· Reprográfia és könyvtárhasználat ·

Állományának használatát – kölcsönzés, helyben olvasás, reprográfiai szolgáltatás, könyvtárközi kölcsönzés útján – a könyvtárhasználati feltételek írják elő.

A könyvtár állományában levő dokumentumokról a szerzői jogvédelem (A teljes könyv folyóirat és napilap reprográfiai úton való másolása tilos az Szjt. 35.§ (2) bekezdése értelmében) figyelembevételével térítés ellenében másolat készíthető. A kifizetett összegről a könyvtár minden esetben áfás számlát állít ki. Állományvédelmi okokból nem másolhatók a rossz, töredezett állagú, valamint a muzeális értékű dokumentumok. A másolatkészítés díjszabását évente határozza meg a fenntartó.

A könyvtár használatának alapelvei

1. A könyvtárnak automatikusan használója lehet mindenki, aki a Jósa András Múzeummal szerződéses jogviszonyban áll, és elfogadja a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat.

2. Minden egyéb esetben a Múzeum mindenkori vezetője által jóváhagyott engedély szükséges, melyet online a Múzeum honlapján közzétett űrlapon, vagy az adott intézményben személyesen kitöltött Könyvtárhasználati kérelem nyomtatványon lehet igényelni. Az engedély 1 évig érvényes.

3. Nyitva tartás:

Jósa András Múzeum Szakkönyvtára: H-CS.: 8-16 P.: 8-12

Sóstói Múzeumfalu könyvtára: H-CS.: 10-15 P.: 10-12

Kállay Gyűjtemény: H-CS.: 8. 30 – 15.30

4. A Kállay Gyűjtemény, illetve a Sóstói Múzeumfalu könyvtára esetében mindenképpen előzetes bejelentkezés szükséges a könyvtárhasználathoz. Az ettől eltérő nyitva tartást a honlapon előre közzétesszük.

5. A ruhatár használata ajánlott, de nem kötelező. Az otthagyott kabátokért és értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.

6. A könyvtárba ételt, italt bevinni nem szabad.

7. Saját laptop, illetve digitális fényképező használata engedélyezett.

8. A Könyvtár valamennyi használója felelősséggel tartozik az általa használt és kölcsönzött dokumentumokért.

9. A Könyvtár használati szabályait folyamatosan megsértő olvasót a Könyvtár használatából ki lehet zárni.

A könyvtár szolgáltatásai

1. Helyben olvasás: nyitvatartási időben mindhárom szolgáltatóhelyen 6-10 fős olvasóterem áll az olvasók rendelkezésére.

2. Olvasói terminál: az olvasóteremben elhelyezett számítógépen elérhető a könyvtár elektronikus katalógusa, adatbázisai, CD/DVD dokumentumai; valamint interneten keresztül egyéb adatbázisok.

3. Szaktájékoztatás: a könyvtáros a teljes állományból tájékoztat.

4. Kölcsönzés: a múzeum munkatársai számára a könyvtárhasználati szabályzatban foglaltak szerint, minden egyéb esetben az illetékes intézmény vezetőjének engedélyével lehet.

5. Könyvtárközi kölcsönzést csak a múzeum munkatársai részére indítunk. Más intézmények/személyek felénk irányuló könyvtárközi kéréseit fogadjuk, és lehetőség szerint teljesítjük.

6. Reprográfia: a könyvtár az állományában levő dokumentumokról a szerzői jogvédelem (A teljes könyv folyóirat és napilap reprográfiai úton való másolása tilos az Szerzői jogi törvény 35.§ (2) bekezdése értelmében) figyelembevételével térítés ellenében másolatot készít. A könyvtári szolgáltatások díjszabásai évente kerülnek aktualizálásra.

Reprográfia / Könyvtári szolgáltatások díjszabásai