Kondor Béla

Válogatás az Antal-Lusztig gyűjteményből

A kiállítás megtekinthető: 2015.01.31-ig


Kondor Béla (1931-1972) tehetsége egyaránt megmutatkozott a festőművészet, a grafika, a zene és a költészet területén, ezért is nevezték kortársai uomo universalenak. Művészeti pályáját a Képzőművészeti Főiskola freskó szakán kezdte, ám tanulmányait Koffán Károly irányítása mellett a grafikai szakon fejezte be. A megalkuvást nem ismerő fiatal művész, igen korán kialakította saját, markáns stílusát, művészetszemlélete, egyéni látásmódja nem volt összeegyeztethető kora hivatalos művészetszemléletével. „Főiskolai diplomamunkája, a Dózsa-sorozat, konstruktív és expresszív erejével új ösvényt nyitott a magyar grafikában. Már ekkor látszott művészetének nagy ereje, szintetizáló képessége: a grafika nagy tradíciójához, Dürerhez, Rembrandthoz nyúlt vissza, tőlük tanulta a mesterség kézműves tiszteletét, a vonallal mindent elmondani tudást – ugyanakkor a ma emberének a problémája tükröződött műveiben, formanyelve egyszerre volt hagyományőrző és modern, korunk új művészeti izgalmai éltették.” – írta róla monográfusa, Németh Lajos. Művészi pályája mindössze másfél évtizedik tartott, sokoldalú munkásságát az 1972-ben bekövetkezett korai halála szakította félbe. Finom, törékeny, rajzos stílusával és visszatérő jelképeivel stílusirányzathoz nemigen köthető művészetet teremtett. Sajátos művészi világáról így ír Németh Lajos: „Kondor szimbólumainak a jelentését nem lehet szavakra átültetni, annak ellenére, hogy mindig a figurativitás körén belül maradnak. Figurái, mégha hangsúlyozottan szimbolikus karakterűek is, érzéki konkrétságukban jelentkeznek, nem válik szét a jelentés és annak kifejezése, a jelölt és a jelölő konkrét egységbe olvad. Nem allegóriákat fest, hanem figurái önmagukban hordják a jelentést és nemcsak utalnak rá.” A jelenlegi Kondor Béla emlékkiállítás az 50-es évek elején készült, még iskolai stúdiumok hatását éreztető olajképei mellett, a művész jó pár emblematikus festményét (A tengerész álmaBaltás király), és legjelentősebb grafikai sorozatát, a Jelenetek Dózsa György idejéből címmel jelölt rézkarcsorozatot teljeségében mutatja be.