Szkíta fegyverek Tiszadobról

A régészeti leletek és a történeti források tanúsága szerint a szkíta népcsoportok a Kr.e. VII. század folyamán telepedtek meg az Alföldön, s az itt élt lakossággal együtt új kultúrát alakítottak ki mely a Kr.e. V. századig állt fenn és a régészeti kutatásban középső vaskorként ismeretes.

A szkítákhoz köthető a fazekaskorong megjelenése a Kárpát-medencében, de ebben a korszakban terjed el a már korábban is virágzó bronzművesség mellett az új fém, a vas nagyobb arányú használata.  Az Alföldön működő kovácsmesterek nemcsak a lószerszámzat egyes darabjait, hanem fegyvereket is készítettek vasból.

A szkíta fegyverzet jellegzetes darabjai voltak a viszonylag rövidebb (60-100 cm) reflexíjak a hozzájuk tartozó nyílvesszőkkel melyek háromszárnyú bronz nyílhegyekkel voltak szerelve. Az íjat és a nyílvesszőket a tegezben tartották amelyet görögül gorütosznak neveztek.  Korabeli forrásokból tudjuk, hogy a görög népgyűléseken szkíta íjászokat alkalmaztak „rendfenntartókként”.

A közelharc fegyvere volt a perzsa szóval akinakésznek nevezett rövödkard, melyeknek markolatát olykor sasábrázolásokkal díszítették.

20121114-szkita-harcos-gorog-vazan

Fokost tartó szkíta harcos ábrázolása egy görög vázán

A steppei lovasok jellemző fegyvere volt a vas fokos is mely szintén a közelharc során volt használatos. Ez a fegyvertípus már a preszkíta időszakban megjelent, ekkor még bronzból kovácsolták őket. Vasból készült változataik a Kr.e. VI. és V. század folyamán terjednek el nagyobb számban az Alföld és Erdély területén. Ilyen vas fokos látható vitrinünkben is.

A korai szkíta időszaktól válik a vasból kovácsolt lándzsahegy a fegyverzet rendszeres tartozékává. Ilyen fűzfalevél alakú, köpűs lándzsahegyek Tiszadobról is kerültek Múzeumunk gyűjteményébe. 

Az 1963-as  leltárkönyvi bejegyzések a tárgyak leírásán kívül sajnos más információval nem szolgálnak számunkra a tiszadobi leletekről.. Egy területről egy időben való előkerülésük és egy, a fegyverekkel együtt bekerült felhúzott fülü csésze azonban valószínűsíti azt, hogy ezek a tárgyak egy korábban elpusztított szkíta temető sírleletei lehettek.

Tompa György

leletek_egyutt2