(HU) Új szerzemények

Könyvtárunk elsősorban a régészet, történelem, helytörténet, numizmatika, néprajz, képzőművészet, muzeológia, múzeumpedagógia irodalmát gyűjti. Beszerzéseink nagyobb részét csereként kapjuk. Több mint száz cserepartnerünk van, kapcsolatban állunk szinte valamennyi hazai múzeummal és egyetemmel, valamint számos külföldi intézménnyel.

Az alábbiakban legfrissebb szerzeményeinkből láthatnak ízelítőt.


BÁRÓKERT

Bárókert: az anarcsi Czóbel-kúria kertje/ írta és szerk. Ombódi Ildikó. – Anacs: Anarcs Község Önkormányzata, 2014. -127 p.: ill.; 24 cm. -ISBN 978 963 12 0553 4

Tartalomjegyzék:

Az anarcsi Czóbel-kúria és kert tulajdonosai, használói a 18. századtól napjainkig
A kert részletes építéstörténete a 18. századtól napjainkig
A kertrégészeti kutatások ismertetése
A helyreállítási terv és a kivitelezés
Kronológiai áttekintés
Felhasznált irodalom

 

 

 

BARANGOLJ VELÜNK!

Barangolj velünk! : Szabolcs-Szatmár-Bereg megye/ szerk. Kosztyu Brigitta; illusztrátor Baracsi Gabriella.- Debrecen: Pedellus Tankönyvkiadó, 2014.- 36 p. : ill.; 29 cm.- ISBN 978 615 5154 93 5

A kiadó ajánlása:

Kedves Gyerekek!Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kalandozásra hívunk Benneteket! Látogassatok el velünk a Nyíregyházi Állatparkba, bújócskázzatok a tiszadobi Andrássy-kastély parkjában, ismerkedjetek meg a nyírbátori református templomhoz fűződő mondával, és hallgassátok velünk a túristvándi vízimalom énekét! A sok látnivaló, program felfedezése után vagy közben játékos feladatok is várnak Rátok, melyekkel próbára tehetitek tudásotokat. Ha tetszett kötetünk, szívesen várunk Benneteket Hajdú-Bihar megyében is… 

 

 

 

ARCHEOLOGICKÉ ROZHLEDY

Archeologické rozhledy 66. 3. (2014)/ red. Martin Bartelheim et al.- Praha: Archeologický ústav AV ČR

Tartalomjegyzék

Petr Kočár – Radka Šumberová – Romana Kočárová: Antrakologický soubor z neolitického sídliště u Kolína. Příspěvek (nejen) k rekonstrukci lesní vegetace v neolitu České republiky
Richard Thér – Tomáš Mangel – Miloš Grefor: Prodkce laténských hrnčířských pedí na Chrudimsku: příspěvek k poznání organizace hrnčířského řemesla
Ivo Štefan – Jan Hasil: Raně středověké hradiště v Praze-Královicích. Výsledky výzkumu vnějšího opevnění
Vladislav Razím: Městský hrad v Písku jako předmřt mezioborového výzkumu historické architektury
Jaromír Žegklitz: Reformační kamna ze Špýru, Egerberku a Prahy

 

 

 

Die frühe Eisenzeit zwischen Schwarzwald und Vogesenn 

DIE FRÜHE EISENZEIT ZWISCHEN SCHWARZWALD UND VOGESEN
Le Premier age du Fer entre la Foret-Noire et les Vosges

Zusammengstellt: Andrea Bräuning, Wolfgang Löhlein, Suzanne Plouin.
Esslingen : Gesellschaft für Archäologie in Württemberg und Hohenzollern, 2012. – 286 p. : ill. ;  24 cm. –  (Archäologische Informationen aus Baden-Württemberg ; 66.)

Tartalomjegyzék

 • Vorwort des herausgebers, Einführung und Grusswort
 • Christoph Huth: Die Hallstattzeit
 • Wolfgang Löhlein: Mensch und Umwelt
 • Rolf Dehn: Früheisenzeitliche Siedlungenim südlichen Oberrheingraben
 • Thomas Knopf: Siedlungswesen und Wirtschaft der Hallstattzeit auf der Baar
 • Jürgen Hald: Der früheisenzeitliche Hegau
 • Guntram Gassmann: Zur frühen Nutzung der südbadischen Eisenerzvorkommen
 • Wolfgang Löhlein – Andra Bräuning: Grabfunde als Ausdruck religiösen Handelns und Denkens
 • Hartmann Reim: Felstürme, Höhlen, heilige Zeichen
 • Suzanne Plouin: Formes et fonctions de l’habitat en Alsace à l’époque hallstattienne
 • Suzanne Plouin: Nécropoles et rites funéraires en Alsace à l’époque hallstattienne

 

Időutazás

IDŐUTAZÁS: SZÜLŐFALUM KRÓNIKÁJA

Dobránszky Sándor. – Kótaj : Kótaj Község Önkormányzata, 2013. – 259 p. : ill. ; 24 cm. ISBN 978 963 08 6987 4

A kötet Kótaj 20. századi történetét dolgozza fel.

Tartalomjegyzék

 • Előszó
 • Ajánlás
 • A település története. A legkorábbi idők krónikája
 • A község térképei
 • A község lakossága, irányítása
 • Etnikai kisebbség (cigányság)
 • Gazdaság, munkalehetőségek a XX. században
 • Kereskedelem
 • Közlekedés
 • Vagyonvédelem
 • Hitelszövetkezet
 • Egészségügy (orvosok, gyógyszerészek, védőnői szolgálat)
 • Idősek Otthona
 • Vallás – Egyházak
 • Közoktatás – Iskola-, óvodatörténet
 • Arcképcsarnok
 • Óvodai nevelés
 • Kulturális élet
 • Sport
 • A szerzőről
 • Végezetül

 

Udvarunk udvarnépe 

“… URUNK UDVARNÉPE …”
Udvar és társadalma Báthory Gábor és Bethlen Gábor fejedelemsége idején a kolozsvári számadáskönyvek tükrében

Jeney-Tóth Annamária. – [Debrecen] : Debreceni Egy. K., 2012. – 332 p. :  ill. ; 24 cm (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213; 11.). –  Bibliogr.: p. 293-299. – ISBN 978 963 318 299 4

Tartalomjegyzék

 • Előszó
 • Kutatási előzmények és irányok
 • Udvari előkelők
 • Az udvartartás egyik csoportja: az udvari familiárisok
 • Az udvarmester irányítása alatt
 • Az udvar női oldala
 • Udvari katonaság és udvari hadak
 • A főlovászmester irányítása alatt
 • Udvari papok és lelkészek, valamint a püspökök a fejedelmi udvarokban
 • Utazó kancellária és kincstartóság a fejedelem kíséretében
 • Az udvartartás egyéb csoportjai a gyulafehérvári provisor irányítása alatt
 • Az ellátás és a költségek
 • Összefoglalás
 • Mellékletek/ adattár
 • Hely- és névmutató

 

Kuroc 

Kuruc(kodó) irodalom: tanulmányok a kuruc kor irodalmáról és az irodalmi kurucokról
Eőszó R. Várkonyi Ágnes] ; [szerk. Mercs István]. – Nyíregyháza : Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, 2013. – 364 p. ; 21 cm. – (Modus hodiernus, ISSN 2060-2324 ; 6.). – ISBN 978 963 87917 7 1

Tartalomjegyzék

 • R. Várkonyi Ágnes: Hagyomány és hitelesség. Előszó
 • Bitskey István: „Hol vagy te most, nyalka kurud?” Kutatástörténeti szemle
 • Bartók István: Lojalitás vagy Habsburg-ellenesség? Kuruckodó jezsuiták a 18. században
 • Mercs István: Labanc költő kuruc fogságban. Koháry István labancsága a Thököly-fogságban keletkezett versek alapján
 • Kőszeghy Péter: Krucsai János, a halál leánya és a „Rettenetes utolsó szempillantás”
 • Jankovics József: Bethlenek, Vayak, Dujarinok – Vay Erzsébet életének tükrében
 • Szentmártoni Szabó Géza: Szigony és golyóbis, avagy káromkodás a kuruc korban
 • Vámos Hanna – Vadai István: Kuruc titkosírások megfejtése
 • Csörsz Rumen István: „Nincs becsületi a katonának” egy kuruc vonatkozású szövegcsalád a 18-19. századból
 • Végh Balázs Béla: Kuruckori hagyományok a szatmári svábok folklórjában
 • Hajdu Péter: Mikszáth kurucai
 • Szilágyi Zsófia: Rákóczi fejedelem meg nem írt regénye. Móricz Zsigmond és a kurucok
 • Karádi Zsolt: Mikes, Juhász, Kosztolányi
 • Gerliczki András: Történelem és rekonstrukció Laczkó Géza Rákóczi című regényében
 • Hamar Péter: Történelem kettős tükörben. Észrevételek Bán Frigyes Rákóczi hadnagya című filmjéről
 • Takács Miklós: Két kuruc/labanc beszélget. Ady hat, azonos (al)című verséről és a Kovács András Ferenc-féle „átiratról”
 • Képtár
 • Névmutató (összeállította Dudás Tamás)

 

Papp 

Még szól a harang…

Papp Sándor. –Porcsalma: Porcsalmai Református Egyház presbitériuma, 2013. – 242 p. : ill., 24 cm. – ISBN 978 963 08 7659 9

A kötet a porcsalmai református egyház és iskola történetét dolgozza fel.

Tartalomjegyzék

 • Reményik Sándor: Templom és iskola
 • Előszó
 • Ajánló
 • Porcsalma község rövid története
 • Reformáció a környékünkön és a településünkön
 • A porcsalmai református egyház története
 • A temetőről
 • A református elemi népiskola története
 • Források

 

Acta Arch2013-1

Acta Archaeologica 64. évfolyam 2013. 2. szám

Tartalomjegyzék

 • Zs. Molnár – J. G. Nagy – Z. Imecs:Das Habitat der Spätbronzezeit und der frühen Eisenzeit im Becken des kleinen Somesch (Rum. Somesul Mic)
 • M. Jaeger – G. Kulcsár: Kakucs-Balla domb. A case study in the absolute and relative chronology of the Vatya culture
 • A. Hágó – P. Somogyi: Ein gefütterter Imitativsolidus des Justinianus II. (687-692) von Andrid (Érendréd), Rumänien

 

osreglev 

Momos VII. : Őskoros Kutatók VII. Összejövetele: 2011. március 16-18.

Százhalombatta, Matrica Múzeum / [szerk.  Anders Alexandra et al.].- Budapest : Ősrégészeti Társaság, 2013.-     303 p. : ill. ; 30 cm.- Megjelent az Ősrégészeti levelek 13. évfolyamaként (2011)

Tartalomjegyzék

 • Vicze Magdolna: Előszó
 • Kalla Gábor: A háztartások régészete mint kutatási probléma
 • Mester Zsolt: „Háztartásrégészet” a paleolitikumból nézve
 • Lengyel György: A pattintási melléktermékek szerepe az őskori emberi tevékenységek rekonsturálásában. Sárvár-Lyukas-domb kőegyüttesének technológiai vizsgálata
 • Anders Alexandra – Raczky Pál: Háztartások és települési egység viszonya Polgár-Csőszhalom késő neolitikus lelőhelyén
 • Regenye Judit: Házkultusz – házzal kapcsolatos rítusok a legyeli kultúrában
 • László Attila: Alapítástól a pusztulásig. Építási rítusok nyomai az Erősd-kultúra málnásfürdői településén
 • Fábián Szilvia – Csippán Péter – Daróczi-Szabó Márta: Hajléktalan badeniek? Háztartások lokalizációjának lehetőségei Balatonkersztúr-Réti-dűlő késő rézkori lelőhelyén
 • Nyíri Borbála: Domb tetején kicsi ház – egy kora bronzkori házbelső edénykészletének vizsgálata Dunaújváros-Rácdomb tell telepéről
 • Vicze Magdolna: Százhalombatta-Földvár néhány bronzkori háztarátsáról  
 • Kovács Gabriella: Régészeti talaj-mikromorfológia a háztartásrégészetben
 • Pásztor Emília: Bronzkori házak tájolása a Kárpát-medencében
 • Szeverényi Vajk: Bronzkori “háztűznéző”. Szándékos házégetés és anyagi metaforák a Kárpát-medence kora és középső bronzkorában
 • Szabó Géza: A mészbetétes edények népe kerámiájának forma- és jelrendszere a temető- és a telepanyagok viszonylatában
 • Ligner Jácint: Újabb adatok a középső bronzkori fazekasság kérdéséhez Baranya megyéből
 • P. Fischl Klára – Kiss Viktória – Kulcsár Gabriella: “Ahány ház, annyi szokás”? Specializált háztartások a Kárpát-mecencei kora és középső bronzkorban
 • Fekete Mária: Néhány adat a “főnöki háztartás” kutatásához a késő bronzkori és kora vaskori Dunántúlon. Gondolatok egy ma még kevéssé ismert témáról
 • Németi János: Megjegyzések a La Téne (kelta) háztartási edénykészletről
 • Timár Lőrinc: Késő vaskori veremházak maradványainak értelmezése 

 

ae2013  Archaeologiai Értesítő 138. kötet 2013.

Tartalomjegyzék

 • András Markó: On the Middle Palaeolithic Industry of the Jankovich cave (Northeastern Transdanubia). A Jankovich-barlang középső paleolitikus kőiparáról
 • Sebők Katalin – Faragó norbert – Hajdú Zsigmond – Anders Alexandra – Raczky Pál: Egy különleges kút és leletei Polgár-Csőszhalom késő neolitikus településéről. An unusual well and its finds form the Late neolithic settlement at Polgár-Csőszhalom
 • Sándorné Kovács Judit: Festékanyag-vizsgálatok Polgár-Csőszhalom-dűlő 272. objektumából. Analysis of pigments on vessels form well 272 at Polgár- Csőszhalom
 • Müller Róbert: A második késő bronzkori aranykincs Várvölgyről. Der zweite spätbronzezeitliche Goldschatz von Várvölgy (Kom. Zala)
 • Zsolt Mráv: Eiserne Klappstühle aus kaiserzeitlichen Bestattungen der lokalen Ureinwohnerelite in Pannonien. Összecsukható vasszékek a helyi őslakos elit császárkori temetkezéseiből Pannoniában
 • Endre Tóth: Revidierte Inschriften Savarias II.  Újra megvizsgált feliratok Savariából II.
 • Fodor László – Vida Tivadar: Kora avar kori temetőrészlet Szihalom.Budaszögről. Section of an early Avar period cemetery from Szihalom-Budaszög
 • Hajnal Zsuzsanna: Kora avar kori pecsételt díszű kerámia Kölkeden. Frühawarenzeitliche stempelverzierte Keramik in Kölked
 • Bollók Ádám: Kép és képnélküliség a Kárpát-medencében a 6-10. században. Bild und  Bildlosigkeit im 6-10. Jahrhundert im Karpatenbecken
 • Feld István – Balogh-László Emese – Tóth Balázs: Régészeti kutatások a salgói várban. Archäologische Forschungen in de Burg Salgó
 • Mesterházy Gábor: Regionális léptékű terepbejárás módszertani lehetőségeinek vizsgálata Magyarországon. Methodology and potentials of field surveys on a regional scale in Hungary
 • Patay Pál: Késő rézkori sírok a mezőberényi Tücsökhalom alatt. Spätkupferzeitliche Gräber unter dem Tücsökhalom von Mezőberény
 • Gábor Ilon – Marcella Nagy: Brotlaibidole aus Vép (Kom. Vas, Ungarn). Kenyér alakú idolok Vépről (Vas megye, Magyarország)
 • Gulyás Gyöngyi: Árpád-kori településrészlet Szeged-Baktó lelőhelyen (M43-as autóút I. lelőhely). Arpadenzeitliches Siedlungsdetail am Fundort Szeged-Baktó (Autostraʒe M43, Fundort I)
 • Kovács Eszter Zsófia: A Szeged-Baktó lelőhelyen feltárt állatcsontok archaeozoológiai elemzése. Archäozoologische Analyse der Tierknochen
 • Kelemen Éva – Tóth Mária – Kristály Ferenc – Rózsa Péter – Nyilas István: Összehasonlító archeometriai téglavizsgálatok a Dél-Alföldön. Comparative archaeometric study of bricks from the southern Alföld
 • Kocsis Edit: Jézus életét bemuató kályha az esztergomi várból, a XVI. század végéről. Ofen mit Darstellungen des Lebens Jesu aus der Burg von Esztergom/ Gran vom Ende des 16. Jahrhunderts
 • K. Németh András: Barátok tava. Tájrégészeti és történeti adatok egy helynév eredetéhez. Barátok tava (Teich der Mönche). Landschaftsarchäologische und historische Angaben zum Ursprung eines geografischen Namens
 • R. Facsády Annamária: A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat régészeti szakosztályának tevékenysége 2001-2011
 • Mráv Zsolt: T. Bruder Katalin (1942-2013)
 • Fodor István: Nyikolaj Merpert emlékezete
 • Petkes Zsolt – Czifra Szabolcs könyvismertetése Z. Demo: Ranosrednjovjekovno groblje bijelobrdske kulture. Vukovar-Lijeva bara (X-XI. stoljecé). Zágráb, 2009.

 

 deri

A debreceni Déri Múzeum évkönyve 2013 = Annales Musei Debreceniensis de Friderico Déri nominati /szerk. Angi János, Lakner Lajos, Magyari Márta.- Debrecen: Déri Múzeum, 2013.- 180 p. :ill.; 29 cm.

Tartalomjegyzék

 • Dudás Miklós: A magyarországi kerecsen sólyom (Falco cherrug cherrug) populációjának helyzete és a Hortobágyi Nemzeti Park működési területén előforduló állományának védelme
 • K. Zoffmann Zsuzsanna: Bronzkori embertani leletek a Kárpát-medence keleti térségeiből
 • Hullám Dénes: Elfeledett sírok elfeledett leletei 1. Római császárkori sírleletek a Sebes-Kőros alsó folyásánál
 • Gesztelyi Tamás: Intercisai gemmaleletek
 • Vozil Irén: Újbirodalmi és későkori egyiptomi koporsók
 • Takács Péter: Kölcsey és Wesselényi politikai barátsága
 • Krankovics Ilona: Debreceni kereskedők nagyváradi kapcsolatai a 19. század első felében
 • P. Szalai Emőke: Rézedények északkelet-magyarországi református templomokban
 • Bakó Endre: Herczeg Ferenc és a debreceni színházi élet
 • Szelekovszky Márta: A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatóságának legyelorzsági kapcsolatai 1956 és 1979 között
 • Birkásné Vincze Rita: A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok munkatársainak bibliográfiája 2012
 • Surányi Béla: Agrárörökségünk, az alföldi paraszti gazdálkodás a 18-19. században
 • Keresztury Tibor: Aki látta Babitsot
 • Lakner Lajos: Már szánkig ér a rémület. Emlékezés Kiss Tamásra
 • Csorba Csilla: Gondolatok az írás/képtárban

 

 fiatalközépkor

Fiatal Középkoros Régészek IV. Konferenciájának Tanulmánykötete : a Kaposváron 2012. november 22-24. között megrendezett Fiatal Középkoros Régészek IV. Konferenciájának tanulmányai = Study Volume of the 4th Conference of Young Medieval Archaeologists = Abhandlung Band der Vierten Konferencz der Jungen Archäologen des Mittelalters / szerk. Varga Máté Kaposvár : Rippl-Rónai Múzeum, 2013.- 282 p. : ill. ; 29 cm.- (A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei, 2064-1966 ; 2.)

Tartalomjegyzék

 • Beköszöntő
 • Előszó
 • Szabó Dénes Kristóf: Árpád-kori mágikus deponáció Csanádpalota Juhász T.- lelőhelyről
 • Molnár István – Sipos Carmen: A középkori talajvíz-szint változására utaló                  jelek a balatonlelle-rádpusztai Árpád-kori telepen
 • Zay Orsolya:  Egy Árpád-kori veremház rekonstrukciója
 • Rácz Tibor Ákos: Társasdalmi különbségek a Magyar Királyság központi területeinek 10-14. századi falusias településein
 • Koller Melinda: Gencsapáti-Besenyősziget késő középkori telpólésmaradványai
 • Németh András – Takács Melinda: A középkori Lápafő és temploma
 • Miskolczi Melinda – Szörényi Gábor András: A miskolc-szentléleki pálos kolostor története és 2012. évi kutatása
 • Buzás Gergely: A somogyvári bencés apátsági templom 16. századi újjáépítése és boltozata
 •  Szőke Balázs: A székesfehérvári Szűz Mária prépostság egykori boltozatai
 • Pető Zsuzsa Eszter: A bódvasilasi templomerődítés kutatása
 • Fülöp András –  Héczey-Markó Ágnes: Régészeti ásatás és falkutatás a siroki várban (2012-2012)
 • Jankovics Norbert – Koppány András: A boldogkői vár újabb kutatásának eredményei
 • Hancz Erika: Szigetvár az 1566. évi török hadjárat idején. A vár és a város történeti és régészeti kutatásai
 • Szalai Emese: Keleti import áru a török kori Gyuláról
 • Véninger Péter: Két középkori kályhacsempe fekete mázának meglepő anyagvizsgálati eredménye, és ennek magyarázata
 • Bartha Annamária: A 14. századi anyagi kultúra tükröződése Magyarországi Klemencia halotti inventáriumában
 • Lengyel Boglárka: Két 16. századi fémfonalas párta anyagvizsgálata, készítés technikája és restaurálása
 •  Rácz Miklós: Egy mai háromosztatú alföldi lakóház anyagi kultúrája
 • Aradi Csilla: Mesztegnyő középkori településszerkezetének változása
 • Nagy Balázs: Tatárjárás kori pénzleletek Pécsről
 • Varga Máté: Középkori és kora újkori éremleletek Somogy megyében
 • Nagy Balázs – Tóth Zsolt: 16. századi pénzlelet Pécsről
 • Mordovin Maxim: A 15-17. századi távolsági textilkereskedelem régészeti emlékei Pápán 

 

nagyhalasz 

Nagyhalász krónikája / szerk. Csonka Ottó, Istvánovits Eszter.- Nagyhalász : Nagyhalász Város Képviselő-testülete, 2013. –  324 p. : ill. ; 25 cm. – 978 963 08 7466 3

 

Tartalomjegyzék

 • Orosz Károly: Tisztelt Olvasó!
 • Csonka Ottó: Bevezető
 • Kormány Gyula: Nagyhalász természetföldrajzi képe
 • Lőrinczy Gábor: Nagyhalász múltja a régészeti leletek tükrében
 • Istvánovits Eszter – Toldi Zoltán: Nagyhalászi régiségek
 • Németh Péter: Nagyhalász a középkorban
 • Jakab Attila – Jankovics Norbert: Elpusztult középkori templomok Nagyhalász határában
 • Takács Béla: A nagyhalászi úrasztali pohár és a református templom emléktáblájának története
 • Henzsel Ágota: Nagyhalász a XVI. században
 • Takács Péter: Nagyhalászi életképek a XVII-XVIII. századból
 • Bene János: Nagyhalászi honvédek 1848-1849-ben
 • Szabó Géza: Nagyhalász története 1849-1918 között
 • Lakatos Sarolta: Nagyhalász és a Kállayak a XIX. század második felétől a XX. század közepéig
 •  Reszler Gábor: A gazdasági cselédség társadalmi helyezete a Rétközben
 • Réfi Oszkó Magdolna: Adalékok a Rétköz földhasznosítási viszonyaihoz
 • Nagy Ferenc: Az 1945-ös földreform
 • Fekete Zsolt: A nagyhalászi iskola története 1950-ig
 • Fekete Zsolt: 1956 Nagyhalászban
 • Fekete Zsolt: A szocializmus évtizedei a tanácsülési- és vb-jegyzőkönyvek tükrében. 1950-1980
 • Függelék. Nagyhalász hősi halottai. Nagyhalász II. világháborúban meghalt és eltűnt áldozatai. A tanács- és az önkormányzati rendszer tisztségviselői

 

arhmold35

Arheologia Moldovei XXXV. / Academia Română. Filiala Iaşi. Institutul de Arheologie.- Bucureşti: Ed. Academiei Române, 2012.– 398 p.: ill.; 30 cm.- ISSN 0066-7358

Tartalom

 • Mircea Anghelinu – Loredana Niţă – Leif Steguweit: Not that Original after All: the Chrono-Cultural Framework of the Upper Paleolithic on the Bistriţa Valley (Northeastern Romania)
 • Vasile Chirica – George Bodi, Valentin-Codrin Chirica: Teme iconografice, reprezentate în creaţia artistiă preistoriă
 • Constatntin Preoteasa: Considérations relatives à un certain type d’artéfacts de culte découvertsdans des établissiments appartenant au complexe culturel Precucuteni-Cucuteni
 • Dimitru D. Boghian: Unele consideraţii asupra vaselor cucuteniene antropomorfe şi antropomorfizate
 • Sever-Petru Boţan – Marian Mocanu: Despre paharele decorate cu „muguri de lotus” (tip Isings 31) descoperite în romană
 • Rodica Popovici – Lucia Minodora Mâţă: Cahle ornamentate cu motive decorative mai puţin cunoscute: leul, dragonul şi cavalerul
 • Lucian Munteanu – Rodica Popovici: Descoperiri monetare din aşezarea rurală medievalăde la negreşti „Dolheşti”, jud. Neamţ (secolele XV-XVII)
 • Lucian Munteanu – Cristian Onel: Descoperiri monetare din Moldova. IV
 • Constantin Iconomu: Rezultate cercetărilor arheologice din aşezarea Cucuteni A3 de la Pocreca-Iaşi
 • Ştefan Honcu – Bogdan Minea: Descoperiri de epocă romană pe teritoriul oraşului Iaşi
 • Costel Chiriac: Sigilii dobrogene inedite. I
 • George Nuţu – Costel Chiriac: Bronzuri romane inedite din Moesia Inferior
 • Dan Gh. Teodor: Necropola medievală timpurie de incineraţie de la Lozna-Botoşani
 • George Bilavschi – Bogdan Minea:Date preliminare ale cercetărilor archeologice şi istorice din Iaşi – Tg. Cucu
 • Tünde Horváth: „Spool-Shaped Clay Artefact”: An Unknown Object-Type of the Boleráz/Baden Cultures
 • Iharka Szücs-Csillik – Alexandra Comşa: Orientarea astronomică a unor cetăţi dacice
 • Mircea Ignat: Despre piesele de toaletă la dacii liberi – pieptenii
 • Angela Simalcsik – Luminiţa Bejenaru: Analiza osteologică a cimitirului tumular din secolul IV p.C.de la Gura Secului – Nemţiîsor (judeţul Neamţ, România
 • Virgil Mihalescu–Bîrliba – Stela Cheptea – Ion Sandu – Viorica Vasilache: Autentificarea a două brăţări antice implicând technica SEM-EDX
 • Gheorghe Lazarovici – Cornelia-Magda Lazarovici – Marco Merlini: Tătăria and the Sacred Tablets, Cluj-Napoca, 2011 (Adrian Poruciuc)
 • Annelou Van Gijn: Flint in Focus. Lithic Biographies in the Neolithic and Bronze Age, Leiden, 2010 (Diana-Măriuca Vornicu)
 • Valentin A. Dergačev: Toporî-celtî pozdnei bronzî Karpato-Podunaviia, Vîpusk I, Odhouchkovâe celtî c arcovidnâmi fascami, Chişinău, 2010 (Constantin Sergiu Enea)
 • Bettina Zorn – Alexandra Hilgren (eds.) Glass along the Silk Road from 200 BC to AD 1000. International conference within the scope of the „Sino-German Project on Cultural Heritage Preservation” of the RZGM and the Shaanxi Provincial Institute of Archaeology, December 11-12 2008, RZGM – Tagungen, Band 9, Mainz, 2010 (Sever-Petru Boţan)
 • Constantin Băjenaru: Minor forcifications in the Balkan-Danubian area from Diocletian to Justinian, Cluj-Napoca, 2010 (Dorel Paraschiv)
 • Gabriel Custurea – Gabriel Talmaţchi: Repertoriul tezaurelor monetare din Dobrogea, Bibliotheca Tomitana VII, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, Constanţa, 2011 (Dorel Paraschiv)
 • Gabriel Talmaţchi: Semne monetare din aria de vest şi nord-vest a Pontului Euxin. De la simbol la comerţ, Cluj-Napoca, 2010 (Dorel Paraschiv)
 • S. Filipova – I. Prokopov – E. Paunov: The Numismatic Collection of the Regional Historical Museum at Kyustedil (ancient Ulpia Pautalia). Part I: Greek, Macedonian, Thracian, Roman Republican and Provincial coins, Coin Collections and Coin Hoards from Bulgaria II, Sofia, 2209 (Lucian Munteanu)
 • Victor Spinei: Les princes martyrs Boris et Gleb. Iconographie et canonisation, BAR International Series 2319, Oxford, 2011 (George Bilavschi)
 • George Dan Hânceanu: Evoluţii etno-demografice şi culturale în bazinul Bârladului (Secolele VI-XI), Iaşi, 2009 (Loredana Solcan)
 • Olga Necrasov: Opera paleoantropologică, editori Luminiţa Bejenaru, Marija Ştirbu, Constantin Toma, Iaşi, 2010 (Angela Simalcsik)
 • Dan Aparaschivei: Activitatea ştiinţifică a Institului de Archeologie din Iaşi în anul 2011
 • Tudor Soroceanu: Rolf Hachmann: Eine Medaille zum 95. Geburstag
 • Dan Gh. Theodor: Dr. Ioan Mitrea la 75 de ani
 • Paraschiva-Victoria Batariuc: Adrian Andrei Rusu – 60
 • Mihai Irimia (Constantin Iconomu)
 • Andrei Miron (Virgil Mihailescu-Bîrliba)

 

kemmk18

Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok közleményei 18. szerk. Fülöp Éva Mária, László János. –Tata: Kuny Domokos Múzeum, 2012.

Tartalom

 • Bartus Dávid – Borhy László – Dévai Kata – Kis Zita – Nagy Anna – Sey Nikoletta – Számadó Emese – Szórádi Zsófia – Vida István: Jelentés a Komárom-Szőny, Vásártéren 2010-ben folytatott régészeti feltárások
 • Dévai Kata – Gelencsér Ákos: Római kori lakóépület és üvegműhely Brigetióból
 • Fórizs István – Dévai Kata – Tóth Mária – Nagy Géza – May Zoltán: A brigetiói üveggyártó műhely néhány jellemzői üvegleletének műszeres analitikai vizsgálata
 • Schmidtmayer Richárd: A két Rozgonyi, idősebb és ifjabb István itineráriuma (1388?-1443)
 • Fülöp Éva Mária: A pápa-Ugod-Devecseri Esterházy-uradalom gazdálkodása a 18. században, különös tekintettel az úrbéri rendezésre I.
 • Kemecsei Lajos: Tata-tóvárosi női hagyatki leltárak elemzése (esettanulmány)
 • Marton Melinda: A tatai lovas élet a dualizmus korában
 • Muskovics Andrea Anna: A filoxéria és hatása Esztergomban
 • Kövesdi Mónika: Angolkert bőrkötésben
 • Vásárhelyi Tamás: Gondolatok a múzeumi tudományos vándorkiállítások esélyeiről (steep analízis)
 • A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Igazgatósága régészeti feltárásai 2011-ben

 

koszider

Koszider: Hoard, Phase, Period? Round table conference on the Koszider problem /ed. by Magdolna Vicze, Ildikó Poroszlai, Pál Sümegi.– Százhalombatta: Matrica Museum, 2013.- 208 p.: ill.- ISBN 978 963 219 951 1 (fűzött)

Tartalom

 • Ildikó Poroszlai: The Koszider Phase at Százhalombatta-Földvár
 • Magdolna Vicze: Koszider: break or continuity?
 • László Reményi: Remains from the Koszider Period from the area of Budapest
 • Klára P. Fischl: The Southern Alföld Group of the Vatya culture
 • Viktória Kiss: Problems of the Koszider Period in Transdanubia
 • Szilvia Honti: Finds of the Tumulus Grave culture from Balatonboglár-Borkombinát
 • Tünde Horváth: The chronological role of chipped stone implements in the Early and Middle Bronze Ages
 • Pál Sümegi: A comparative geoarcheological report and environmental history of the Bronze Age tell of Polgár-Kenderföld
 • Erika Gál: Bird bone remains from Bronze Age settlements in the Carpathian Basin
 • Magdolna Vicze – Ildikó Poroszlai: Memorandum on the Koszider conference
 • Programme of the conference

 

pa57

Przeglad archeologiczny 57. /red. Boguslaw Gediga.- Wroclaw: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2009.

Tartalom

 • Danuta Minta-Tworzowska: Do kogo „nalezy’ przeszlosc Biskupina?
 • Andrzej Prinke: O pewnym odkryciu archiwalnym: ostatnie lata zycia Prof. Józefa Kostrzewskiego w jego wlasnej relacji
 • Antony Harding – Wlodzimierz Raczkowskiwiath a specialist report by Tomasz Wazny: The date and internal organisation of Early Iron Age fortified sites in north-western Poland: new results from geophysical survey and dendrochronological dating
 • Thomasz Gralak: O mozliwosciach poznania pradziejowych jednostek miary dlugosci
 • Wojciech Chudziak – Ryszard Kazmierczak – Jacek Niegowski – Tomasz Wazny: Ze studiów nad genezia wczesnosredniowiecznych mostów na obszarze Pomorza
 • Sébastien Rossignol: The Central European Early Town as an Issue of Interdisciplinary Studies
 • Przemyslaw Kulesza: Ewolucja symboliki misyjnej w Skandynawii w epoce wikingów na przykladzie motywu walczacego jelenia

 

pa58

Przeglad archeologiczny 58. /red. Boguslaw Gediga.- Wroclaw: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2010.

Tartalom

 • Jacek Kabacinski – Iwona Sobkowiak-Tabaka: Srodowiskowe uwarunkowania przemian kulturowych u schylku póznego glacjalu i w poczatkach holocenu na Nizu Polnocnoeurpejskim
 • Jaroslaw Wilczynski: The Techniques of Obsidian Treatment on the Malice Culture Settlement of Targowisko 11, Lesser Poland
 • Zenon Wozniak: Kontakty mieszkanców ziem polskich ze swiatem celtyckim u schylku okresu halsztackiego i we wczesnym okresie latenskim
 • Dagmara Laciak – henryk Stoksik: Problematyka ceramiki malowanej i „grafitowanej” z wczesnej epoki zelaza w swietle badan fizykochemicznych
 • Beata Miazga: Identyfikacja pozostalosci „czarnych substancji” na zabytkach z Wroclaeia na podstawie badan spektroskopowych
 • Andrzej Prinke: Jeszcze o listach Profesora Józefa Kostrzewskiego do córki