Híres Lengyelek

a Rzeszówi Regionális Múzeum gyűjteményének grafikáiban


Látogatható: 2017. március 1-ig, nyitvatartási időben.

A „Híres lengyelek a Rzeszówi Regionális Múzeum gyűjteményének grafikáiban” című kiállítás megszervezésének célja a lengyel kultúra és művészet, különös tekintettel a rzeszówi múzeum gyűjteményének egy részének bemutatása a Nyíregyházi Jósa András Múzeumban. Az előkészített kiállítás célja a lengyel történelem, kultúra és hagyomány szempontjából fontos európai és lengyel művészeti örökséget, illetve személyiségeket bemutatni, közelebb hozni a magyar lakossághoz.

A kiállítás több mint 40, a XIX. századból és a XX. század elejéről származó művet tartalmaz. A grafikák olyan híres lengyelek portréit ábrázolják, akik a lengyel nemzet ismert, fontos, meghatározó reprezentánsai, akik éltek, tevékenykedtek, vagy nagyot alkottak a lengyel történelem ezer éve alatt. A kiállítás fő gondolata volt sikeres személyiségek – királyok, hadvezérek, főnemesek, hölgyek, de emellett a politikai és szellemi élet szereplői, írók, költők, festők és zenészek – arcképeit bemutatni.

Az arra érdemes személyiségek arcképének megörökítésének abban a korban az volt a célja, hogy megmutatni a hazafiak és hősök dicsőségét. A lengyel történelem és a lengyel művészek „támogatásának” ötlete az arcképek segítségével különösen fontos volt a XIX. században. Ez szolgált fenntartani és erősíteni a lengyel szellemet abban az évszázadban, amikor Lengyelország nem létezett, meg volt fosztva a független létezésétől, ki volt törölve Európa térképéről. Törekedtek ezért minél több, abban a korszakban megjelenő kiadványban általánosan megjelentetni, ezzel egyidejűleg népszerűsíteni a legnagyobb történelmi személyiségeket, azok arcképeit. A kiadványok, arcképek a kortárs emberek széles körének voltak szánva.

A grafikai technikák – ezek között a litográfia, rézmetszetek, vízfestékkel, vagy tintával készült képek – sokszínűsége és hatékonysága az arcképek művészi visszaadása lehetőségének széles skáláját mutatják.

Bízunk benne, hogy az arcképek találó kiválasztásával, azok minőségi állapotának megőrzésével és a keretek esztétikájával sikeres prezentációt biztosítunk.

Reméljük, hogy a kiállítás bebizonyítja a múzeumaink közötti együttműködés hasznosságát, s egyben tovább erősíti a több évszázados, történelmileg megalapozott lengyel-magyar barátságot. Meg vagyunk győződve arról is, hogy a kiállítás kivételes alkalmat teremt a lengyel történelmi személyiségek széleskörű népszerűsítésére a magyar lakosság körében.

A múzeumunk anyagát megtekintő látogatóknak szép élményeket, sok örömet kívánunk.

 

Maria Stopyra
a kiállítás kurátora, szervezője