Állásajánlatok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Jósa András Múzeum-Nyíregyháza a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §  alapján pályázatot hirdet

 

Jósa András Múzeum

humánpolitikai és jogi előadó

munkakör betöltésére

 

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár- Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A múzeumi szervezet közalkalmazottjai vonatkozásában teljeskörű személyzeti feladatok ellátása, szabályzatok, szerződések elkészítése, a közalkalmazottak számára jogi tanácsadás nyújtása, kapcsolattartás a fenntartóval, a közigazgatási szervekkel, a kulturális intézményekkel és civil szervezetekkel. Feladata a közalkalmazotti jogviszonnyal, a munkajoggal, közbeszerzéssel kapcsolatos, illetve a közgyűjteményi intézményekre vonatkozó jogszabályok naprakész ismerete és alkalmazása valamint a közbeszerzési eljárások lefolytatásában való közreműködés.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 5. számú mellékletének rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség,
  • büntetlen előélet, magyar állampolgárság,
  • Felhasználói szintű számítógépes ismeret MS Office (irodai alkalmazások),
  • cselekvőképesség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

–     jogász illetve humánpolitikai munkakörben eltöltött 1-3 év gyakorlat

–     közbeszerzési referens végzettség

–     jogi szakvizsga megléte

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

  • Kiváló szintű kommunikációs és problémamegoldó képesség
  • Gyors, precíz munkavégzés, szakmai igényesség, megbízhatóság

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • A pályázó részletes, fényképes szakmai önéletrajza,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(k), szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) közjegyző által hitelesített másolata,

–     jogász illetve humánpolitikai munkakörben szerzett szakmai tapasztalat igazolása,

–     3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll a pályázó közügyektől eltiltás hatálya alatt, valamint nem áll a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti büntető eljárás hatálya alatt, (az erkölcsi bizonyítvány megérkezéséig az igénylést igazoló okirat másolata),

–   a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

 –  pályázó nyilatkozata, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék, és abba betekintsenek,

       –   a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. szeptember 16. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 04.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Soósné Csernák Zsuzsanna nyújt a 06-42/315-722/ 120. m. telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Jósa András Múzeum- Nyíregyháza címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 329-1 /2017. , valamint a munkakör megnevezését: humánpolitikai- és jogi előadó.

vagy

  • Személyesen: Soósné Csernák Zsuzsanna, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21. sz.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő pályázók közül szóbeli meghallgatás után, a munkáltatói jogkör gyakorlója választja ki a legmegfelelőbbnek tartott jelentkezőt. A pályázat elbírálását követően az eredménytelen pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 11.

A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:

– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapja-2017. augusztus 18.

– www. josamuzeum.hu -2017.augusztus 18.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 21/A. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak kivételével- 3 hónap próbaidő kikötésével.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet Közigazgatás Állásportálján való közzététel (Közigállás publikálási) időpontja: 2017. augusztus 18.