Megmentett örökség

Kincsek Európa szívéből

Kiállítás az elmúlt évtized magyarországi régészetének legjelentősebb eredményeiből.


Múltunk kincsei, örökségünk mozaikdarabjai lábunk alatt rejtőznek. Bármerre is járunk a Kárpát-medencében, lépten-nyomon felbukkannak az elődök nyomai. Régészeti lelőhelyeink megőrzésére két lehetőségünk van: vigyázunk rájuk és megtartjuk őket eredeti helyükön, vagy, ha a modern fejlődés érdekében megsemmisülésük elkerülhetetlenné válik, szakszerű feltárással kiolvassuk és dokumentáljuk üzenetüket. Így a múltról való egyedi és megismételhetetlen emlékek és az általuk hordozott ismeretek átadhatók a következő nemzedékek számára.

Az elmúlt évtized gazdasági beruházásai a föld alatt rejtőző  örökség számos elemét érintették. A gyakran rohamtempóban elvégzett feltárások ugyanakkor nem csupán felelősséget, de egyedülálló lehetőséget is jelentettek a társadalom számára: az útépítéseket és ipari beruházásokat megelőző kutatások sokszorosára növelték a Kárpát-medence múltjára vonatkozó tudásunkat. A több mint tízmillió négyzetméteren folytatott ásatások során európai mértékben is kiemelkedően gazdag leletanyag került birtokunkba.

Egykor élettel teli településeket, hagyományokat konzerváló temetőket, hitvilágot közvetítő templomokat ismerhettünk meg a korábban soha nem látott méretű ásatási területeken, mielőtt az aszfaltozott útfelületek és vasbeton szerkezetek végleg  elfedték a lelőhelyeket. Ezek az emlékek fizikai valójukban megsemmisültek, tárgyi leletanyaguk azonban a múzeumokba került, az általuk hordozott üzenet pedig beépül a történelmünkről alkotott képbe.

A kiállításon bemutatott tárgyak is jelzik feltárt örökségünk kivételes gazdagságát. A régészet modern módszerei, például a légifotók segítségével azonban képet alkothatunk arról is, milyen bőven rejt még kincseket Magyarország földje. Ez a szellemi és tárgyi vagyon egyben közös európai örökségünk része is. Mindannyiunk  közös feladata e kultúrkincs megóvása, a múlt megismerése és az ismeretek átadása. Ezt a – társadalmunkban kezdetektől létező – felelősségérzetet példázza az a vállogatás is, amely az örökségvédelem iránt elkötelezett civilek által bejelentett régészeti tárgyakból mutat be néhányat.

A kiállítás ablakot nyit a Kárpát-medence sokszínű történetére, és az itt megfordult népek tárgyi örökségen keresztül egyúttal arról is képet ad, hogy a hazai régészet milyen módon közvetíti és értelmezi a társadalom számára ezt a máshogyan nem megismerhető, egyedülálló hagyatékot. 

  

Forrás: köszöntő a Megmentett örökség kiállítás kiadványából
http://megmentettorokseg.hu/