenségének szent eszméje hevítette kebleinket.” /Krasznay Péter/

A szabadságharc legnagyobb katonai sikerét a tavaszi hadjárat jelentette 1849. április − májusban. A csaták során ütőképessé kovácsolódott magyar honvédsereg felszabadította az ország nagy részét, óriási győzelmeket aratva a túlerőben lévő császári seregek felett. A győzelmek hatására és válaszul a bécsi udvar politikai lépéseire – melyek Magyarország frissen megszerzett önállóságát óhajtották megszüntetni – a magyar országgyűlés kimondta az ország függetlenségét és a Habsburg uralkodóház trónfosztását. Az 1849. április közepéig tartó önvédelmi harcot, függetlenségi háború váltotta fel.

A fiatal magyar sereg a dicsőséges tavaszi hadjárat idejére nőtt fel a honvédelem feladataihoz. A mindenre elszánt, ütőképes haderő olyan csodát vitt véghez, amely meghátrálásra kényszerítette Európa egyik legjelentősebb hatalmát és vált az európai elnyomott népek reményévé.

 

A gödöllői dombság lankái közt megbúvó Isaszeg, a magyar hadtörténelem egyik legfényesebb győzelmének színtere, a tavaszi hadjárat csúcspontja – 1849. április. 06. nagypéntek. A csata hevében, a nemzet szabadságát féltő szabolcsi 48. honvédzászlóalj katonái Rakovszky Sámuel őrnagy vezetésével vakmerő vitézséggel harcoltak, nekik is köszönhető, hogy hazánk honvédő fiai néhány hét alatt a Tiszától a Rábáig kergették I. Ferenc József császári főseregét. A hadtörténetírás a vörössipkás kassai 9., a fehértollas szegedi 3. és a zalai 47. zászlóaljak legvitézebb katonai egységei között tartja számon a szabolcsi 48. honvédzászlóaljat.

Az isaszegi csata napján emlékezzünk büszkén elődeinkre, s hajtsunk fejet, zászlót emlékük előtt.

Kedves Újonc Bajtársam!

A Kokárdás úti passzus 2. pakkjában – „Síkra magyarok!” – megemlékezek az 1848-1849. forradalom és szabadságharc honvédő hadjáratairól és hős honvédőink sorsdöntő csatákban vívott krónikájáról. Ehelyütt mesélek eme csatákban csiszolódott szabolcsi 48. honvédzászlóalj félelmet nem ismerő bátorságának történetéről, és azokról a hírös betyárokról, akik szerepet játszottak a szabadságharc idején. Több helyen megfűszerezem mondandómat versekkel, anekdotákkal, adomákkal, érdekességekkel, a huszárok egyenruháját bemutató videóval, játékokkal, huncutságokkal. Néhol lebilincselő, olykor szomorú, avagy felemelő történetek, ám ez is mind a magyar szabadságharc.

Rajta magyar!” Nosza, csapjunk a lovak közibe!

Román Zoltánné múzeumpedagógus