Reprográfia és könyvtárhasználat

A könyvtár korlátozottan nyilvános intézmény

A könyvtár korlátozottan nyilvános intézmény. Állományának használatát – kölcsönzés, helyben olvasás, reprográfia, könyvtárközi kölcsönzés útján – az alábbiak szerint szabályozza.


A könyvtár használatának alapelvei 

1. A könyvtárnak automatikusan használója lehet mindenki, aki a Jósa András Múzeummal szerződéses jogviszonyban áll, és elfogadja a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat.

2. Minden egyéb esetben a Múzeum mindenkori vezetője által jóváhagyott engedély szükséges, melyet online a Múzeum honlapján közzétett űrlapon, vagy az adott intézményben személyesen kitöltött Könyvtárhasználati kérelem nyomtatványon lehet igényelni. Az engedély 1 évig érvényes.

3. Nyitva tartás:

Jósa András Múzeum Szakkönyvtára     H-CS.: 8-16 P.: 8-12
Sóstói Múzeumfalu könyvtára   H-CS.: 10-15 P.: 10-12
Kállay Gyűjtemény   H-CS.: 8. 30 – 15.30

4. A Kállay Gyűjtemény, illetve a Sóstói Múzeumfalu könyvtára esetében mindenképpen előzetes bejelentkezés szükséges a könyvtárhasználathoz.Az ettől eltérő nyitva tartást a honlapon előre közzétesszük.

5. A ruhatár használata ajánlott, de nem kötelező. Az otthagyott kabátokért és értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.

6. A könyvtárba ételt, italt bevinni nem szabad.

7. Saját laptop, illetve digitális fényképező használata engedélyezett.

8. A Könyvtár valamennyi használója felelősséggel tartozik az általa használt és kölcsönzött dokumentumokért.

9. A Könyvtár használati szabályait folyamatosan megsértő olvasót a Könyvtár használatából ki lehet zárni.


A könyvtár szolgáltatásai 

1. Helyben olvasás: nyitvatartási időben mindhárom szolgáltatóhelyen 6-10 fős olvasóterem áll az olvasók rendelkezésére.

2. Olvasói terminál: az olvasóteremben elhelyezett számítógépen elérhető a könyvtár elektronikus katalógusa, adatbázisai, CD/DVD dokumentumai; valamint interneten keresztül egyéb adatbázisok.

3. Szaktájékoztatás: a könyvtáros a teljes állományból tájékoztat.

4. Kölcsönzés: a múzeum munkatársai számára a könyvtárhasználati szabályzatban foglaltak szerint, minden egyéb esetben az illetékes intézmény vezetőjének engedélyével lehet.

5. Könyvtárközi kölcsönzést csak a múzeum munkatársai részére indítunk. Más intézmények/személyek felénk irányuló könyvtárközi kéréseit fogadjuk, és lehetőség szerint teljesítjük.

6. Reprográfia: a könyvtár az állományában levő dokumentumokról a szerzői jogvédelem (A teljes könyv folyóirat és napilap reprográfiai úton való másolása tilos az Szerzői jogi törvény 35.§ (2) bekezdése értelmében) figyelembevételével térítés ellenében másolatot készít. A könyvtári szolgáltatások díjszabásai évente kerülnek aktualizálásra.


Reprográfia / Könyvtári szolgáltatások díjszabásai

Beiratkozás     ingyenes
Könyvtárközi kölcsönzés   Csak múzeumi kollégáknak   ingyenes
Fotózás   Saját géppel   ingyenes
Internet használat     ingyenes

 

Fénymásolás

Bruttó árak 
A/4 fekete-fehér, egyoldalas          10-, Ft/lap
A/4 fekete-fehér, kétoldalas 15-, Ft/lap
A/4 színes, egyoldalas 60-, Ft/lap
A/4 színes, kétoldalas 55-, Ft/lap
A/3 fekete-fehér, egyoldalas 20-, Ft/lap
A/3 fekete-fehér, kétoldalas 35-, Ft/lap
A/3 színes, egyoldalas 120-, Ft/lap
A/3 színes, kétoldalas 110-, Ft/lap

 

Nyomtatás

 Bruttó árak
A/4 fekete-fehér, egyoldalas          10-, Ft/lap
A/4 fekete-fehér, kétoldalas 15-, Ft/lap
A/4 színes, egyoldalas 60-, Ft/lap
A/3 színes, egyoldalas 120-, Ft/lap
A/3 fekete-fehér, egyoldalas 20-, Ft/lap
A/3 fekete-fehér, kétoldalas 35-, Ft/lap

 

Szkennelés

 Bruttó árak
Hozott hordozóra v. online                                   10-, Ft/lap 
DVD / CD