A múzeum kiadványai

A múzeum elsőnek tekinthető kiadványa a Jósa András által írt Szabolcsvármegyei Muzeum Ős- és középkori tárgyainak ismertetése címmel jelent meg 1899-ben, a múzeum ünnepélyes megnyitása alkalmából. Jósa azonban a tudomány-népszerűsítés és a múzeumalapítás előmozdítása érdekében már jóval korábban elkezd publikálni az 1880-ban induló helyi lapban, a Nyírvidékben. Kezdetben az egészségügyi jelentései, majd 1897-től folyamatosan a régészeti a múzeumi tárgyú cikkei is megjelennek. A Jósa András nevét viselő múzeum szellemében is követte alapítóját, amikor különböző kiadványsorozatok indításával tudományos műhelyt kívánt köré szervezni. 1958-tól folyamatosan jelennek meg a különböző kötetek. Mára már közel negyedszáz munkát adott ki a múzeum, melyek a megyei kutatások eredményeit ismertetik mind a hazai, mind a külföldi olvasóközönséggel. A Jósa András Múzeum kiadványai c. sorozat monográfiái, valamint A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve a régészet, néprajz, helytörténet, művészettörténet és irodalom eredményeit közli. A múzeum állandó és időszaki kiállításaihoz kötődnek A Jósa András Múzeum kiállítási vezetői, valamint A Jósa András Múzeum képzőművészeti katalógusai c. sorozatok egyes darabjai. 1997-ben indult útjára a Régészeti gyűjtemények Nyíregyházán c. sorozat, melyben a múzeum régészeti leletanyagai kerülnek publikálásra.