Általános bemutatkozás

A Jósa András Múzeum Szakkönyvtára

A könyvtár alapítója – akárcsak a múzeumé – Jósa András (1834-1918). Sokoldalú emberként és tehetséges tudósként egyaránt szenvedélye volt az olvasás, a könyv, az ismeretszerzés. Érdeklődése széleskörű: történelem, régészet, orvostudomány. Körülvette magát könyvekkel mindenhol, otthon, a rendelőben, a múzeumban. Több ezer kötetes könyvgyűjteménye képezte a múzeumi szakkönyvtár alapját. A könyvtár ma közel 34 ezer kötetes korlátozottan nyilvános szakkönyvtár. Feladata elsősorban az intézményben folyó kutatómunka szakirodalommal, illetve szakirodalmi információval való ellátása, valamint az ehhez kapcsolódó szaktevékenységek elősegítése. Múzeumi gyűjteményként kiemelten fontos a megőrzési funkció is. Mindemellett feladatának tekinti a megye kutatói, közép- és felsőoktatásban tanuló hallgatói szakirodalmi igényeinek kielégítését. Könyvtárközi kölcsönzéssel igyekszik bekapcsolódni az országos szakirodalmi ellátásba is.

A könyvtár főgyűjtőköre a magyar történelem, régészet, néprajz, numizmatika, képzőművészet, művészet- és irodalomtörténet. Gyűjti a Szabolcs-Szatmár-Bereg, és a hajdani Ung, Ugocsa vármegyék helytörténeti és helyismereti irodalmát, valamint a múzeumi munka elméletére és gyakorlatára (muzeológia, múzeumpedagógia) vonatkozó irodalmat is.

Könyvtárunk speciális dokumentumtípusai a különnyomatok, kiállítási katalógusok és évkönyvek. Cserekapcsolatban állunk szinte valamennyi hazai múzeummal és  számos egyetemmel, ezen kívül 16 ország közel 90 intézményével. Kurrens folyóirataink száma 37, kurrens évkönyveinké 104.

Előzetes bejelentkezés és regisztráció után bárki ingyenesen használhatja a könyvtárat. Tíz férőhelyes olvasótermében közel 3000 kötetnyi szakkönyv és –folyóirat található. Online katalógusunkat folyamatosan bővítjük.

Szolgáltatások: helyben olvasás, szakirodalmi tájékoztatás, másolatszolgáltatás, könyvtárközi kölcsönzés, irodalomkutatás, bibliográfia-készítés.

 

Laskayné Szőlősi Katalin

Könyvtáros


Reprográfia és könyvtárhasználat

Állományának használatát – kölcsönzés, helyben olvasás, reprográfiai szolgáltatás, könyvtárközi kölcsönzés útján – a könyvtárhasználati feltételek írják elő.

A könyvtár állományában levő dokumentumokról a szerzői jogvédelem (A teljes könyv folyóirat és napilap reprográfiai úton való másolása tilos az Szjt. 35.§ (2) bekezdése értelmében) figyelembevételével térítés ellenében másolat készíthető. A kifizetett összegről a könyvtár minden esetben áfás számlát állít ki. Állományvédelmi okokból nem másolhatók a rossz, töredezett állagú, valamint a muzeális értékű dokumentumok. A másolatkészítés díjszabását évente határozza meg a fenntartó.

Könyvtárhasználati szabályzat és a könyvtár szolgáltatásai >>


Elérhetőség

L. Szőlősi Katalin (könyvtáros)
Kecskésné Tóth Gabriella (könyvtáros)

Cím: Jósa András Múzeum Nyíregyháza, Benczúr tér 21.
Postacím: Jósa András Múzeum Szakkönyvtára, Nyíregyháza, Benczúr tér 21. Pf. 57 H-4401 
Telefon: 06/42-315-722
E-mail: konyvtar@josamuzeum.hu

Nyitva tartás: hétfő-csütörtök: 8-16 óra, péntek: 8-12 óra