Fentér

Fentér

Kiss Lajos 1924-ben a „kenyérkereső kaszát” olyan nélkülözhetetlen paraszti szerszámnak nevezi, amely használata további elengedhetetlen eszközöket követel meg: „Hozzávaló a kaszakalapács és üllő a tőkével, a kaszakő a tokmánnyal.” A kaszálás munkafolyamatából eredően, e szorosan összetartozó kellékek között a tokmány, más néven fentér, fentok készülhetett szaruból, fából majd a későbbiekben horganyzott lemezből is. Minden típusát a gatya korcára, vagy a nadrágszíjra akasztották, hogy a benne tartott kaszakő – a kasza gyakori élezése miatt – mindig kéznél legyen e meghatározó munka során.

1940-ben, az I. világháború után lassan visszatérő „régi jó világ” (Nyírvidék 1940.) időszakában készült a múzeum tulajdonában lévő darab. A datált, névvel ellátott műtárgynak természetes tülök formájú szaruját karcolták, száját csipkézték, akasztóját egyedi módon egy kanál nyeléből hajlították. A paraszti egyszerűséggel díszített fentér tulajdonosának, feltételezhetően egyben az alkotójának a nevét olvashatjuk nagy nyomtatott betűkkel a karcolt terület legfelső részében: „SZABÓ SÁNDOR”. A személynév alatt található kiemelkedő elem: a magyar címer („kiscímer”), amelynek az eredetitől eltérő ábrázolása nem tévedések sorozata, mindössze a sematikus technika jellemző vonása. Következésképpen a motívum viseli a címer főbb jegyeit: a hegyes talpú hasított pajzs első mezeje háromszor vágott, a második mezejében a kereszt egy vízszintes szárral ábrázolt, a pajzs tetején a magyar Szent Korona nyugszik. Az itt megjelenített stilizált Szent Korona mindössze háromszögekkel díszített „abroncs”-ból, az „abroncs” két végéhez futó félkörívből, továbbá annak tetején a megszokottól eltérő módon jobbra dőlő latin keresztből áll. A magyar nemzeti jelképet a pajzs hegyétől induló két íves rozmaring ág övezi, melynek két oldalán a fentérhez szorosan kapcsolódó munkaeszközök: a kasza és a sarló is feltűnnek. A rozmaring ágak alá, a mintákkal ellátott terület alsó harmadában további meghatározó adatok kerülnek rögzítésre: „1940 / PASZAB”. Ezt zárja alul a szaru már teljesen elsötétedő részén egy kerék. Mindezek mellett a tárgy díszítésének szimmetriáját, továbbá az eddig megjelenített hazafiasság és munka témakörét jelképező elemek egységét drasztikusan megbontja a karcolt terület jobb oldalán látható: tulipán és szív motívum, a szerelem jelképei.

Rózsáné Bóna Bernadett