Huszártiszti tölténytáska a kartus

Az osztrák‐magyar haderő egységes jelrendszerének megteremtési igénye alakította ki az új huszártiszti tölténytáskát, a kartust, melyet 1887‐ben rendszeresítettek a huszár és a lovastüzér tisztek számára. Eredetileg a tiszti forgópisztoly lőszereit tárolták benne – innen az elnevezés is, később azonban inkább személyes aprótárgyak, főleg a szivar tárolására szolgált.

Az Osztrák‐Magyar Monarchia bukása után, az újjászervezett Nemzeti Hadsereg, majd a Magyar Királyi Honvédség megőrizte ezt a hagyományos felszerelési tárgyat azzal a változtatással, hogy a táska fedelén és a vállszíjon a korábbi uralkodói névjelet az angyalos címerrel, illetve a Szent Koronával cserélték fel.

A tölténytáskát a szolgálatban lévő tiszteknek (ügyeletes tiszt, állomástiszt, parancsőrtiszt, segédtiszt) kellett viselniük, ez jelezte hivatalos mivoltukat. Az 1930‐as évek közepétől a táska fokozatosan elmaradt, ám a vállszíj oroszlánfejes láncát a jelsíppal és a koronával a tiszti derékszíj (antantszíj) vállszíjára erősítették. Csak az 1930‐as évek végén vonták ki véglegesen a felszerelési tárgyak közül a kartust.

 

 

Dr. Bene János
történész