Történeti Dokumentumtár

Történeti Dokumentum Gyűjtemény


A több, mint tizenhat-ezer darabot számláló Történeti Dokumentum Gyűjtemény története 1967-re nyúlik vissza, amikor a múzeum akkori történészei érdemesnek találták városunk és megyénk történetére vonatkozó papír alapú tárgyakat leltárba venni. A gyűjteményt elméletben több típusú tárgycsoportra bonthatjuk, bár a leltárkönyv nem tesz különbséget azok jelentőségére nézve. Fontos csoportját képezik a levéltári anyagokhoz  hasonló dokumentumok, azaz Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye történetére vonatkozó iratok. Így példának okáért Nyíregyháza város 1753-as, Károlyi Ferenc által kiadott telepítési pátensei közül az egyik (az 1753. május 16-i) példányát a múzeum Történeti Dokumentum Gyűjteménye őrzi. Számos irat található a város céhes iparával kapcsolatban is 1818-tól kezdődően, amikor a a helyi mesteremberek saját céheket alapíthattak Nyíregyházán. A történeti iratok napjainkig megtalálhatóak a gyűjteményben.

Fontos csoportot alkot a Történeti Dokumentumok tárgyai között a plakátgyűjtemény. Az 1800-as évek második felétől találhatóak színházi, moziplakátok, de szép számmal vannak politikai és közéleti hirdetmények, hírdetések is. A gyűjteményt kezelő történészek a választási anyagok begyűjtését is feladatul tűzték ki maguk elé. Így a jelenkori választások országos és megyei szintű (természetesen nem teljes) anyaga is megtalálható a múzeumban.

A következő csoport a képeslapok és fényképek. A történeti dokumentum gyűjtemény több száz levelezőlapot és fotót őriz. Legnagyobb számban Nyíregyháza és a megye településeinek képeslapjai találhatók meg, de más magyarországi és külföldi lapok is jellemzőek. A fotógyűjtemény is számottevő. Már a 19. század közepéről is vannak fényképei a múzeumnak, amelyek témájukban teljesen változóak.

A jelentősebb csoportok mellett természetesen más papír alapú tárgyakat őriz és gyűjt intézményünk, így például a városi régi térképek, meghívók, buszjegyek, újságok, röplapok, csokipapírok is bekerülhetnek a múzeumi raktárakba. Mivel az élet mindig megy tovább, a múzeumnak is lépést kell tartania a korral és meg kell kísérelni a lassan eltűnő értékeket begyűjteni a múltból a jelen és a jövő számára.