Vaddisznó alakú edényke a neolitikumból

2002-ben a Jósa András Múzeum Almássy Katalin és Istvánovits Eszeter vezetésével feltárást végzett Vállaj község határában, ahol több régészeti korszak leletei is napvilágra kerültek. Ezek közül is kiemelkednek a középső neolitikum időszakára datálható Szamos-vidéki festett kerámia népe által hátrahagyott tárgyi emlékek. Különösen gazdag leletanyag került elő a 155. számú objektumból, ebből emelünk ki most egy kisplasztikát.

vaddiszno1

Középső újkőkori vaddisznó Vállaj határából | Az eurázsiai vaddisznó a házisertás őse

A szobrocska feltehetően egy disznóábrázolás, pontosabban egy vaddisznót formázott meg az egykori keramikus. Erre utal a kis szobor morfológiája: a hosszúkás orr, a test többi részéhez képest kiemelkedő marmagasság. Sajnos a lelet helyenként sérült, azonban kézbevéve és alaposabban megfigyelve látható, hogy eredetileg is a martól a hátsó lábak felé csökkenő magassággal formázták meg. A tárgy földbe kerülése óta eltelt mintegy hétezer év ellenére is elég jól láthatóan megőrződött rajta a festés nyoma mellyel a készítő megpróbálta érzékeltetni az eurázsiai vaddisznó szőrzetét. Felmerül a kérdés milyen célból is készült ez a szobrocska. Pusztán egy öncélú, esztétikus tárgyról van-e szó, esetleg gyerekjátékról vagy valamiféle praktikus célja is volt e vele az őskori alkotónak? Ennek eldöntésében lehet segítségünkre, ha felülről is rápillantunk a tárgyra. Jól látható, hogy a disznó teste úgy lett kialakítva, hogy az egyfajta kis edényszerű mélyedést alkot, tehát szinte biztosra vehető, hogy ez a kialakítás valamilyen funkcionalitást szolgált. Elképzelhető, hogy egy kis mécses vagy valamiféle festéktároló edényke volt a szobor. Sajnos erre semmiféle anyagmaradvány nem utal.

A szobrocska felülnézetbő | A festés nyomokban még mindig jól látható

A szobrocska felülnézetbő | A festés nyomokban még mindig jól látható

Állatábrázolásokkal az őskor teljes időszakában gyakran találkozunk. Az újkőkor korai szakaszában gyakran az edényeken tűnnek föl az állatok mint plasztikus díszek. Bár a korszak egyik nagy vívmánya a domesztikáció volt, ennek ellenére nem csak a háziasított jószágok jelennek meg az ábrázolásokban hiszen az újkőkori ember létfenntartásában, a földművelés és állattenyésztés mellett továbbra is jelentős súllyal esett latba a vadászat és a halászat is. A neolitikum emberének esztétikai érzéke mellett ezt is szemlélteti ez a kis szobor.

vaddiszno3

Vaddisznó ábrázolása egy újkőkori edényen (Kína)

 

A VADDISZNÓ ALAKÚ EDÉNYKE ADATAI:

Hosszúság: 13,4 cm
Legnagyobb magasság: 7,6 cm
Fenék átmérő: 11,1

 

Tompa György
régész