József Ferenc királyi főherceg nyíregyházi látogatásának fotói

„József Ferenc főherceg, amint ezt a Nyírvidék-Szabolcsi Hirlap megírta, régi kedvelt tervét valósítja meg, amikor Nyíregyházára érkezve, bejárja a nyiregyházi tanyákat, tanulmányozza a tanyai nép etnográfiáját. A főherceg a Bessenyei Kör országos iparmű-vészeti kiállításán több ízben kifejezést adott annak az óhajának, hogy szeretné megismerni a szabolcsi, közelebbről a nyiregyházi nép lelkivilágát, életét, gazdasági és népművészeti kulturáját. Szohor Pál polgármester részletes programmot dolgozott ki, amely alkalmas arra, hogy a főherceg egy nap alatt bejárja a nyiregyházi határt és megismerje az oly annyira érdekes és eredeti bokor-tanya rendszert. József Ferenc főherceg Szohor polgármester programmját tetszéssel fogadta. Ehhez képest a főherceg 27-én, hétfőn reggel autón érkezik Nyíregyházára Kisvárda felől. A fenséges vendéget Szohor Pál polgármester a vám-sorompón tul a város határában fogadja és üdvözli. A főherceg innen egyenesen a tanyákra megy kíséretével. Előbb egy kisgazda gyümölcsöst látogat meg, majd sorra kerül a Róka-, a Benkő-bokor, a Benkő-bokori iskola, a Sulyán-bokor. ahol Szmolár Mihály udvarán fogatbemutató lesz. A déli állomás a Debrő-bokorban Debrószky József tanyáján lesz, majd ebéd után a homok-kísérleti telepet utána pedig a Felsőpázsiton Garai János neves gyümölcsösét látogatja meg a főherceg, aki igy egész napját a nyiregyházi tanyák tanulmányozásával tölti.” /Nyírvidék Szabolcsi Hírlap 1935. május 24./


A főherceg látogatásáról természetesen fotók is készültek, melyek két részletben kerültek múzeumunk Történeti Dokumentum Gyűjteményébe. A fényképek nagyobbik csoportja egy korabeli album megmaradt részei, melyek kartonra vannak ragasztva és precízen feliratozták őket. A másik rész pedig egy bőrből készült fotóalbumba beillesztve tűnt fel nemrég egy budapesti árverésen.

Habsburg-Lotharingiai József Ferenc főherceg 1895-ben született Brünnben József Ágost főherceg és Auguszta királyi hercegnő elsőszülött gyermekeként. Az első világháborúban önkéntesként harcolt a 7. huszárezred kötelékében. A háború után jogi és közgazdasági diplomát szerzett. 1927-től a felsőház tagja és élénken részt vett a magyar társadalmi és politikai életben. Számos társulat és egyesület elnöki tisztét viselte, így például az Országos Magyar Iparművészeti Társulat, a Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület, a Palatinus Magyar Kutató Társulat elnöke volt. A második világháború után emigrált. 1957-ben a spanyolországi Carcavelosban hunyt el.

Az album képein Szohor Pál polgármester mellett több vezető beosztású nyíregyházi személy is feltűnik. Többek között Westsik Vilmos, Mikecz Ödön főispán, Virányi Sándor alispán, Juhász főjegyző, Kiss Sándor rendőrfőtanácsos . A bokortanyákon élők közül néhány gazda is szerepel, így Babicz István nádasbokorból, Szmolár Mihály sulyánbokorból, Debrószky István debrőbokorból, Garai János felsőpázsitról.

A főherceg látogatása városunknak nagy megtiszteltetés volt, amint az alábbi fotókon is láthatjuk.

Mohácsi Endre
történész