“Unokáink leborulnak”

A kiállítás megtekinthető: 2014. november 27-ig


Az „…unokáink leborulnak” tárlat az 1848-49-es forradalom és szabadságharc világ- és magyarországi történetének közvetlen és közvetett következményeit mutatja be. Mennyire fontos egy ország, egy nemzet ügye? Lehet-e a végsőkig harcolni és ha lehet, hogyan? Feladata, hogy bemutassa egy nemzeti ügy fontosságát és annak köztudatban maradását. Kérdéseket vet fel, hogy kell-e tenni egy történelmi esemény emlékezetben tartására, és ha igen akkor mit? A kiállításon 16 tablón követhetjük végig a szabadságharc utáni eseményeket. A látogatók megismerkedhetnek azokkal a történelmi személyekkel, akik akár itthon, akár a kényszerű emigrációjukban tovább vitték a szabadság ügyét. A forradalom és szabadságharc emléke tovább él, de egyre halványul. A szabadság más korokban is fontos eszme. A kiállítás bemutatja, hogyan élt tovább 1848 emlékezete. Hogyan emlékeztek meg a dualizmus vagy éppen a Rákosi korszak idején. A tárlat végén tükröt mutat a látogatónak aki számot vethet arról, hogy ő hogyan emlékezik 1848-ra és hogyan vélekedik a szabadságról.

 

A számos eredeti tárgy mellett különlegessé teszi a kiállítást a Lwoff-Parlaghy Vilma 1885-ben festett portréja Kossuth Lajosról. A művésznő mindössze három példányban készítette el a festményt. A jelen kiállításban látható darab érdekessége, hogy a három kép közül ez látható a legritkábban, ugyanis a Magyar Parlament épületében őrzik a fővárosban. Kevesen tudják, de Kossuth Lajos idősebbik fia Ferenc kedvelt szórakozása volt a szobrászat és a festészet. A Parlaghy Vilma festménye mellett most először bemutatásra kerül Kossuth Ferenc 1886-ban festett portréja is Kossuth Lajosról. Megtekinthető többek között a nemrégiben előkerült Kossuth levél is amely a történészek számára eddig ismeretlen volt.

Mohácsi Endre
történész-muzeológus
a kiállítás kurátora