Régész

Dr. Körösfői Zsolt

· Kutatási terület ·

Kutatott ország, terület:

Európa > Kárpát-medence

 

Kutatott régészeti korszak:

ókor > római kor > barbárok (császárkor)

népvándorlás kor

· TANULMÁNYOK ·


2014 Mezőgazdasági technikus, ABC Oktatási Stúdió Szolgáltató Kft, Kisléta 
2013 Közigazgatási alapvizsga, Budapest Főváros Kormányhivatala 
2005 Klasszikus Ókor, Mesteri oklevél, Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (Románia). 
2004 Történelem-Régészet, Babeș-Bolyai Tudoményegyetem, Kolozsvár (Románia). 

· Tudományos fokozatok ·

Tudományos fokozat: PhD

Fokozat megszerzésének éve: 2017

Téma, fokozatot kiadó intézmény neve: 

Az erdélyi Marosszentanna-kultúra

ELTE-BTK, Budapest

· munkahely, szakmai tapasztalat ·

2013. november 1. Régész, Jósa András Múzeum, Nyíregyháza
2012. december 1. Régészeti főfelügyelő, Budapest Főváros Kormányhivatala. Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal. Országos Régészeti Hatósági Osztály, Budapest
2012. szeptember 25. Régész, Insula Pilup Kft., Pomáz
2012. március 05. Régésztechnikus, Archeos GmbH, Wellheim (Németország)
2008-2009 Megbízott igazgató, Molnár István Múzeum, Székelykeresztúr (Románia)
2007 Régész, Molnár István Múzeum, Székelykeresztúr (Románia)
2004-2005 Történelem tanár, Kolozsaknai Általános Iskola, Kolozsakna (Románia)
2005-2008 Idegenvezető, Transilvania Tours, Kolozsvár (Románia)

· EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK ·

KIÁLLÍTÁSOK

  1. Évezredek a Nagy-Küküllő felső folyása mentén. Állandó kiállítás. Molnár István Múzeum, Székelykeresztúr, 2009.

  2. Bronzkori népek és vizigótok nyomában. Vándorkiállítás. Nyárádi Zsolt, Sófalvi Andrással közösen. Székelyudvarhely, Székelykeresztúr, Gyergyószentmiklós, Sepsiszentgyörgy, 2009-2011.

  3. Volt egyszer egy ember. Jósa András állandó emlékkiállítás. Jósa András Múzeum, Nyíregyháza, 2018, 2019.

· Publikációk ·

Szerkesztőként

1. Volt egyszer egy ember: Dr. Jósa András

2. Ad hoc: Tárgyak, kutatók, történetek

3. Erdély és kapcsolatai a kora népvándorlás korában: Transilvania şi relaţiile ei în epoca migraţiilor timpurii; Transylvania and its connections in the early migration period

Molnár István Múzeum Kiadványai 3.

4. Mesterségek a székely közösségekben. Molnár István Múzeum Kiadványai 2.

5. Kutatások a Nagy-Küküllő felső folyása mentén. Molnár István Múzeum Kiadványai 1.

Szerzőként:

1. Tiszadob-Sziget 2.1.: A Felső-Tisza-vidék a késő császárkor és a kora népvándorlás kor fordulóján, in  “Vadrózsából tündérsípot csináltam” : Tanulmányok Istvánovits Eszter 60. születésnapjára

2. Vlad-Andrei Lăzărescu: Locuirea în Transilvania din ultimele decenii ale provinciei Dacia şi până la prăbuşirea “imperiului” hunnic. Minerva III. Acta europea 4. Acamemia Română. Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca 2015. A NYÍREGYHÁZI JÓSA ANDRÁS MÚZEUM ÉVKÖNYVE LIX/II : 2017 pp. 423-430. , 8 p. (2017)

3. Egy kora népvándorlás kori fegyveres sír Tiszavasvári határából. A NYÍREGYHÁZI JÓSA ANDRÁS MÚZEUM ÉVKÖNYVE LVIII pp. 145-153. , 9 p. (2016)

4. A Marosszentanna-Csernyahov kultúra történetföldrajzi környezete a Kárpát-medencében: Die historisch-geographische Umwelt der marosszentanna – Tschernjachow-Kultur im Karpatenbecken In: Dobos, Alpár; Petruț, Dávid; Berecki, Sándor; Vass, Lóránt; Pánczél, Szilamér Péter; Molnár-Kovács, Zsolt; Forisek, Péter (szerk.) Archaeologia Transylvanica. Studia in honorem Stephani Bajusz

Tirgu-Mures, Románia : Transylvanian Museum Society, (2015) pp. 303-315. , 13 p.

5. Hogyan is nevezzelek? Az erdélyi késő császárkori leletek értelmezési módjai a román régészetben: How should I call you? Ways of interpretation of Transylvanian Late Roman Age finds in the Romanian archaeology. A NYÍREGYHÁZI JÓSA ANDRÁS MÚZEUM ÉVKÖNYVE LVII : 2015 pp. 129-148. , 20 p. (2015)

6. Grave-looting in the Late Roman age cemetery of Sâtana de Mureş/Marosszentanna

In: Cociș, Sorin; Lăzărescu, Vlad-Andrei; Gui, Monica; Deac, Dan-Augustin (szerk.) Ad finem Imperii Romani : Studies in honour of Coriolan H. Opreanu

Cluj-Napoca, Románia : Mega Publishing House, (2015) pp. 191-209. , 19 p.

7. A Marosszentanna-Csernyahov kultúra lelőhelyei a Nagy-Küküllő felső folyása mentén

In: Körösfői, Zsolt (szerk.) Erdély és kapcsolatai a kora népvándorlás korában : Transilvania şi relaţiile ei în epoca migraţiilor timpurii; Transylvania and its connections in the early migration period

Székelykeresztúr, Románia : Molnár István Múzeum, (2011) pp. 95-161. , 67 p.

8. Zsolt, Körösfői ; András, Sófalvi ; Zsolt, Nyárádi: Töpferöfen in der Siedlung der Sântana de Mureş-Černjachov-Kultur in Odorheiu Secuiesc-Alsólok, Siebenbürgen

In: Jan, Bemmann; Morten, Hegewisch; Michael, Schmauder; Michael, Meyer (szerk.) Drehscheibentöpferei im Barbaricum : Technologietransfer und Professionalisierung eines Handwerks am Rande des Römischen Imperiums

Bonn, Németország : Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität, (2011) pp. 445-456. , 12 p.

9. Körösfői, Zsolt ; Nyárádi, Zsolt ; Sófalvi, András

Bronzkori népek és vizigótok Székelyudvarhely határában

Székelyudvarhely, Románia : Haáz Rezső Múzeum (2010) , 64 p.

10. Nagy, József-Gábor ; Körösfői, Zsolt

Early Iron Age Storage Pit at Porumbenii-Mari-Várfele (Harghita County)

SATU MARE STUDII SI COMUNICARI SERIA ARCHEOLOGIE XXVI : 1 pp. 133-156. , 24 p. (2010)

11. Körösfői, Zsolt ; Darvas, Lóránt

Egy Kr. u. 4. századi ház feltárása Csíkszentkirályon

A CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM ÉVKÖNYVE 5 : 1 pp. 57-82. , 26 p. (2009)

12. Un complex al culturii Sântana de Mureş – Cerneahov în curtea cetăţii din Târgu Mureş

MARISIA: ARHEOLOGIE ISTORIE XXIX pp. 145-161. , 17 p. (2009)

13. Sztancsuj, Sándor ; Körösfői, Zsolt

Késő rézkori telepnyomok Fiatfalva-Alsó-Kövesföld lelőhelyről

In: Körösfői, Zsolt (szerk.) Kutatások a Nagy-Küküllő felső folyása mentén

Székelykeresztúr, Románia : Molnár István Múzeum, (2009) pp. 10-16. , 7 p.

14. A Marosszentanna-Cernjachov kultúra három temetkezése a rugonfalvi-református papilak lelőhelyen

In: Boér, Hunor; Kinda, István; Kocs, Irén; Szőcsné, Gazda Enikő; Méder, Lóránt László; Sztáncsuj, Sándor József; Csáki, Árpád; Demeter, Lajos (szerk.) A Székely Nemzeti Múzeum Acta Siculica 2008 évkönyve

Sepsiszentgyörgy, Románia : Székely Nemzeti Múzeum, (2008) pp. 189-204. , 16 p.

15. Gepida temető Székelykeresztúron (Szabadság tér, 44. szám – Garázsköz)

In: Barti, Levente; Boér, Hunor; Csáki, Árpád; Kinda, István; Kocs, Irén; Méder, Lóránt László; Szaló, Réka; Szőcsné, Gazda Enikő; Vargha, Mihály (szerk.) A Székely Nemzeti Múzeum Acta Siculica 2007 évkönyve

Sepsiszentgyörgy, Románia : Székely Nemzeti Múzeum, (2007) pp. 231-237. , 7 p.

 

· Szakmai társaságok, egyesületek tagsága ·

Pósta Béla Egyesület, Kolozsvár
Magyar Régész Szövetség
Romániai Régészek Regisztere

Régészeti szakértői néjegyzék

MTA Köztestület

· Nyelvtudás ·

Román-felsőfok
Francia-alapfok