Antropológia

Antropológia

A MÚZEUM EMBERTANI GYŰJTEMÉNYÉRŐL

A nyíregyházi Jósa András Múzeum embertani gyűjteménye mintegy 2500 egyén csontvázleletét foglalja magába, amelyek az 1970 után végzett régészeti ásatásokból származnak. Ezt megelőzően a megyében megismert anyag a Természettudományi Múzeum Embertani Tárában nyert elhelyezést.

A gyűjtemény fele X. és XI. századi, köztük olyan teljesen feltárt temetők anyagával, mint Ibrány-Esbó halom, vagy Oros-Mega Park. Számát tekintve a népvándorlás kori gyűjtemény is hasonlóan jelentős. Ennek nagy többségét a császárkori emlékek alkotják. A mintegy 150 egyént magába foglaló őskori anyagból elsősorban a vaskori szkíták hagyatéka emelhető ki.

A gyűjteményben végzett kutatások elsősorban anatómiai és patológiai jellegű összehasonlító vizsgálatokra terjed ki. Kiemelkedő jelentőségű az M3-as autópálya 36c lelőhelyén feltárt hat torzított koponya (V. század), ami azt jelenti, hogy minden negyedik felnőtt egyénen kimutatható ez a mesterséges beavatkozás. Nyíregyháza-Manda bokor VIII-IX. századi leletein négy esetben volt azonosítható igen súlyos agydaganat, amelynek 20%-os gyakorisága kiemelkedő. A múzeum e téren is bekapcsolódott a felsőfokú képzésbe. Évente 4-5 főiskolai és egyetemi hallgató, doktorandusz és témavezetőik végeznek vizsgálatokat a fenti leleteken.

 

Szathmáry László