Menyasszonyi láda

 

A Sóstói Múzeumfalu muzeológusai eddig tekintélyes számú népi bútort gyűjtöttek, köztük több olyan darabot, amely önmagában is felkelti az érdeklődők figyelmét.

Ilyen különös becsű tárgy az 1984-ben Nyíregyházán gyűjtött, 1776-os datálású tulipános menyasszonyi láda, amely a komáromi asztalosság stílusjegyeit viseli magán. A láda néprajzi gyűjtéseink és szóbeli közlések alapján a Felvidékről érkező, az 1947-48-as lakosságcsere során Galántáról Nyíregyházára telepített szlovákiai magyar család rokonságáé volt.

A festett láda mindenekelőtt kelengyés láda volt, díszbútora a szobának, tisztaszobának. A menyasszonyi ládában a leány hozományának szánt textileket, ruhaneműt tárolták. A szoba egyik reprezentatív darabjaként szolgált, amely kivitelezésében, díszítettségében, a díszítményekben megjelenő jelképi tartalomban művészi jelentést, esztétikai értéket hordozott. A díszítés nem csupán a tárgy szépségét volt hivatott emelni, hanem hatékonyságát is. Kelengyeládaként az emberi élet fő eseményéhez, a házasságkötéshez, az önálló élet megkezdéséhez kapcsolódott.

Ez a bútordarab jó érzékkel megkomponált, biztos kézzel kivitelezett, puhafából készült asztalosmunka, felhajtható tetővel, amely míves vasalással záródott. Az igényes, szép darab valószínűleg megrendelésre készült. A ládát felépítésében és szerkezetében is az egyszerűség jellemzi. Díszítménye minden zsúfoltságot kerül. Érdekessége a baloldalon elhelyezett kis fedeles rekesz, a ládafia, amelyben az iratokat, értékeket tartották, sőt még a pénzt is.

A láda igazi jellegzetességét az előlapja adja, amely egyetlen tagolatlan mezőt alkot, rajta nagyméretű virágokkal és a készítés vagy a házasságkötés időpontjával. Az előlap és a két oldallap, amely leginkább látszott sötétzöld, sötét smaragdzöld alapszínű. Az előlapon, középen életfa látható, körülötte világos színű tulipánokkal. A tulipán itt is a nőiség, a szerelem, a szépség és gazdagság jelképe. A szimmetrikus elrendezésű előlap további díszítőelemei a különböző tulipánábrázolások, az inda, palmetta, melyek méreteikben és vonalvezetésükben arányosak és finomak. A szabadrajzú növényi ornamentikával a férfi-női teremtőerőt mintázzák. A reneszánsz művészet hatását jelzi a nyolcágú csillag, amely egy új ember születését jelképezi.

Bodnár Zsuzsanna