Irodalomtörténeti Gyűjtemény

A Jósa András Múzeum Irodalmi Gyűjteményének jelentősebb dokumentumai


A mára már közel 7000 darabból álló Irodalmi Gyűjtemény megalapozása dr. Merényi Oszkár nevéhez fűződik. Ő 1956-tól állt  a JAM alkalmazásában. Az ő munkássága idején került a gyűjteménybe az első jelentős anyag: Czóbel Minka kéziratainak egy része, és a Bessenyei Körrel kapcsolatos dokumentumok.

A hatvanas évek végén, hetvenes évek elején Krúdy Zsuzsától érkező értékes ajándék főleg könyvekből, újságkivágatokból és Krúdy Gyula néhány személyes iratából áll.

A hetvenes, nyolcvanas években került a gyűjteménybe Váci Mihály hagyatékának egy része, Lukács Tihamérral és családjával kapcsolatos kéziratok.

A kilencvenes években Sipkay Barna, Galambos Lajos, Bory Zsolt, Barota Mihály, Mester Attila hagyatékával gyarapodott a gyűjtemény.

Az elmúlt 9 évben érkezett hozzánk Váci Mihály Vaján őrzött kéziratainak fénymásolata.

A gyűjtemény jelenleg is értékes anyaggal gyarapszik Halászi Aladár tanár-író jóvoltából, aki 40 évnyi szépírói, publicisztikai, pedagógiai munkásságának kézirataival ajándékozta meg múzeumunkat.