Beregi tiszahát

Beregi tiszahát

A mai magyarországi Beregen a történeti Bereg vármegye Tisza melletti területeit értjük, mely Beregi Tiszahát néven is ismert. Változatos fejlődéstörténeti múltjának eredményeképpen felszínét túlnyomóan holocén képződmények borítják. A Bereg-Szatmári- síkság és a Nyírség fejlődéstörténetében nagyon sok a közös vonás. Ez azért van, mert ez a terület is része volt annak a hatalmas hordalékkúpnak, amelyet az Északkeleti-Kárpátokból és az Erdély felől lefutó folyók építettek fel.

A napjainkban mélyebben fekvő Bereg-Szatmári-síkság az újpleisztocénig még egy szinten feküdt a Nyírséggel, és az Alföld északkeleti részének folyói a Nyírségen folytak keresztül a Körös-vidék felé.

A folyók gyakori mederváltoztatása (sülyedések, emelkedések) miatt, a tájat elhagyott mederszakaszok, morotvák, tarkítják, melyek némi változást visznek az egyhangú felszínbe. A terület meghatározó folyója a Tisza.

A Beregi-síkságnak két jelentősebb kiemelkedése van: a Tarpai-hegy és a Mezőkaszonyi-hegy déli nyúlványán a Tipet-hegy. Mindkettő azon tektonikus vonal vulkáni hegyei közé tartozik, amelyek átvezetnek a Zempléni-hegyégtől Nagyszőllőshöz illetve Huszthoz. A Tarpai-hegy 164 méter tengerszint feletti, a Tipet-hegy pedig 179 méter magasságot ér el. Mindkettő felszínét lösztakaró borítja.

A Bereg-Szatmári- síkság eredetileg ősi ligeterdő vidék volt, amelyet a feltöltődés különböző állapotában lévő elhagyott medrek, morotvák, rossz lefolyású laposok, hínár, mocsár és lápi vegetációja tett változatossá. Még a 18. században is hatalmas erdőségek borították a Beregi-síkság felszínét. Az elmúlt másfél század során az erdők nagy részét kiirtották, a mocsarakat, lápokat pedig javarészt lecsapolták. Az egykori ősi növényvilágból azonban viszonylag sokat megőrzött a táj: a magas árterek öntésein a kőris-szil ligetekig jutott el a vegetáció fejlődése, melynek uralkodó fája a kocsonyás tölgy, kísérő a mezei szil, magyar kőris, helyenként a gyakori szürke nyár, de előfordulhat benne gyertyán is. A dús és magas cserjeszintben galagonyák, veresgyűrű som, fagyal, kutyafa stb. gyakoriak. Az említett erdőtípus legszebb állományai Csaroda, Fehérgyarmat, Tarpa, Túrricse, és Jánkmajtis határában vannak. A kőris-szil ligetek között gyertyános-tölgyes foltokat is láthatunk, melyek leggazdagabbak hegyvidéki elemekben (Csaroda, Beregdaróc, Tarpa, Túrricse). Itt él a Kárpátokból leereszkedett ritka havasi elem, a kárpáti sáfrány.

Morotvákban alakultak ki Csaroda térségében az Alföldön egyedülálló tőzegmohalápok, melyek ma természetvédelmi területek. A tőzegmohaláp társulások, mint dagadó láptöredékek a Nyíres-tó, Bábtava stb. területén sásrétek, nádas fűzláp és égerláp gyűrűjében tenyésznek.

E varázslatos tájat, néprajzi értékeit csak az utóbbi évtizedben kezdték felfedezni a turisztikai programok szervezői. Pedig az országnak kevés tája dicsekedhet hasonlóan gazdag, majdhogynem érintetlen, néprajzi értékekkel. Itt található a történelemből is ismert s a hagyományos népi építkezés szempontjából is kiemelkedő jelentőségű Tarpa, ahol néhány utcán megmaradtak a szebbnél szebb, magas kőalapra emelt tornácoszlopos, mellvédes, bádogtetős lakóházak. Emlékeztetve az első világháború előtt jobb napokat látott település hajdani mezőváros jellegére, az Alföld és a hegyvidék között játszott közvetítő szerepére. De a tájegység neves települése a pici beregi falu, Tákos is. Központjában – szilvafák között megbújva rejtőzik – a „mezítlábas Notre Dame” néven emlegetett templom. A falu házai közül alig kiemelkedő templomocska paticsfalas falusi templomok utolsó hírnöke. A mellette álló harangtorony sajátos felső-Tisza-vidéki stílust képvisel. A Felső-Tisza-vidék népi építőművészete e fa harangtoronyban érte el a legmagasabb szintet. De nemcsak a népi építészet remekei közé sorolt paticsfalas templomok, hanem a magyar középkor korai évszázadaiból való falusi tégla- és kőtemplomok is a legszebbek közé tartoznak. Elég, ha csak az előbbivel szomszédos Csaroda, az alig távolabbi Beregsurány, Márokpapi, Beregdaróc templomát említjük.

A valamikor irtásokra települt falvak környékéről olyannyira eltűntek a régi tölgyerdők, hogy mára már természetvédelmi területekké kellett nyilvánítani a fennmaradt erdőket, melyek részét képezik a több ezer hektáros Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzetnek.

rokas-legelo

A védelem alá helyezés célja, hogy a táj megőrizze jelenlegi arculatát, folyóit, tavait, felszíni formakincseit, növényeinek és állatainak életközösségét. E tájat kevesebb háborítás, sérülés érte, így bepillantást nyerünk egy már-már elmúlni látszó világba. A tájvédelmi körzet területén sok helyen találunk úgynevezett kubiktavakat, melyeket mára már alig lehet megkülönböztetni a többi természetes úton létrejött tavaktól, mocsaraktól, lápoktól. Két leghíresebb az egymás közelében lévő Csaroda-Beregdaróc körzetben lévő Bábtava és a Nyíres-tó. Ez a csodálatos vadvízország sok állatritkaságot is rejteget mint a fialó gyík, darázsölyv vagy a fekete gólya… stb. A fokozottan védett és így szabadon nem látogatható Lónyai- és Bockereki-erdőkben és hazánk legtöbb keresztes viperája.

beregi-erdo

 

 

A BEREGI TISZAHÁT MÚZEUMAI ÉS KIÁLLÍTÓHELYEI

Beregi Múzeum – Vásárosnamény

 

A BEREGI TISZAHÁT TELEPÜLÉSEI

Aranyosapáti, Barabás, Benk, Beregdaróc, Beregsurány, Csaroda, Eperjeske, Fejércse (Hetefejércse), Gelénes, Gergelyiugornya, Gulács, Gyüre, Hete, Jánd, Kisvarsány, Lónya, Márokpapi, Mátyus, Nagyvarsány, (Varsánygyüre), Tarpa, Tákos, Tiszaadony, Tiszakerecseny, Tiszamogyorós, Tiszaszalka, Tiszaszentmárton, Tiszavid, Tivadar, Vámosatya, Vásárosnamény