Császló

Császló

JELENTÉS A CSÁSZLÓ, BELKE-DŰLŐ ÉS GACSÁLY, LANKA-DŰLŐ HATÁRÁN ELŐKERÜLT BRONZDEPÓ FELTÁRÁSÁRÓL

2009 márciusában Császló topográfiai kutatéséhoz kapcsolódó fémdetektoros vizsgálat során bronz kincslelet került elő. A detektor által jelzett hely köré egy 140×200 cm alapterületű, téglalap alakú szelvényt jelöltünk ki.

Célunk az volt, hogy – amennyiben lehetséges – egy metszetfal húzásával a depó gödrét megtaláljuk. Annak ellenére, hogy szintenként haladtunk lefelé, folyamatosan nyesve a felszínt, nem mutatkozott gödör vagy más objektum foltja. A szelvényben minimális kerámiatöredék és paticsszemcse jelentkezett. Elsőként egy edény fenekére bukkantunk, amely még a humuszban volt, a jelenlegi járószint alatt 35-40 cm-re.

A bontás során nyilvánvalóvá vált, hogy egy lefelé fordított tál roppant össze a föld súlyától. A munka során egymás után távolítottuk el a tál töredékeit és láthatóvá vált két spirális végű karvédő. Ezek alatt pedig 13 korongos végű csákány.

A fegyverek mintha fel lettek volna tálalva, körben ki voltak terítve. Az altalaj elérésével nyilvánvalóvá vált, hogy csak akkora gödröt ástak, amelybe a tálat éppen bele tudták állítani. Más objektum nyomát a szelvényben nem tudtuk megfogni. Ez alapján egyértelmű, hogy a halmazleletet tartalmazó gödör önálló objektum. Mivel a depó közvetlen közelében nem találtunk további objektumot, feltételezhető, hogy a terepbejáráson talált késő bronzkori településen kívül áshatták el ezeket a bronztárgyakat, amint az gyakran megfigyelhető ebben a korszakban.

A karvédők és csákányok a Mozsolics Amália által meghatározott ópályi horizontba tartoznak, a felszínen talált leletek alapján a település a felsőszőcsi kultúrához tartozik. A leletek tudományos feldolgozása folyamatban van.

Pintye Gábor