Ismeretlen szentképfestő 2, XX. sz.

Térdelő,jobbra forduló tonzúrás Szent

Horganylemezre festett olajkép, Jósa András Múzeum, Képzőművészeti Gyűjtemény

A szentkép múzeumba kerülésének körülménye ismeretlen, raktári revízió során került elő. Térdelő, jobbra forduló tonzúrás szentet ábrázol. Előtte nyitott könyv és egy kulcs, háttérben balra kakas. A festményt a restaurálás kezdetekor erősen megsárgult lakkréteg és szennyeződés fedte. Számos kipergés,hiány szakította meg a festékréteget. Az alaplemez korrodálódása több helyen átszivárgott a festett rétegek felszínére. A lakk-és szennyeződésréteg eltávolítása után az alaplemez konzerválása, majd a hiányok tömítése következett. A képesztétikai egységét a lakkozás után akril beilleszkedő retusteremtette meg.

Havasi Dóra