Madár alakú tárgy

A hónap leletének előkerüléséről a „Valahol Magyarországon” című írásban olvashat/olvashatsz. E lelet nem más, mint egy madár alakú bronz tárgy, hátoldalán egy kis füllel. Méretét tekintve egészen apró, bőven elfér az ember tenyerében. Mivel nem mindennap akadunk ilyen tárgyra, számunkra meglehetősen értékes és különleges. De valószínűleg az lehetett a bronzkori embereknek is…

A madár különleges lény. Leginkább azért, mert tud repülni, amit mi, emberek – sajnos – nem mondhatunk el magunkról. A madár eljuthat minden olyan helyre, ahová sokszor csak szeretnénk. Nem véletlen, hogy a mesebeli kék madár is a boldogság és az emberi vágyak megtestesítője.

Már egészen korai, paleolitikus időkből ismerünk madárábrázolásokat (pl. Hohle Fels barlang, Németország). Nyilván a harmincezer évvel ezelőtt élt embert is lenyűgözte e faj különlegessége, ügyessége.

A bronzkorban a madár szimbolika jelentős szerepet játszott a vallási ideológiában. A kora bronzkori településeken már találkozhatunk madár alakú edényekkel, szobrocskákkal, csörgőkkel. Ezek nagy valószínűség szerint a kultuszélethez kapcsolódtak, és akár áldozati célokra is használhatták őket.

Madár alakú edény Zók-Várhegyről; Madár alakú edény Tiszafüredről és Bonyhádról

Madár alakú edény Zók-Várhegyről; Madár alakú edény Tiszafüredről és Bonyhádról

 

A középső bronzkorban sem szakadt meg ez a hagyomány. Egykor a megyénk területén is élő, Füzesabony kultúra népessége körében szintén, feltehetően rituális cselekmények eszközéül szolgálhattak a madár alakú edények (másnéven aszkoszok) és a madár alakú csörgők. Azonban nem csupán itt, de az egész Kárpát-medencében jelentős szerepet kapott már ekkor a madár szimbolika.

A késő bronzkori hitvilág jelképrendszerében szintén fontos helyet tölt be a madár – a nap, a kerék, a csillag és a csónak motívumok mellett. Ezek a jelképek általában csüngőkön, öveken, bronz vödrökön (szitulákon), kardokon tűnnek fel, de találkozhatunk velük kocsi modelleken is.

Bronzszitula, Sényő; Kocsi modell, Dupljaja, Serbia; Kocsi modell, Orastie, Romania; Bronzkard, Tiszalök

Bronzszitula, Sényő; Kocsi modell, Dupljaja, Serbia; Kocsi modell, Orastie, Romania; Bronzkard, Tiszalök

 

Korábbi kutatások arra derítettek fényt, hogy ez a madár nagy valószínűség szerint a gulipán lehetett, mely egy tengerparti madár. Csőre erősen felfelé ívelődik és hosszú, színei feltűnőek. Magyarország területén tavasz és ősz között találkozhattak vele a bronzkor emberei, rendszeres fészkelő még ma is a Duna-Tisza közén és a Tiszántúlon. Átvonulóként előfordul a Dunántúlon és az Alföldön is. Az északi népeknél a madarak vándorlása jelentette az év egy új szakaszának a kezdetét. A gulipán vonulása szintén egy új évszakot jelez. Jellegzetes színe és csőre miatt alkalmas lehetett arra, hogy különleges szerepet tulajdonítsanak neki. (Ilon Gábor: A kerék, a nap, a vízimadár és a napbárka késő bronzkori kardjainkon. MΩMOΣ VI. 2009)

Gulipán

Gulipán

 

Láthatjuk tehát, hogy a madaraknak nagy jelentőséget tulajdonítottak az egész bronzkor folyamán. Egyfajta hírnök szerepet tölthettek be azáltal, hogy olyan helyekre tudtak elrepülni, ahova az ember nem. A közösség szellemi vezetőjének segíthettek kapcsolatot tartani az isteneikkel, a madár ugyanis szimbolizálhatta a felemelkedést, segíthetett a sámánnak „repülni”. A madár gyakran fordul elő nap és hajó ábrázolással együtt: ezekben az esetekben a hajógerinc meghosszabbításán egy madárfej van és általában ez a hajó viszi a napot. Mivel Európa számos területén megfigyelhető ez az ábrázolás, valószínűleg egy általánosan elterjedt mítosz lehetett az a középső bronzkortól kezdve, hogy a napot a napi útján az égen és az alvilágban (amikor mi nem látjuk) egy hajó viszi, amit egy vízimadár húz. Szimbolizálja tehát a napkelte és a napnyugta közötti időt, az élet természetes körforgását. Egy másik megközelítését engedi a madárábrázolásnak az a Békásmegyeren előkerült madár alakú edény, amelyet egy tojásokat tartalmazó edény mellett találtak. Ebben az esetben a madár és a tojások az életerő és a termékenység szimbólumai lehettek.

A hónap tárgyaként bemutatott madár alakú tárgyat ebben a bronzkori hitvilágban kell elképzelnünk, elhelyeznünk. Amikor is a madár jelentette/jelenthette az új évszak eljöttét, ezáltal az élet körforgását, szimbolizálhatta az utazást (szellemi/testi), a termékenységet, betölthette a hírnök szerepét.

 

L. Nagy Márta
régész