Az oroszok “még” a spájzban vannak!

Időszaki kiállítás
Látogatható: 2017. március 1-ig.

Az oroszok „még” a spájzban vannak című időszaki kiállítás a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány az 1956-os emlékév keretében az 1956-os Emlékbizottság megbízásából meghirdetett „Sinkovits Imre” című pályázata alapján nyitotta meg kapuit a Jósa András Múzeumban. A látványos és interaktív tárlat nemcsak az 1956-os eseményeket, hanem forradalomhoz vezető utat, valamint az azt követő időszakot is be kívánja mutatni az 1963-as amnesztia meghirdetéséig, különös tekintettel Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vonatkozásában.

A tárlat 3 fő tematikai egységéből az első az államosítást követő időszak, mely a Rákosi-diktatúra sötét és nyomasztó éveit és ezen belül a hétköznapi életet is bemutatja Nyíregyházán és a megyében. A második világháborút követő gyors politikai változások, az államosítás, a kuláklista, az egypártrendszer kialakulása, valamint a megyében működő tiszalöki hadifogolytábor kerülne előtérbe. Külön részt képvisel majd a korszakot jelképező börtöncella.

A második egység az 1956-os forradalom nyíregyházi eseményei, ahol előtérbe kerülnek a város hősei – Tomasovszky András, Szilágyi László, Dandos Gyula, Rácz István, Babicz Béla – és szerepük forradalomban. A fővárosi események hatása vidéken, elsősorban Nyíregyházán, annak pontos bemutatása a főszereplőkön keresztül egészen a forradalom leveréséig.

A harmadik és egyben utolsó rész az 1956-os forradalmat követő megtorlás időszaka az 1963-as amnesztiával bezárólag. A tárlatnak ez a része a nyíregyházi események szereplőinek sorsát mutatná be, valamint azt, hogy hogyan változott meg a hétköznapi élet a Rákosi-diktatúrát követően a Kádár-rendszer korai időszakában.

A tárlat fényképeken és korabeli tárgyakon keresztül ismerteti meg a korszakot. Ezek mellet a modern technika segítségével, interaktívan, látványosan kívánjuk bemutatni a különböző korosztályok számára a kiállítást. A tablókon szereplő ismertetők magyarul és angolul is szerepelni fognak.

A kiállítás emberközelbe hozza a kommunizmus korszakát a mai fiatalok számára, és életszerűvé teszi azt az időszakot, hogy a felnövekvő generációk is megértsék, milyen út vezetett az 1956-os forradalomhoz.

 

Holmár Zoltán