Tantárgyraktár

 

ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP A JÓSA ANDRÁS MÚZEUMHOZ

A régi típusú, négy szintes saroképület a belváros közelében, a Benczúr tér 21. szám alatt található.
A kiállítások az 1. emeleten kaptak helyet, a múzeumi foglalkoztató helyiségek/oktatótér pedig a 2. emeleten.
A múzeumnak két bejárata van: a főbejárat az épület sarokrészénél nyílik a Benczúr térre, az akadálymentes bejárat pedig a keleti szárny végénél lévő hátsó kapubejárón át közelíthető meg. A belső udvarról nyíló lifttel érhetőek el az egyes szintek.
Az épületet a sarokrésznél osztja ketté a főlépcsőház nyugati, illetve keleti szárnyra. A keleti szárnyban két további lépcsőház, illetve egy lift kapott helyet.
A bejárattal szemben található főlépcső a földszinttől a 2. emeletig vezet. Széles, nyitott lépcsősorai félemelettől jobbra és balra is folytatódnak. 2-2 lépcsőfok után újabb pihenőt találunk.
A jobb oldali lépcsősor használatakor a jobb oldalon, a bal oldalinál pedig a bal oldalon találunk korlátot. A pihenőkben dísznövények akadályozhatják a fal menti haladást.
A középső, zárt lépcsőház a keleti szárny közepén helyezkedik el, az udvar szintjétől vezet fel a 3. emeletig. Balra kanyarodós, egy pihenős, bal oldali korláttal ellátott. A hátsó lépcsőház szintén zárt, a keleti szárny végéhez közel találjuk. Minden szint elérhető vele, a középső lépcsőházhoz hasonló kialakítású.
A régi típusú lift szintén a keleti szárnyban kapott helyet. Egymással szemben nyíló ajtaja az udvar szintjén nyílik eltérő irányban, a 3. emeletig visz. Hívógombja és belső gombsora is a bal oldalon található. A belső gombsor számozása alulról felfelé történik növekvő sorrendben; tapintható jelzés nincs rajta. A földszint eltolt kialakítása miatt a lift emeleti számozása nem egyezik a térkép szerinti elosztással.
0. szint: udvarszint; 1. emelet: a földszint keleti szárnya; 2. emelet: 1. emelet, a kiállítások szintje; 3. emelet: 2. emelet, munkaterület, múzeumpedagógiai foglalkoztató; 4. emelet: tetőtér, raktár.
Az épületben vezetősávokat nem alakítottak ki. A földszinten, a pénztárral szemközti falon tapintható térképet találunk.
A folyosókon a mesterséges fény dominál, amely felülről érkezik. A falak, járófelületek fehér, illetve világos színűek. Az ajtók, bejáratok természetes fa színe enyhe kontrasztot képez a fehér falfelülettel.
Az ajtók közepén, szemmagasságban lévő síkírású információs táblák a helyiségek számozását és funkcióját jelöli.
A 2. emeleti Foglalkoztató Oktatótér helyiségeiben az ajtók mellett elhelyezett információs táblák Braille írással is jelzik a helyiségek funkcióját. A bejáratok számozása jelöli az egyes szinteket, iránya a keleti szárny felé indul.
A mentális térkép átlagos kiépítési ideje 25 perc.

Hangostérkép lejátszása >>

 

MEGKÖZELÍTÉS

A Széchenyi utcán lévő Országzászló téri (3, 7, 18, 18A, 24 jelzésű autóbuszok) buszmegállójából érkezve, a külváros felől:
Leszállunk a buszról, mögöttünk a Széchenyi utca úttestje, előre megyünk az épületig, közben kerékpárutat keresztezünk. Az épülethez érve jobbra fordulunk, és haladunk előre a sarokig.
A saroképület a múzeum épülete, bejárata lecsapott sarokban van. A három egymás mellett elhelyezkedő bejárati ajtó előtt három, széles, korlát nélküli lépcsőfok van. A bejárati ajtók között oszlopok állnak, a két szélső ajtó használaton kívüli.

A Széchenyi utcán lévő Országzászló téri (3, 7, 18, 18A, 24 jelzésű autóbuszok) buszmegállójából érkezve, a belváros felől:
A buszról leszállva előremegyünk az épületig, majd balra fordulunk és haladunk előre a Széchenyi utcán egészen a sarokig. Útközben a széles járda fal menti oldalában akadályokba (reklámtábla, szemetes) ütközhetünk.
A sarokhoz érve balra fordulunk és átkelünk a kétsávos, kétirányú Széchenyi utca úttestjén. A lekerekített szegély miatt célszerű balra sorolni az átkelés előtt. Lámpa nincs, a Benczúr tér párhuzamos forgalma halad a jobb oldalon.
Átérve, előre haladunk pár métert a múzeum épületéig. A saroképület bejárata lecsapott sarokban van. A három egymás mellett elhelyezkedő bejárati ajtó előtt három, széles, korlát nélküli lépcsőfok van. A bejárati ajtók között oszlopok állnak, a két szélső ajtó használaton kívüli.

Hangostérkép lejátszása >>

 

FÖLDSZINT

A kétszárnyú ajtón belépve szűk szélfogóba jutunk, amelynek belső ajtajai két oldalra kitámasztottak. A szőnyegfelületen áthaladva érkezünk meg az oszlopokkal szabdalt aulába.
Az aula belépési, déli oldalán balra a biztonsági szolgálat, jobbra pedig a jegypénztár bejáratát találjuk. A nyugati oldalon, a bejárattól balra asztalok, ülőbútorok kaptak helyet, illetve három felfelé vezető lépcső után egy kétszárnyú ajtó vezet a munkaterületi folyosóra.
Az aula szemben lévő északi oldalán balról jobbra haladva találjuk a ruhatár pultját, a főlépcső falsíkjából erősen kilógó felfelé vezető lépcsősorát, illetve egy jelöletlen ajtót. Ez utóbbi mellett szintén ülőbútorokat, asztalokat találunk.
Az aula keleti oldalán, a bejárattól jobbra, a bolt kétszárnyú ajtaja nyílik, illetve a nyugati oldalhoz hasonlóan egy munkaterületi folyosó kétszárnyú ajtaja kapott még itt helyet. Az ajtó előtt itt is szintkülönbség van, amit három lépcsőfokkal, illetve a lépcső jobb oldalán elhelyezett enyhe lejtésű fa rámpával hidaltak át. Korlát nincs.
Ezen a munkaterületi folyosón található a lift, illetve a két további lépcsőház. A hosszú, egyenes folyosón haladva a bal oldalon az ötödik ajtó a középső lépcsőházba vezet, majd kis beugróban találjuk a liftet. Jobb oldalon számos könyvespolc, bútorok akadályozzák a fal menti haladást.
Az aula közepén álló oszlopok között, a bejárat előtt jobb és bal oldalon ülőbútorok vannak.

Hangostérkép lejátszása >>

 

1. EMELET

A szintre a főlépcsőn át érkezünk, előttünk merőlegesen húzódik a hosszú, egyenes folyosó, amely a nyugati és a keleti szárnyon is átível.
Mindkét irányban ajtóval lezárt kiállító terek nyílnak a folyosóra, amelynek falai mentén ülőbútorok, nagyobb kiállítási tárgyak is helyet kaptak.
A lépcsősorral szemben vitrinek, ülőbútorok, talapzaton elhelyezett szobrok akadályozhatják a fal menti haladást.
Jobbra indulva, a nyugati szárny jobb oldalán, a felfelé vezető lépcsősor után elhagyjuk a főlépcsőházat. A jobb oldalon kisebb beugróban két ládát találunk, melyek kiállítási tárgyak. Ezt elhagyva, három ajtó követi egymást: a női mosdó, a “Sárga ördög” Kincsek és ékszerek a Jósa András Múzeumban című kiállító tér, illetve a Jósa András emlékkiállítás bejárata.
Az előbbi, “trezorként” is emlegetett kiállító tér bejárata dupla, egy kifelé és egy befelé nyíló ajtóból áll. Az átlagos méretű szoba rendkívül sötét, falai, mennyezete fekete, szőnyegburkolata vörös, kevés megvilágítást kap felülről. A helyiségben fal menti vitrinekben és a terem közepén elhelyezett hengerekben találhatóak a kiállítási tárgyak, melyek kézbe nem vehetők. Az “arany, mint nyersanyag” videóhoz tartozó hanganyagból nyerhetünk további információkat, amely a terem jobb oldalán kapott helyett.
A Jósa András emlékszoba két helyiséges, a jobbra nyíló belső szobában moziszerűen elrendezett kialakításban filmvetítés történik.
A nyugati szárny folyosójának legvégén kis helyiség nyílik, ahol a “Válogatás Gencsy Tibor huszár főhadnagy trófeáiból” című kiállítást találjuk. A szobában kordon keríti körbe a kiállítási tárgyakat.
A nyugati szárny bal oldalán elindulva a főlépcsőtől, rögtön a Benczúr Gyula Emlékkiállítás helyiségéhez érkezünk. A szobában hanganyag és kézbe adható tárgyak nincsenek. A falon kiállított képek, illetve talapzaton elhelyezett kiállítási tárgyak kaptak helyet.
Továbbhaladva, a folyosó bal oldalán végig vitrineket, kiállítási anyaghoz kapcsolódóan bútorokat, szekrényeket találunk, amelyek között még további négy ajtó kapott helyet. Ezek egymásba nyíló helyiségek, a kiállítások haladási útvonala szerint vezet végig a térkép a szobákon át.
A nyugati szárny folyosójának bal oldalán haladva, a Benczúr Gyula Emlékkiállítás után találjuk a Néprajzi Kiállítást. A téglalap alapú helyiségben egy vásár hangulatát felidéző tárlat jelenik meg. A belépési oldalon balra, derékmagasságban elhelyezett polcokon kézbe fogható kiállítási tárgyakat találunk. Jobbra pedig két, falra szerelt fejhallgató segítségével hanganyagot is hallgathatunk. A terem bal- és szemben lévő oldalán, alacsony talapzaton a vásárhoz kapcsolódó kiállítási tárgyakat helyeztek ki.
A továbbhaladási irány a szoba jobb oldaláról nyílik, egy félrehúzott függöny után jutunk a fényképész helyiségébe. Itt, jobb oldalon, egy lábakon álló fényképezőgépet, bal oldalon pedig installációkat észlelünk, amelyek mögé állva fotó készíthető.
A következő helyiségbe 11 óra irányában haladva juthatunk, ahol az “Ősi mesterségek nyomában” című régészeti kiállítás kapott helyet. A kiállítótérbe egy “időalagúton” keresztül vezet az út, amely éles bal kanyarral halad. A szőnyegborítású alagút fényviszonyai rosszak.
A kéthelyiséges kiállítótérben a falak mentén, üveg mögött elhelyezett tárgyak vannak, az első helyiségben hanganyagból nyerhetünk kiegészítő információkat.
A második teremből jobbra jutunk ki a nyugati szárny folyosójának végére, a bal oldalon.
A főlépcsőtől a keleti szárny felé indulva a bal oldalon elhagyjuk a felfelé vezető lépcsősort, majd egy beugróban kiállítási tárgyakat találunk. Továbbhaladva a folyosón, a férfi mosdó után két ajtót találunk, ezek a helyiségek az időszaki kiállításoknak adnak helyet. Majd a középső lépcsőház ajtaja után a lift beugrója van, amit az akadálymentes mosdó követ.
Bal oldalon találjuk még a Péchy-Kovács gyűjtemény bejáratát, amelynek másik helyisége a szemben lévő oldalon kapott helyet. A kiállításban hanganyag és tapintható tárgy nincs. A szobában vitrinek, a tér jobb oldalán pedig kordonnal leválasztott kiállítási anyag van. A bal oldalon lévő utolsó ajtó előtt boltív képezhet felső akadályt a folyosón haladva.
A keleti szárny közlekedőjének végén jelöletlen ajtót találunk.
A keleti szárny folyosójának jobb oldalán haladva a főlépcsőtől több akadály (ülőbútorok, asztalok, vitrinek stb.) is utunkat állhatja.
Az első ajtó egy technikai helyiségbe nyílik, ezt követi a “Nyíregyháza katonasága” című állandó kiállítás, egy időszaki kiállítótér, melynek két bejárata is van, illetve a Péchy-Kovács Gyűjtemény másik helyisége.
A “Nyíregyháza katonasága” című kiállító-térben a falak mentén végig vitrineket találunk, a terem közepén a bejárattól jobbra, talapzaton egy életnagyságú, felszerelt lóalak van, amely megfogható. A teremben hanganyag is segítségünkre lesz, amely kiegészítő információt nyújt a tárlatról.

Hangostérkép lejátszása >>

 

2. EMELET

A főlépcsőn érkezve, szemben a Tanácsterem két bejárata nyílik.
A nyugati szárnyban kaptak helyet a restaurátor műhelyek, raktárak. A keleti szárnyban pedig a vezetőség, a történeti gyűjtemény és a múzeumpedagógiai foglalkoztató. Ez utóbbi, látogatók számára is elérhető vezetéssel; a folyosó legvégén található.
A közlekedő falai mentén számos akadályba ütközhetünk, célszerű középen haladni. A legvégén egy ajtón át jutunk a hátsó lépcsőházba, innen pedig tovább előre haladva a többhelyiséges múzeumpedagógiai foglalkoztatóba.
Belépve, jobb oldalon találjuk az egymásba is nyíló Irodalomtörténeti-, Múzeumtörténeti- és Helytörténeti tanulmánytárakat, bal oldalon pedig a múzeumpedagógiai foglalkoztatók kaptak helyet. Az oktatótérből akadálymentes mosdó is nyílik.

Hangostérkép lejátszása >>